Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hjärta och blodkärl Översiktsföreläsning 031201 Pierre Cherfan, Överläkare Specialist kardiologi/invärtesmedicin Höglandssjukhuset Eksjö.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hjärta och blodkärl Översiktsföreläsning 031201 Pierre Cherfan, Överläkare Specialist kardiologi/invärtesmedicin Höglandssjukhuset Eksjö."— Presentationens avskrift:

1 Hjärta och blodkärl Översiktsföreläsning 031201 Pierre Cherfan, Överläkare Specialist kardiologi/invärtesmedicin Höglandssjukhuset Eksjö

2 Hjärta och blodkärl Hjärtinfarkt och myokardskademarkörer (s.503-514) Hjärtsvikt och natriuretiska peptider (s.515-519) Ateromatos och kardio- vaskulära riskfaktorer (s.487-502)

3 Hjärtinfarkt och myokardskademarkörer Patofysiologi biokemiska markörer »äldre och nyare Sensitivitet och specificitet Kliniska applikationer

4 Hjärtinfarkt och myokardskademarkörer-patofysiologi Akut coronart syndrom –bristning i plack-> spasm+trombos-> -> partiell/total ocklusion -> (obs: spontan trombolys) -> cellskada>15 min; läckage från i första hand:cytosol i andra hand: strukturellt bundna -->> komplett nekros 4-6 tim Varierande klinisk bild! » Instabil angina - icke-q-vågs infarkt - infarkt

5 Hjärtinfarkt och myokardskademarkörer-patofysiologi Läckage intrakardiella proteiner- Hur mycket och hur fort? Lokalisation intracellulärt? Koncentra- tionsgradient? Muskelmassa? Perfusion? Reperfusion? Elimination? Vilka markörer? ALAT, ASAT, LD, CKMB, Tn I, Tn T, myoglobin

6 Hjärtinfarkt och myokardskademarkörer-markörer ASAT, ALAT, LD--mycket ospecifika vad gäller hjärtmuskel, finns i flertal celler. Har idag ingen plats alls i klinisk hjärtinfarkt diagnostik! Tas därför aldrig i dessa sammanhang.

7 Hjärtinfarkt och myokardskademarkörer-markörer CK-MB (’hjärtmuskelisoenzym’- Creatinin-Kinas) hjärna, skelettmuskulatur. Stiger vid uremi, myositer, dystrofier, CVI tidigare ’Golden standard’ vid AMI diagnostik-ej nu!

8 Hjärtinfarkt och myokardskademarkörer-markörer Troponinerna- TnC, TnI, TnT Helt kardiospecifika! Rel 1:1, men Tn I 60% massa av TnT (TnT 0,05ug/l motsvaras av TnI 0,03 ug/l) TnT= en metod, TnI ca 15 metoder!!

9 Hjärtinfarkt och myokardskademarkörer-markörer

10 Myoglobin-finns i alla typer av muskulatur Inte kardiospecifikt! Stiger mycket snabbt Mycket kort halveringstid Används som komplement idag.

11 Hjärtinfarkt och myokardskademarkörer-markörer

12 Hjärtinfarkt och myokardskademarkörer- Sensitivitet och specificitet Detektionsgräns- metodspecifikt diskriminatorgräns- numeriskt gränsvärde däröver patologi sägs föreligga. Diagnostisk sensitvitet= fraktion sant postivia resultat hos grupp med ex AMI. Diagnostisk specificitet= fraktion sant neg resultat hos referensgrupp friska. Diagnositskt tidsfönster= det tidsintervall när markör har högst känslighet. Obs: sänkning av diskriminatorgräns ökar sens. på bekostnad av spec!

13 Hjärtinfarkt och myokardskademarkörer- Sensitivitet och specificitet CK-MB och Myo-specificitet beroende av skelettmuskelpåv (HIA bättre än IVA) CK-MB spec 97-99% / Myo 85-95% HIA TnT och TnI helt myokardspecifikt! TnT el TnI stiger vid grav njurskada (motsv subklinisk myokardcellskada- sämre prognos)

14 Hjärtinfarkt och myokardskademarkörer- Sensitivitet och specificitet Metodsensitiviteten avhängig storlek och tidsintervall –Ck-MB och Myo kan ’missa’ små infarkter vid sen provtagning och/el långa provtagningsintervall max diagnostisk sensitivitet för CK-MB och TnT 8 tim efter insjuknande –100% sens för TnT (per def!), 90% sens CK-MB Vid små infarkter/sen provtagning är TnT en klart känsligare markör -->>

15 Hjärtinfarkt och myokardskademarkörer- Sensitivitet och specificitet timmar efter ankomst till sjukhus Patientmaterial: små infarkter // ankomst 2 tim (mediantid) efter insjuknande

16 Hjärtinfarkt och myokardskademarkörer- Sensitivitet och specificitet För TnT och TnI gäller därför: neg markör-resultat inom tidsfönstret utesluter myokardskada med hög sannolikhet (=’high sensitivity for rule-out’) (hög specificitet) positiva markör-resultat bekräftar myokardskada med mycket hög sannolikhet (=’high specificity for rule-in’’) (hög sensitivitet)

17 Hjärtinfarkt och myokardskademarkörer- klinikska applikationer Ökning AMI-minskning instabil angina –problem initialt-’falskt pos’ AMI?? Sänkt diskriminatorgräns för AMI (TnT fr 0,1->0,05 -->0,03 ug/l) Myokardit, kontusion, uremi, lungemboli, tackykardi, lungödem, PCI –därför: Tänk!

18 Hjärtinfarkt och myokardskademarkörer- klinikska applikationer S-Myo det: 1 tim, max 4 tim, norm 12 tim S-Ck-MB det: 2 tim, max 12 tim, norm 48 tim S-TnT det: 1 tim (0,03 ug/l), 2 tim (0,05 ug/l), max 12 tim, norm flera dygn! RP=reteplasbeh

19 Hjärtinfarkt och myokardskademarkörer- klinikska applikationer Strategi: myo+TnT Provtagningsrutin: ’0-prov’, 6 tim, ev 12 tim, ev ytterligare prov. ej maxprov (gör UKG) Provtagning är inte allt-kliniska bilden ytterst viktigt, lab ett viktigt komplement!

20 Hjärta och blodkärl Hjärtinfarkt och myokardskademarkörer Hjärtsvikt och natriuretiska peptiderHjärtsvikt och natriuretiska peptider Ateromatos och kardiovaskulära riskfaktorer

21 Hjärta och blodkärl- Hjärtsvikt och natriuretiska peptider ANP och BNP diagnos/behandling/prognos HS ej genomslag kliniskt-ev plats inom primärvården. s. 515-519

22 Hjärta och blodkärl Hjärtinfarkt och myokardskademarkörer Hjärtsvikt och natriuretiska peptider Ateromatos och kardiovaskulära riskfaktorerAteromatos och kardiovaskulära riskfaktorer

23 Hjärta och blodkärl- kardiovaskulära riskfaktorer Läs och begrunda- mycket intressant!! s.487-502

24 Hjärta och blodkärl- kardiovaskulära riskfaktorer

25


Ladda ner ppt "Hjärta och blodkärl Översiktsföreläsning 031201 Pierre Cherfan, Överläkare Specialist kardiologi/invärtesmedicin Höglandssjukhuset Eksjö."

Liknande presentationer


Google-annonser