Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IDF 3-8.12 2006 Cape Town Utdrag från föreläsningar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IDF 3-8.12 2006 Cape Town Utdrag från föreläsningar."— Presentationens avskrift:

1 IDF 3-8.12 2006 Cape Town Utdrag från föreläsningar

2 Diabetes och övervikt  RIO-diabetes studien A.Scheen Belgien.  Rimonabant CB1 –hämmare.  Metod : 1045 pat med T-2-D och övervikt som stod på metformin alt. sulfonylurea.Diet samt rimonabant 5 mg, 20 mg eller placebo dagligen. Leverenzymer vid start av studie samt därefter var 3 :e månad. Pat följdes i 1 år.  Resultat : ALAT sjönk mest i rimonabant 20 mg – gruppen. Korrellerat med sänkningsgrad sågs också viktnedgång och förbättrat HbA1c.

3 Förebygga övervikt  CHOPPS The Christchurch Obesity Prevention Programme in Schools, J.James, UK  Fokus : Minska konsumtion av läsk hos skolbarn. Efter 1 år noterades minskning av förväntade överviktiga barn.  Uppföljning 2 år efter intervention visade fortsatt god effekt.  Utbildning om kost i skolan kan ha en långvarig effekt för att förebygga övervikt hos skolbarn. 

4 Bukomgång hos barn  Studie på skolbarn i Buenos Aires, Argentina 2005, V.Hirschler.  Association mellan bukomfång och riskfaktorer för T2DM.  530 barn i åldern 9,1 ( +- 2,4 ) år – BMI, WC, BP, glucose, insulin och blodfetter.  WC associerat med insulinresistens och barnen kan vara i riskzonen för framtida T2DM.

5 Bukomfång hos vuxna  Faculty of Nutrition and food technology, Teheran, Iran ; D.Ghodsi.  82 pat över 30 år – mått på BMI, WHR ( waist to hip- ratio ) och WHtR ( waist to height – ratio ). Biokemiska markörer såsom FBS ( fasting blood sugar ),TG, TC, LDL och HDL.  Resultat : Signifikant korrelation mellan WHR och FBS samt HDL. Liknande signifikans fanns mellan WHtR och LDL samt TG.  Ingen korrelation mellan BMI och biokemiska markörer.

6 Diabetes och kosten  Kolhydratkriget, JC Brand-Miller, Sydney, Lågt GI -index  Faktorer för : 1. Reduktion av postprandiell hyperglykemi. 2. Ökad insulinkänslighet 3. Reduktion av insjuknande i T2DM. 4. Mer mättande. 5. Lätt att lära ut och lära. 6. Ökad hastighet av minskning av kroppsfett.

7 Lågt GI ( glucose-index )  Faktorer emot av M.Franz, Minneapolis, USA. 1. Blodsockersvar individuellt och varierar mellan olika livsmedel och måltider. 2. Läsk,godis samt livsmedel med högt fettinnehåll har ofta lågt till moderat GI. 3. Totala antalet kolhydrater ett bättre mått på glykemisk respons. 4. Studier avseende effekt på HbA1c, insulinresistens, övervikt samt risk att insjukna i T2DM, är ej konklusiva.

8 DAFNE  Utbildning under 5 dgr i öppenvård för T1DM – pat.  Anpassa insulindos efter livsstil – ej tvärtom. Autonom själv-behandling.  Inkluderar information om hälsosam kost samt uppmärksamhet på komplikationer  Förbättrad livskvalitet, viss förbättring på HbA1c samt varierande viktkontroll.  DAFNE gav pat frihet att kontrollera eller tappa kontroll över vikten, liksom hos pat utan diabetes.  Liknande utbildningsprogram är på gång i Australien och Irland.

9 LEVERSTEATOS  R.Taylor Newcastle, UK –MRT us visat att fettlever är ovanligt hos normalviktiga utan alkoholanamnes – hos obesa ses detta tillstånd hos 60-75  % ! Prevalensen hos T2D närmar sig 100 % !!.  Orsaker ? Snabbare och större upptag av fett i levern hos T2D pga hyperinsulinemi. Jmf med T1D som har subnormala fettnivåer i levern.  Petersen et al 2005 visade att viktnedgång på 8 kg hos obesa T2D –pat. gav en minskning på runt 80 % av leverfettnivåerna.  Thiazolidinedion, i studier visats kunna minska fettvärden i levern med cirka 40 % utan viktnedgång.

10 RIO - diabetesstudien  A.Scheen Antwerpen, Belgien.  1045 obesa T2D –pat.erhöll rimonabant alt. placebo i tillägg till sin standardterapi.  Rimonabant 20mg/dag reducerar värden på leverenzymer fa ALAT som är den bästa markören för leversteatos.  Samtidigt med påverkan på ALAT sågs en signifikant viktminskning och reduktion av HbA1c.

11 Diabetes i andra länder  R.P = Reverse pharmacology ny paradigm i Indien för att vetenskapligt undersöka och systematisera traditionella anti-diabetesmediciner.  Exempel på indiska växter med antidiabetes effekt både i experiment och kliniskt.  1. Pterocarpus marsupium  2.Coccinia indica Linn  3. Gymnema sylvestre  Dessa växter har även antioxidativa, B- cellproliferativa och cellskyddande egenskaper.

12 Medicinmän och diabetesvård i Benin  I regeringens hälsodeklaration från1972 utgör tradiotionell medicin en av huvudpelarna.  Tvärsnittsstudie av 102 diabetespat framkom att 84,3 % använt sig av tradiotionell medicin eller besökt medicinman för hjälp med sin sjukdom.  57% använde sig dock av antidiabetiska droger samtidigt med örtmedicin.  27% fick rådet att ingen speciell diet krävdes vid diabetes  68% av diabetespat hade effekt av tradiotionell medicin medan 32 % ej hade detta  57% av tradiotionella helare diagnosticerade pat. på hälsocenter med blod och urinprover.  90% av medicinmännen ansåg att pat blev botad av deras behandling.  Sammanfattningsvis : Medicinmännen i svarta Afrika, spelar en stor roll i diabetesvården i Benin. Örtmedicin ett alternativ till dyr medicin i underutvecklade länder ?


Ladda ner ppt "IDF 3-8.12 2006 Cape Town Utdrag från föreläsningar."

Liknande presentationer


Google-annonser