Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EcoStart – en finsk lätt miljöcertificeringssystem för små och medelstora företag Timo J. Lehtonen Etelä-Savon maakuntaliitto.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EcoStart – en finsk lätt miljöcertificeringssystem för små och medelstora företag Timo J. Lehtonen Etelä-Savon maakuntaliitto."— Presentationens avskrift:

1 EcoStart – en finsk lätt miljöcertificeringssystem för små och medelstora företag Timo J. Lehtonen Etelä-Savon maakuntaliitto

2 Vad är EcoStart  en lätt miljöhanteringspaket för små och medelstora företag  6-10 dagars konsultations- och utbildningspaket som TE-centralen stöder  definiering av företagets och dess produkternas styrkor, svagheter, hot och i miljöfrågor  reagerar till systemleverantörens miljökrav till sina underleverantörer

3 Varför lönar det sig att starta?  eko-effektivitet sparar pengar  konkurrensförmån av miljöstyrkor  det är förmånligare att förebygga miljöskador än att rätta till följder  miljöförfrågningar och miljövillkor i offertanordran blir allmännare  förebygger överraskningar när det gäller krav inom miljölagstiftningen

4 EcoStarts approach  utgångspunkten är att förbättra konkurrenskraften av både produkten och kunden  betydliga miljöaspekter beror på produktgruppen och kunder  koncentrerar på det relevanta i produktens livslängd  rimlig arbetsinsats  väsentligt är att identifiera det som kan förbättras  man genomför åtminstone det som anknyter miljöförmåner med kostnadsbesparingar

5 EcoStart_Produktion För produktiva företag (tillverkning av livsmedel, textiler, virke och träprodukter, kemikalier, maskiner och apparater, metall- och mineralprodukter, byggbransch, bageri osv. ) EcoStart_Services För turism företag, handel och butiker, restauranter, banker, byråer, skolor osv. EcoStart Produktion EcoStart Services

6 EcoStart process Bakgrund information Work shop I – III Tillverkn.produkt,energi

7  Miljöpåverkningar under användningen av produkten  Användningstid och förkastande, återvinningsbarhet, uppdateringsförmåga  Försörjning, utdelning och förpackningar Workshop III Färdig produkt  Motivas EnergiStart  Förvärv och användning av energi  Värme, elektricitet, kylning, tryckluft, ånga, besparing av värme och elektricitet, reglering av toppeffekt, energiförvaring Workshop II Energi  Maskiner, råmaterial, material, kemikalier  Logistik  Avfall, emissioner, buller, förluster i produktion Workshop I Tillverkning- / serviceprocess

8 EcoStart prosess Bakgrund information Workshops I – III Tillverkn., produkt, energi Workshop IV (Miljöprogram, ansvaret, utbildning) Utkast för miljöpolitik och -program Överblicksrapport & rekommend. Viktiga miljösynpunkter  Material för miljöprogram

9 Workshop IV Miljöprogram  Utarbetning av miljöprogram  Arbetsinstruktioner, utbildning av personal  Extra konsult dagar tex. för ISO 14001 arbete, energifrågor eller produkt utveckling

10 EcoStart prosess Bakgrund information Workshops I - III Tillverkn., produkt, energi Workshop IV (Miljöprogram, ansvaret, utbildning) Utkast för miljöpolitik och -program Överblicksrapport & rekommend. Viktiga miljösynpunkter Material för miljöprogram Vid behov extra konsultdagar Miljöprogram (skickas till TE- centralen) Uppföljningsmöte om 12 månader Revision Miljödiplom Uppföljningsrapport

11 EcoStart Produkter av Motiva EcoStart grundprodukt Energi Start WTA Extra energifrågor Eko-effektivitet av process Produktens egenskaper Energi Start WTA EcoStart Extra dagar Motivas produkter 6-10 dagar1-5 dagar Energiöversikt Energianalys WTA (Walk Through Audit)– En lätt energisynemodell som Motiva Oy utvecklar

12 EcoStart kostnader för företag efter TE- centralens stöd (70 -80 %) FöretagGrundproduktExtra dagar 1 - 10 arbetare 100 €/konsult dag150 €/dag 11 - 50 arbetare150 €/konsult dag200 €/dag 50 - 250 arbetare200 €/konsult dag250 €/dag Revision och miljödiplom 1 – 10 150 € 11 – 50 200 € 50 – 250250 €

13 EcoStarts fördelar  en utomstående utvärderar avvikelser (lag, kund och bra praxis som utgångspunkt)  utbildning av nyckelpersoner  identifierade styrkor -> marknadsföring  identifierade svagheter och hot -> produktionsutveckling och åtgärder inom produktion  identifierade besparingsmöjligheter  beredskap att svara till kundens förfrågningar  offentlig erkännande ”diplom”

14 Efter EcoStart  räntabilitetsberäkningar av förbättringsåtgärder -> genomförande och uppföljning  komplettering av informationsgap  egentlig energibetraktelse vid behov?  produktens miljödeklaration eller broschyr?  personalens vidare utbildning?  komplettering till ISO-14001 –system vid behov?  tillgång till extrahjälp


Ladda ner ppt "EcoStart – en finsk lätt miljöcertificeringssystem för små och medelstora företag Timo J. Lehtonen Etelä-Savon maakuntaliitto."

Liknande presentationer


Google-annonser