Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

19 oktober 2009 Välkommen till WSP Sverige Vi är WSP Ett globalt analys- och teknikkonsultbolag som utvecklar samhället med hållbara lösningar Illustration:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "19 oktober 2009 Välkommen till WSP Sverige Vi är WSP Ett globalt analys- och teknikkonsultbolag som utvecklar samhället med hållbara lösningar Illustration:"— Presentationens avskrift:

1

2 19 oktober 2009 Välkommen till WSP Sverige

3 Vi är WSP Ett globalt analys- och teknikkonsultbolag som utvecklar samhället med hållbara lösningar Illustration: ATS Ltd, England

4 Vi är WSP - vi levererar i 35 länder 10 000 konsulter globalt Omsätter SEK 7,8 miljarder Noterat på börsen i London sedan 1987

5 WSP i Sverige Specialist- tjänster och integrerade lösningar Söker optimala hållbara lösningar Mer än 2 000 medarbetare i Sverige Stark lokal förankring

6 Våra verksamhetsområden Miljö & Energi Transport & Infrastruktur Hus & Industri

7 Ett brett tjänsteutbud Installationsteknik, el, IT och VVS Landskapsarkitektur Mark och vatten Miljökonsekvensanalys Miljömanagement Projektledning Region- och stadsutveckling Säkerhet Trafik och transport VA-teknik Hus & Industri 51 % Transport & Infrastruktur 38 % Miljö & Energi 11 % Några av våra tjänster Akustik och vibrationer Automation Brand & Risk Broar, tunnlar, järnvägar, vägar och gator Byggnadsfysik Byggprojektering och konstruktion Energi Fastighetsutveckling Geoteknik och bergmekanik

8 Vårt erbjudande Analys Genom- förande Planering Förvaltning

9 94 % reko- mmenderar vänner att jobba här Nyexami- nerade studenter Erfarna konsulter Generalister och specialister Växtplats för medarbetare Vi är WSP

10 Vår vision binder oss samman To be the outstanding supplier of specialist and integrated services in the built and natural environment

11 Vår bas är våra värderingar Nytänkande Kvalitet och engage- mang Samverkan Miljö- medveten- het Förtroende

12 Varför WSP?  Vår storlek ger trygghet och ökar vår leveransförmåga  Vi har den expertis som krävs för att kunna vara verkligt nyskapande  Vi vet att de bästa lösningarna kommer ur mångfald

13 WSP Analys & Strategi Kunskap som utvecklar samhället Vi tillhandahåller kvalificerade analyser, strategisk rådgivning och forskning inom samhällsutveckling. Våra verksamhetsområden  Omvärld, trender och strategier  Stads- och regionutveckling  Kommunikationer, transporter och infrastruktur  Fastighetsanalys och fastighetsstrategi  Forskning Antal anställda: 110 Foto: Joachim Lundgren

14 WSP Brand & Risk Från begränsningar till möjligheter Våra verksamhetsområden  Byggnadstekniskt brandskydd  Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)  Besiktning av automatiska larm- och släcksystem  Riskhantering vid fysisk planering  Riskhantering i väg- och järnvägsprocessen  Tillståndshantering och riskhantering inom industrin  Specialtjänster (sårbarhetsanalys m.m.) Antal anställda: 55

15 WSP Byggprojektering Kvalificerad teknik med helhetssyn och nytänkande Vi utför projektering av byggnads- och anläggningskonstruktioner i Sverige och utomlands. Vår kompetens av ny- och ombyggnad tillämpas i alla skeden av projekten. Våra verksamhetsområden  Projektering av byggnads- och anläggningskonstruktioner  Byggnadsutformning, byggnadsteknik, byggfysik  Ombyggnads- och renoveringsteknik  Byggnadsstatik och dynamik  Tekniska utredningar, skadebesiktningar  Egen FOU, teknikutveckling  3D-projektering, 3D- analys  Grundbevarande åtgärder Terrasond Antal anställda: 330

16 WSP Environmental Ett globalt energi- och miljökonsultföretag Vi erbjuder specialiserade tjänster inom mark och vatten, miljömanagement, byggnadsfysik, fastighetsutveckling, energi och akustik. Våra verksamhetsområden  Akustik och vibrationer  Due Diligence  Energi och byggnadsfysik  Mark och vatten  Miljömanagement  Riskhantering Antal anställda: 240

17 WSP International Projektlednings- och teknikkonsulttjänster till utvecklingsländer Vi arbetar med internationella projekt och erbjuder tjänster inom bl.a. projektering och byggledning av vägar, järnvägar, broar samt planeringsuppdrag och studier. Våra verksamhetsområden  Infrastruktur, främst vägar och järnvägar  Transportplanering  Miljöanalys  Social analys  Utveckling av privat och finansiell sektor (inklusive mikrofinans)  Landsbygdsutveckling Antal projekt/anställda: 80

18 WSP Management Projektledning i sin helhet eller i delar Vi är verksamma i hela byggprocessen från att utveckla blivande projekt, leda själva projektgenomförandet och med tjänster i förvaltningsfasen. Våra verksamhetsområden  Rådgivning i tidiga skeden  Projektledning  Projekteringsledning  Byggledning och kontroll  Installationsledning  Kalkyl och ekonomistyrning  Kvalitet- och miljöstyrning  Entreprenadbesiktning  Förvaltningsstöd Antal anställda: 200

19 WSP Samhällsbyggnad Skapar framtidens goda livsmiljöer Vi har en bred inriktning inom hela samhällsbyggnadssektorn - från vägar, järnvägar och ledningar till bostäder, kontor och industri. Våra verksamhetsområden  Vägar och gator  Järnvägar  Trafik och transport  Hamnar och flygfält  Broar och tunnlar  Exploateringsområden  Vatten och avlopp  Vattenförsörjning  Parker och grönområden  Geografisk information Antal anställda: 676

20 WSP Systems Gör fastigheter, företag och processer intelligentare Vi arbetar inom alla typer av industri-, infrastruktur- och fastighetsprojekt. Vi kombinerar detaljkunskap med helhetsperspektiv för att möta kraven på effektivitet och hållbarhet. Våra verksamhetsområden  Elteknik  VVS-teknik  IT-Com  Automation  Fastighetsdrift Antal anställda: 490

21 Multidisciplinära uppdrag

22 Norra länken Stockholm 6-filig motorväg 4 km huvudtunnlar Projektkostnad 12 Mdr SEK Förstudier Vägutredning Arbetsplan Bygghandling Tunnelinstallationer ATEX-klassifikation Övergripande säkerhetskoncept Anläggningskonstruktioner

23 Förbifart Stockholm Stockholm 6-filig motorväg 16 km huvudtunnlar 21 km total längd Projektkostnad 25 Mdr sek Sårbarhetsanalys Riskhantering inom MKB m.m. Riskbedömning och brandprojektering av trafiksystemets alla delar Förstudier Vägutredning Arbetsplan

24 Koppargruva Aitik Nytt anrikningsverk Två nya krossplatser Nya malmlager Ny banduppfrakt Bygg- och anläggningskonstruktion, Mark- och Väg, Geoteknik, Byggledning, Brand Akustik, El &VVS Samarbete mellan Skellefteå, Luleå och Umeå

25 Filmstaden Bergakungens salar Göteborg Ljussättning och rumsakustik Hedersomnämnande i Svenska Ljuspriset Foto: Bert Leandersson

26 Vindkraft Förstudier Tillståndsprocesser Projektering Byggledning Drifttagande

27 Vi är WSP www.wspgroup.se


Ladda ner ppt "19 oktober 2009 Välkommen till WSP Sverige Vi är WSP Ett globalt analys- och teknikkonsultbolag som utvecklar samhället med hållbara lösningar Illustration:"

Liknande presentationer


Google-annonser