Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till WSP Sverige

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till WSP Sverige"— Presentationens avskrift:

1

2 Välkommen till WSP Sverige
Presentation Title Option 1 19 oktober 2009

3 Vi är WSP Ett globalt analys- och teknikkonsultbolag som utvecklar samhället med hållbara lösningar Illustration: ATS Ltd, England 

4 Vi är WSP - vi levererar i 35 länder
konsulter globalt Omsätter SEK 7,8 miljarder Noterat på börsen i London sedan 1987

5 WSP i Sverige Söker optimala hållbara lösningar
Specialist- tjänster och integrerade lösningar Mer än medarbetare i Sverige Stark lokal förankring

6 Våra verksamhetsområden
Transport & Infrastruktur Hus & Industri Miljö & Energi

7 Ett brett tjänsteutbud
Några av våra tjänster Akustik och vibrationer Automation Brand & Risk Broar, tunnlar, järnvägar, vägar och gator Byggnadsfysik Byggprojektering och konstruktion Energi Fastighetsutveckling Geoteknik och bergmekanik Hus & Industri 51 % Miljö & Energi 11 % Transport & Infrastruktur 38 % Installationsteknik, el, IT och VVS Landskapsarkitektur Mark och vatten Miljökonsekvensanalys Miljömanagement Projektledning Region- och stadsutveckling Säkerhet Trafik och transport VA-teknik

8 Vårt erbjudande Analys Planering Genom-förande Förvaltning

9 Vi är WSP Erfarna konsulter Generalister och specialister
Nyexami-nerade studenter 94 % reko-mmenderar vänner att jobba här Växtplats för medarbetare

10 Vår vision binder oss samman
To be the outstanding supplier of specialist and integrated services in the built and natural environment

11 Vår bas är våra värderingar
Kvalitet och engage-mang Samverkan Miljö-medveten-het Förtroende Nytänkande

12 Varför WSP? Vår storlek ger trygghet och ökar vår leveransförmåga
Vi har den expertis som krävs för att kunna vara verkligt nyskapande Vi vet att de bästa lösningarna kommer ur mångfald

13 WSP Analys & Strategi Kunskap som utvecklar samhället
Vi tillhandahåller kvalificerade analyser, strategisk rådgivning och forskning inom samhällsutveckling. Våra verksamhetsområden Omvärld, trender och strategier Stads- och regionutveckling Kommunikationer, transporter och infrastruktur Fastighetsanalys och fastighetsstrategi Forskning Antal anställda: 110 Foto: Joachim Lundgren

14 WSP Brand & Risk Från begränsningar till möjligheter
Våra verksamhetsområden Byggnadstekniskt brandskydd Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Besiktning av automatiska larm- och släcksystem Riskhantering vid fysisk planering Riskhantering i väg- och järnvägsprocessen Tillståndshantering och riskhantering inom industrin Specialtjänster (sårbarhetsanalys m.m.) Antal anställda: 55

15 WSP Byggprojektering Kvalificerad teknik med helhetssyn och nytänkande
Vi utför projektering av byggnads- och anläggningskonstruktioner i Sverige och utomlands. Vår kompetens av ny- och ombyggnad tillämpas i alla skeden av projekten. Våra verksamhetsområden Projektering av byggnads- och anläggningskonstruktioner Byggnadsutformning, byggnadsteknik, byggfysik Ombyggnads- och renoveringsteknik Byggnadsstatik och dynamik Tekniska utredningar, skadebesiktningar Egen FOU, teknikutveckling 3D-projektering, 3D- analys Grundbevarande åtgärder Terrasond Antal anställda: 330

16 WSP Environmental Ett globalt energi- och miljökonsultföretag
Vi erbjuder specialiserade tjänster inom mark och vatten, miljömanagement, byggnadsfysik, fastighetsutveckling, energi och akustik. Våra verksamhetsområden Akustik och vibrationer Due Diligence Energi och byggnadsfysik Mark och vatten Miljömanagement Riskhantering Antal anställda: 240

17 WSP International Projektlednings- och teknikkonsulttjänster till utvecklingsländer
Vi arbetar med internationella projekt och erbjuder tjänster inom bl.a. projektering och byggledning av vägar, järnvägar, broar samt planeringsuppdrag och studier. Våra verksamhetsområden Infrastruktur, främst vägar och järnvägar Transportplanering Miljöanalys Social analys Utveckling av privat och finansiell sektor (inklusive mikrofinans) Landsbygdsutveckling Antal projekt/anställda: 80

18 WSP Management Projektledning i sin helhet eller i delar
Vi är verksamma i hela byggprocessen från att utveckla blivande projekt, leda själva projektgenomförandet och med tjänster i förvaltningsfasen. Våra verksamhetsområden Rådgivning i tidiga skeden Projektledning Projekteringsledning Byggledning och kontroll Installationsledning Kalkyl och ekonomistyrning Kvalitet- och miljöstyrning Entreprenadbesiktning Förvaltningsstöd Antal anställda: 200

19 WSP Samhällsbyggnad Skapar framtidens goda livsmiljöer
Vi har en bred inriktning inom hela samhällsbyggnadssektorn - från vägar, järnvägar och ledningar till bostäder, kontor och industri. Våra verksamhetsområden Vägar och gator Järnvägar Trafik och transport Hamnar och flygfält Broar och tunnlar Exploateringsområden Vatten och avlopp Vattenförsörjning Parker och grönområden Geografisk information Antal anställda: 676

20 WSP Systems Gör fastigheter, företag och processer intelligentare
Vi arbetar inom alla typer av industri-, infrastruktur- och fastighetsprojekt. Vi kombinerar detaljkunskap med helhetsperspektiv för att möta kraven på effektivitet och hållbarhet. Våra verksamhetsområden Elteknik VVS-teknik IT-Com Automation Fastighetsdrift Antal anställda: 490

21 Multidisciplinära uppdrag

22 Norra länken Stockholm
6-filig motorväg 4 km huvudtunnlar Projektkostnad 12 Mdr SEK Förstudier Vägutredning Arbetsplan Bygghandling Tunnelinstallationer ATEX-klassifikation Övergripande säkerhetskoncept Anläggningskonstruktioner

23 Förbifart Stockholm Stockholm
6-filig motorväg 16 km huvudtunnlar 21 km total längd Projektkostnad 25 Mdr sek Sårbarhetsanalys Riskhantering inom MKB m.m. Riskbedömning och brandprojektering av trafiksystemets alla delar Förstudier Vägutredning Arbetsplan

24 Koppargruva Aitik Nytt anrikningsverk Två nya krossplatser
Nya malmlager Ny banduppfrakt Bygg- och anläggningskonstruktion, Mark- och Väg, Geoteknik, Byggledning, Brand Akustik, El &VVS Samarbete mellan Skellefteå, Luleå och Umeå

25 Filmstaden Bergakungens salar Göteborg
Ljussättning och rumsakustik Hedersomnämnande i Svenska Ljuspriset Foto: Bert Leandersson

26 Vindkraft Förstudier Tillståndsprocesser Projektering Byggledning
Drifttagande

27 Vi är WSP www.wspgroup.se


Ladda ner ppt "Välkommen till WSP Sverige"

Liknande presentationer


Google-annonser