Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Testdatahantering Utvärdering och införande av verktygsstöd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Testdatahantering Utvärdering och införande av verktygsstöd."— Presentationens avskrift:

1 Testdatahantering Utvärdering och införande av verktygsstöd

2 2 Testdatahantering Det skrivs väldigt lite om det Det har stor påverkan på utvecklingsprojekt Källa till många fel Tidskrävande Ofta mycket komplext

3 3 Per Wallqvist Testarkitekt på Alecta 2002-2007 Jobbat som utvecklare tidigare Sedan 17/9-07 Konsult på Modul1

4 4 Bakgrund Alecta projektet Nytt Försäkringssystem Tidigare verktyg stöder ej de nya databaserna Tidigare verktyget följde ej alectas strategiska arkitektur Utveckla det gamla eller anskaffa nytt

5 5 Effektmål Ökad kvalitet – Färre fel som beror på felaktigt testdata Ökad effektivitet – Minskade ledtider (Felrättning/Miljöhantering) Mer motiverad och nöjd personal – Mindre tråkigt jobb Följa lagkrav (PUL)

6 6 Utvärderingsprocessen Prioriterad kravlista 4 produkter utvärderades –TestBase (Softbase) –File-AID/RDX (Compuware) –Hal Test Data Environment Generator (Hal Knowledge Solutions) –Optim (Princeton Softech)

7 7 Kravlista för utvärdering (Delmängd) Mjuka relationer Möjlighet att läsa ut subset med data Möjlighet att jämföra subset Möjlighet att avidentifiera data Möjlighet att hantera data från SQL server samt DB2 Zos Möjlighet att radera sammanhängande data Möjlighet att anropa verktyget via api

8 8 Vilket stöd har vi infört Utbildning av designer, utvecklare och testare I verktygets Edit funktion Synkning av typdata mellan miljöer Avidentifiering Flytt av sammanhängande data (Person/FTG ingång) Flytt av data till lokal testmiljö ORS – Optim Restore System

9 9 Exempel på subset av data (som flyttas) 23 5 4 70 Utv Lokal TestAccProdUtv DB2 Zos SQL Server

10 10 Volymer Extrakt på 2 Miljoner rader har genomförts > 800 tabeller totalt Subset c:a 100 tabeller

11 11 Nästa steg Automatisera processerna Tillsätta ansvarig Sammankoppling med automatiserade regressionstester Kloning av subset ”Överrock” – Windows applikation –Välja miljö –Boka individer och företag

12 12 Goda råd inför ett införande Involvera intressenter från andra discipliner än test Gör en POC Prioritera processerna Sätt upp en införande plan med etapper Utse en ansvarig som driver och förvaltar processerna

13 13 Annat att tänka på rörande testdata Kollisioner av testdata vid flyttar Hantering/Bokning av data Testdatakatalog Åldring Testdatagenerering Synkning av testdata mot externa leverantörer

14 14 Frågor? Per Wallqvist Per.Wallqvist@modul1.se


Ladda ner ppt "Testdatahantering Utvärdering och införande av verktygsstöd."

Liknande presentationer


Google-annonser