Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2015-06-01 1 Ekonomi och användbarhet? Finns det något samband ? Vivian Vimarlund.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2015-06-01 1 Ekonomi och användbarhet? Finns det något samband ? Vivian Vimarlund."— Presentationens avskrift:

1 2015-06-01 1 Ekonomi och användbarhet? Finns det något samband ? Vivian Vimarlund

2 2015-06-01 2 EKONOMI är läran om resurshushållning. Svårigheten uppstår när resurserna är begränsade eller knappa. Därför handlar god ekonomi om bl a ansvar, beslutsprocesser, framtidsbedömningar, hur vi lär av erfarenhet och hur vi belönar framgång Vivian Vimarlund 2006

3 2015-06-01 3

4 4 Lärdomar från IT-område Nedlagda projekt 31 % –Projektet läggs ned någon gång under utvecklingscykeln Misslyckade projekt 52,7 % –Projektet genomförs och resulterar i leverans men överskrider budget. Leveransen försenas samt innehåller färre funktioner än som ursprungligen specificerats –2007 = 52 % Lyckade projekt 16,2 % –Projektet avslutas i tid, med alla funktioner och finesser som ursprungligen specificerades –Källa : Standish Group-CHAOS, 1995

5 2015-06-01 5 Krav på användbarhet Systemet skall vara lätt att lära, effektivt … ----------följa ISO 924-10 flexibel Kostnad s- effektiv skapa nya affärs- möjligheter Subjektivt tilltalande Få fel Verksamhet -anpassad Effektivt att använd a Lätt att komma ihåg Lätt at lära

6 2015-06-01 6 Användbarhet ….några regler Marknadsbudskapet: –Ett klart marknadsbudskap måste finnas som når ut till de säljkanaler som bearbetar aktuella kundsegment Behov/Användarnytta: –Kunden måste se nyttan med tjänsten som erbjuds. Hitta /Få tillgång till tjänsten: –Det måste vara lätt och enkelt för kunden att beställa tjänsten, vare sig detta sker via Internet eller genom att ringa och beställa tjänsten, eller sända ett SMS. Användbarhetsbarriär avseende installation/konfiguration av tjänsten i terminalen: –Ett minimum av hantering ska krävas av kunden för att få igång tjänsten. Eventuella anvisningar måste vara enkla att följa. Användbarhetsbarriär avseende användandet av tjänsten: –Tjänsten måste vara lätt att lära sig och att använda samt uppfylla de förväntningar som förespeglats i marknadsbudskapet.

7 2015-06-01 7 Utmaningar Produkter inriktade till bredda konsumentgrupper Anpassade till individernas behov (preferenser) Inte alla användarna är mogna för radikala förändringar Informationssamhälle Design för alla (dold kunskap) Teknik på människors villkor (beteende, preferenser) IT produkter vs andra produkter (erfarenhetsvaror) Värdering av IT eller värdering av användbarhet? Vivian Vimarlund, LiU E-post: vivvi@ida.liu.se

8 2015-06-01 8 ROI (Return on Investment) Mäter hur stor nyttan är i förhållande till kostnader –Hur mycket varje investerade krona förväntas ge (i form av framtida vinster) En beräkning metod som hjälper till att ta fram nyckeltal

9 2015-06-01 9 Kostnadsnyttokalkyler (CBA) Kostnader och effekter /konsekvenser Värderingar avspeglar konsument/producent värderingar Diskonteringsränta Identifiera, kvantifiera och värdera konsekvenserna av varje handlingsalternativ (noll alternativ) Alternativkostnadsprincipen


Ladda ner ppt "2015-06-01 1 Ekonomi och användbarhet? Finns det något samband ? Vivian Vimarlund."

Liknande presentationer


Google-annonser