Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utdrag från föreläsningar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utdrag från föreläsningar"— Presentationens avskrift:

1 Utdrag från föreläsningar
IDF Cape Town Utdrag från föreläsningar

2 Diabetes och övervikt RIO-diabetes studien A.Scheen Belgien .
Rimonabant CB1 –hämmare. Metod : 1045 pat med T-2-D och övervikt som stod på metformin alt. sulfonylurea .Diet samt rimonabant 5 mg , 20 mg eller placebo dagligen . Leverenzymer vid start av studie samt därefter var 3 :e månad . Pat följdes i 1 år . Resultat : ALAT sjönk mest i rimonabant 20 mg – gruppen . Korrellerat med sänkningsgrad sågs också viktnedgång och förbättrat HbA1c .

3 Förebygga övervikt CHOPPS The Christchurch Obesity Prevention Programme in Schools , J.James , UK Fokus : Minska konsumtion av läsk hos skolbarn . Efter 1 år noterades minskning av förväntade överviktiga barn . Uppföljning 2 år efter intervention visade fortsatt god effekt . Utbildning om kost i skolan kan ha en långvarig effekt för att förebygga övervikt hos skolbarn .

4 Bukomgång hos barn Studie på skolbarn i Buenos Aires , Argentina 2005 , V.Hirschler. Association mellan bukomfång och riskfaktorer för T2DM. 530 barn i åldern 9,1 ( +- 2,4 ) år – BMI , WC , BP , glucose , insulin och blodfetter . WC associerat med insulinresistens och barnen kan vara i riskzonen för framtida T2DM .

5 Bukomfång hos vuxna Faculty of Nutrition and food technology, Teheran , Iran ; D.Ghodsi . 82 pat över 30 år – mått på BMI , WHR ( waist to hip-ratio ) och WHtR ( waist to height – ratio ) . Biokemiska markörer såsom FBS ( fasting blood sugar ) ,TG , TC , LDL och HDL . Resultat : Signifikant korrelation mellan WHR och FBS samt HDL . Liknande signifikans fanns mellan WHtR och LDL samt TG . Ingen korrelation mellan BMI och biokemiska markörer .

6 Diabetes och kosten Kolhydratkriget , JC Brand-Miller , Sydney , Lågt GI -index Faktorer för : Reduktion av postprandiell hyperglykemi . Ökad insulinkänslighet Reduktion av insjuknande i T2DM. Mer mättande . Lätt att lära ut och lära . Ökad hastighet av minskning av kroppsfett .

7 Lågt GI ( glucose-index )
Faktorer emot av M.Franz , Minneapolis , USA . Blodsockersvar individuellt och varierar mellan olika livsmedel och måltider. Läsk,godis samt livsmedel med högt fettinnehåll har ofta lågt till moderat GI. Totala antalet kolhydrater ett bättre mått på glykemisk respons . Studier avseende effekt på HbA1c , insulinresistens , övervikt samt risk att insjukna i T2DM , är ej konklusiva .

8 DAFNE Utbildning under 5 dgr i öppenvård för T1DM – pat .
Anpassa insulindos efter livsstil – ej tvärtom . Autonom själv-behandling . Inkluderar information om hälsosam kost samt uppmärksamhet på komplikationer Förbättrad livskvalitet , viss förbättring på HbA1c samt varierande viktkontroll . DAFNE gav pat frihet att kontrollera eller tappa kontroll över vikten , liksom hos pat utan diabetes . Liknande utbildningsprogram är på gång i Australien och Irland .

9 LEVERSTEATOS R.Taylor Newcastle , UK –MRT us visat att fettlever är ovanligt hos normalviktiga utan alkoholanamnes – hos obesa ses detta tillstånd hos 60-75 % ! Prevalensen hos T2D närmar sig 100 % !! . Orsaker ? Snabbare och större upptag av fett i levern hos T2D pga hyperinsulinemi . Jmf med T1D som har subnormala fettnivåer i levern . Petersen et al 2005 visade att viktnedgång på 8 kg hos obesa T2D –pat. gav en minskning på runt 80 % av leverfettnivåerna . Thiazolidinedion , i studier visats kunna minska fettvärden i levern med cirka 40 % utan viktnedgång.

10 RIO - diabetesstudien A.Scheen Antwerpen , Belgien .
1045 obesa T2D –pat.erhöll rimonabant alt. placebo i tillägg till sin standardterapi . Rimonabant 20mg/dag reducerar värden på leverenzymer fa ALAT som är den bästa markören för leversteatos . Samtidigt med påverkan på ALAT sågs en signifikant viktminskning och reduktion av HbA1c .

11 Diabetes i andra länder
R.P = Reverse pharmacology ny paradigm i Indien för att vetenskapligt undersöka och systematisera traditionella anti-diabetesmediciner . Exempel på indiska växter med antidiabetes effekt både i experiment och kliniskt . 1. Pterocarpus marsupium 2.Coccinia indica Linn 3. Gymnema sylvestre Dessa växter har även antioxidativa , B-cellproliferativa och cellskyddande egenskaper .

12 Medicinmän och diabetesvård i Benin
I regeringens hälsodeklaration från1972 utgör tradiotionell medicin en av huvudpelarna . Tvärsnittsstudie av 102 diabetespat framkom att 84,3 % använt sig av tradiotionell medicin eller besökt medicinman för hjälp med sin sjukdom . 57% använde sig dock av antidiabetiska droger samtidigt med örtmedicin . 27% fick rådet att ingen speciell diet krävdes vid diabetes 68% av diabetespat hade effekt av tradiotionell medicin medan 32 % ej hade detta 57% av tradiotionella helare diagnosticerade pat. på hälsocenter med blod och urinprover . 90% av medicinmännen ansåg att pat blev botad av deras behandling . Sammanfattningsvis : Medicinmännen i svarta Afrika , spelar en stor roll i diabetesvården i Benin . Örtmedicin ett alternativ till dyr medicin i underutvecklade länder ?


Ladda ner ppt "Utdrag från föreläsningar"

Liknande presentationer


Google-annonser