Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hjärta och blodkärl Översiktsföreläsning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hjärta och blodkärl Översiktsföreläsning"— Presentationens avskrift:

1 Hjärta och blodkärl Översiktsföreläsning 031201
Pierre Cherfan, Överläkare Specialist kardiologi/invärtesmedicin Höglandssjukhuset Eksjö

2 Hjärta och blodkärl Hjärtinfarkt och myokardskademarkörer (s.503-514)
Hjärtsvikt och natriuretiska peptider (s ) Ateromatos och kardio-vaskulära riskfaktorer (s )

3 Hjärtinfarkt och myokardskademarkörer
Patofysiologi biokemiska markörer äldre och nyare Sensitivitet och specificitet Kliniska applikationer

4 Hjärtinfarkt och myokardskademarkörer-patofysiologi
Akut coronart syndrom bristning i plack-> spasm+trombos-> -> partiell/total ocklusion -> (obs: spontan trombolys) -> cellskada>15 min; läckage från i första hand:cytosol i andra hand: strukturellt bundna -->> komplett nekros 4-6 tim Varierande klinisk bild! Instabil angina - icke-q-vågs infarkt - infarkt

5 Hjärtinfarkt och myokardskademarkörer-patofysiologi
Läckage intrakardiella proteiner Hur mycket och hur fort? Lokalisation intracellulärt? Koncentra-tionsgradient? Muskelmassa? Perfusion? Reperfusion? Elimination? Vilka markörer? ALAT, ASAT, LD, CKMB, Tn I, Tn T, myoglobin

6 Hjärtinfarkt och myokardskademarkörer-markörer
ASAT, ALAT, LD--mycket ospecifika vad gäller hjärtmuskel, finns i flertal celler. Har idag ingen plats alls i klinisk hjärtinfarkt diagnostik! Tas därför aldrig i dessa sammanhang.

7 Hjärtinfarkt och myokardskademarkörer-markörer
CK-MB (’hjärtmuskelisoenzym’-Creatinin-Kinas) hjärna, skelettmuskulatur. Stiger vid uremi, myositer, dystrofier, CVI tidigare ’Golden standard’ vid AMI diagnostik-ej nu!

8 Hjärtinfarkt och myokardskademarkörer-markörer
Troponinerna- TnC, TnI, TnT Helt kardiospecifika! Rel 1:1, men Tn I 60% massa av TnT (TnT 0,05ug/l motsvaras av TnI 0,03 ug/l) TnT= en metod, TnI ca 15 metoder!!

9 Hjärtinfarkt och myokardskademarkörer-markörer

10 Hjärtinfarkt och myokardskademarkörer-markörer
Myoglobin-finns i alla typer av muskulatur Inte kardiospecifikt! Stiger mycket snabbt Mycket kort halveringstid Används som komplement idag.

11 Hjärtinfarkt och myokardskademarkörer-markörer

12 Hjärtinfarkt och myokardskademarkörer-Sensitivitet och specificitet
Detektionsgräns-metodspecifikt diskriminatorgräns-numeriskt gränsvärde däröver patologi sägs föreligga. Diagnostisk sensitvitet=fraktion sant postivia resultat hos grupp med ex AMI. Diagnostisk specificitet=fraktion sant neg resultat hos referensgrupp friska. Diagnositskt tidsfönster=det tidsintervall när markör har högst känslighet. Obs: sänkning av diskriminatorgräns ökar sens. på bekostnad av spec!

13 Hjärtinfarkt och myokardskademarkörer-Sensitivitet och specificitet
CK-MB och Myo-specificitet beroende av skelettmuskelpåv (HIA bättre än IVA) CK-MB spec 97-99% / Myo 85-95% HIA TnT och TnI helt myokardspecifikt! TnT el TnI stiger vid grav njurskada (motsv subklinisk myokardcellskada-sämre prognos)

14 Hjärtinfarkt och myokardskademarkörer-Sensitivitet och specificitet
Metodsensitiviteten avhängig storlek och tidsintervall Ck-MB och Myo kan ’missa’ små infarkter vid sen provtagning och/el långa provtagningsintervall max diagnostisk sensitivitet för CK-MB och TnT 8 tim efter insjuknande 100% sens för TnT (per def!), 90% sens CK-MB Vid små infarkter/sen provtagning är TnT en klart känsligare markör -->>

15 Hjärtinfarkt och myokardskademarkörer-Sensitivitet och specificitet
timmar efter ankomst till sjukhus Patientmaterial: små infarkter // ankomst 2 tim (mediantid) efter insjuknande

16 Hjärtinfarkt och myokardskademarkörer-Sensitivitet och specificitet
För TnT och TnI gäller därför: neg markör-resultat inom tidsfönstret utesluter myokardskada med hög sannolikhet (=’high sensitivity for rule-out’) (hög specificitet) positiva markör-resultat bekräftar myokardskada med mycket hög sannolikhet (=’high specificity for rule-in’’) (hög sensitivitet)

17 Hjärtinfarkt och myokardskademarkörer-klinikska applikationer
Ökning AMI-minskning instabil angina problem initialt-’falskt pos’ AMI?? Sänkt diskriminatorgräns för AMI (TnT fr 0,1->0,05 -->0,03 ug/l) Myokardit, kontusion, uremi, lungemboli, tackykardi, lungödem, PCI därför: Tänk!

18 Hjärtinfarkt och myokardskademarkörer-klinikska applikationer
RP=reteplasbeh S-Myo det: 1 tim, max 4 tim, norm 12 tim S-Ck-MB det: 2 tim, max 12 tim, norm 48 tim S-TnT det: 1 tim (0,03 ug/l), 2 tim (0,05 ug/l), max 12 tim, norm flera dygn!

19 Hjärtinfarkt och myokardskademarkörer-klinikska applikationer
Strategi: myo+TnT Provtagningsrutin: ’0-prov’, 6 tim, ev 12 tim, ev ytterligare prov. ej maxprov (gör UKG) Provtagning är inte allt-kliniska bilden ytterst viktigt, lab ett viktigt komplement!

20 Hjärta och blodkärl Hjärtsvikt och natriuretiska peptider
Hjärtinfarkt och myokardskademarkörer Hjärtsvikt och natriuretiska peptider Ateromatos och kardiovaskulära riskfaktorer

21 Hjärta och blodkärl- Hjärtsvikt och natriuretiska peptider
ANP och BNP diagnos/behandling/prognos HS ej genomslag kliniskt-ev plats inom primärvården. s

22 Hjärta och blodkärl Ateromatos och kardiovaskulära riskfaktorer
Hjärtinfarkt och myokardskademarkörer Hjärtsvikt och natriuretiska peptider Ateromatos och kardiovaskulära riskfaktorer

23 Hjärta och blodkärl- kardiovaskulära riskfaktorer
Läs och begrunda- mycket intressant!! s

24 Hjärta och blodkärl- kardiovaskulära riskfaktorer

25 Hjärta och blodkärl- kardiovaskulära riskfaktorer


Ladda ner ppt "Hjärta och blodkärl Översiktsföreläsning"

Liknande presentationer


Google-annonser