Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rencontre – Oktober 2005 Introduction Dag 3. 2015-06-01 IT-Governance Sida 2 Definition  Enterprise architecture Ett samverkande set av regler och modeller,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rencontre – Oktober 2005 Introduction Dag 3. 2015-06-01 IT-Governance Sida 2 Definition  Enterprise architecture Ett samverkande set av regler och modeller,"— Presentationens avskrift:

1 Rencontre – Oktober 2005 Introduction Dag 3

2 2015-06-01 IT-Governance Sida 2 Definition  Enterprise architecture Ett samverkande set av regler och modeller, vilka vägleder design och implementering av: –Processer –Organisatoriska strukturer –Informationssystem –Informationsflöden –Tekniska infrastrukturer inom en verksamhet (Dynamic Enterprise Architecture, how to make it work)

3 2015-06-01 IT-Governance Sida 3 En ny uppfattning / ansats kring arkitektur  Arkitekturansatsen DYA ® är byggt kring tre huvudprinciper:  Arkitektur är inte ett mål i sig, utan ska alltid stödja verksamhetens syften o Arkitekturen ska understödja förändringsprocessen  Arkitektur KAN utvecklas inkrementellt o « just-enough » och « just-in-time » arkitektur  Initiativ oförenliga med arkitekturen kan rättfärdigas under vissa omständigheter o Godkända avvikelser från arkitekturen

4 2015-06-01 IT-Governance Sida 4 Utmaningen.. IT-lösning Verksamhets- behov Att skapa en DYNAMIK mellan att upprätthålla en samman- hängande kostnadseffektiv helhet och att möta kontinuerliga behov av snabba lösningar för verksamheten Snabbhet & Smidighet Ordning & Reda ”Struktur- Fascist” ”Bakåt- Strävare” ”EPA- ingenjör” ”Ful-jobb”

5 2015-06-01 IT-Governance Sida 5 Enligt DYA.... är Arkitekturprocesserna viktigare än arkitektur- produkterna.. är Arkitektur en möjliggörare till förändring.. skapas dynamik genom “Just enough, just in time architecture”.. är arkitektur en kontinuerlig process.. är avvikelser tillåtna, men bara under kontroll

6 2015-06-01 IT-Governance Sida 6 Kopplat till vår agenda DYA Enterprise Architecture Governance Transformerings- plan Organisation DYA föreskriver Architecture governance -”Inte arkitekturen utan vägen dit” -En kontinerlig process.. Dag 1 Dag 2Dag 3

7 IT - Governance

8 2015-06-01 IT-Governance Sida 8 Aktuella krav på IT-organisationer  Run IT like a business by forecasting and delivering results with accuracy and precision  Align IT spend with business priorities, rapidly adjusting as conditions change  Demonstrate measurable business value from technology investments  Take advantage of outsourcing, consolidation and other cost reduction vehicles  Communicate effectively with business partners and other stakeholders to create transparency, accountability and ownership  Operate in accordance with today's stringent corporate governance requirements  Meeting these challenges requires a coordinated approach to IT Management and Governance (IT-MG). Successful IT-MG initiatives rely upon an integrated system that spans the full IT lifecycle.

9 2015-06-01 IT-Governance Sida 9 En svensk definition  IT Governance är en del av styrelsens och verkställande ledningens totala ansvar för att styra organisationen.  God IT Governance innebär:  att ledningen vet att IT uppfyller verksamhetsmålen  att IT-resurserna används effektivt och förnuftigt samt  att IT-ledningen på ett bra sätt hanterar de risker som IT-användningen medför

10 2015-06-01 IT-Governance Sida 10 IT Governance - General..is about Managing Information and IT !  Gartner: “IT Governance is the assignment of decision-making authority and accountability to ensure desirable behavior in the use of IT.”  Forrester: “At its most basic definition, IT Governance is the process by which decisions are made around IT investments.”  Enables the success in the marketplace through corporate competitiveness  Requires strong performace orientation in IT Governance  Requires Program and Project Portfolio Management  Involves all in the organisation – employees, Business units, Leaders, etc – Integrated perspective  Is an on-going process – a beginning but no end !  Requires an organisation (centralized – distributed)  Must respond to changes (M&A, deinvestments, etc)

11 2015-06-01 IT-Governance Sida 11 Top- management BU ICT Architectuur 1 Top- management BU ICT Architectuur 2 Top- management BU ICT Architectuur 3 Top- management BU ICT Architectuur 4 Grundläggande organisationsmodeller

12 2015-06-01 IT-Governance Sida 12 DYA:s tjänstemodell DYA Strategisk Dialog Verksamhets- behov Realisering inom Arkitektur Verksamhets- lösningar Realisering utom Arkitektur Verksamhetslösningar Arkitektur- tjänster IT-ledning/styrning/organisation Dynamisk Arkitektur Verksamhet Processer Applikation Information Infrastruktur Teknik

13 2015-06-01 IT-Governance Sida 13 DYA Strategisk Dialog Verksamhets- behov Realisering inom Arkitektur Verksamhets- lösningar Realisering utom Arkitektur Verksamhetslösningar Arkitektur- tjänster IT-ledning/styrning/organisation Dynamisk Arkitektur Verksamhet Processer Applikation Information Infrastruktur Teknik Arkitekturtjänster Förvaltning  IT-Governance  Project-Portfolio management  Information management Strategisk Dialog  Information policy  Business – ICT alignment  Business case development Arkitekturtjänster  Enterprise architecture, business architecture, information architecture ICT architecture  Working with architecture (architectural process)  Architectural awareness workshops  Architectural training and coaching  Architectural assessments Realisering inom Arkitektur  Business analysis  Information analysis  Project start architecture

14 2015-06-01 IT-Governance Sida 14 IT Governance Enterprise Governance IT Governance Delivering Enterprise Products and Services IT Products and Services Input Output

15 2015-06-01 IT-Governance Sida 15 IT Governance Definitions (1) IT Governance represents the organizational capacity to exercise continuous authority regarding IT strategy development and subsequent design, implementation and operation of IT systems

16 2015-06-01 IT-Governance Sida 16 IT Governance Definitions (2) IT Program and Project Portfolio is a central, unified list of all IT programs and projects, and their associated key data IT Project Portfolio Management is the collective of activities (process) for ensuring that the IT Program and Project Portfolio is current and accurate, thereby enabling evaluation and assessment of risks and returns, and the facilitation of subsequent decision making pertinent to approval, prioritization and resource allocation

17 2015-06-01 IT-Governance Sida 17 IT Governance – 9 Grundpelare  Ledarskap  Helheten viktigare än detaljerna  Mänskligt beteende  Kontrollera och Monitorera rätt  Keep it simple  Verksamheten (och/eller våra kunder) är de enda som kan värdera IT- lösningar  Värdera ALLA IT-investeringar efter värdekalkyler  Kontinuerlig kvantitativ utvärdering (“What gets measured gets done”)  Etablera portföljtänkandet

18 2015-06-01 IT-Governance Sida 18 Hur man uformar sin IT Governance beror på..  Kultur  Arbetssätt  Verksamhetmodell  Incitamentsmodeller  Förändring av verksamhetsstrategi  Besparingsprogram  Produktivitetsprogram  Omvärldsförändringar  Varje IT-verksamhet måste positionera sig i denna helhet, och


Ladda ner ppt "Rencontre – Oktober 2005 Introduction Dag 3. 2015-06-01 IT-Governance Sida 2 Definition  Enterprise architecture Ett samverkande set av regler och modeller,"

Liknande presentationer


Google-annonser