Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

@ Anna Sågvall Hein 2005 Uppsala Chart Processor - UCP icke-deterministisk chartparser procedurell formalism versioner –UCP-1, UCP2 –UCP3 (light)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "@ Anna Sågvall Hein 2005 Uppsala Chart Processor - UCP icke-deterministisk chartparser procedurell formalism versioner –UCP-1, UCP2 –UCP3 (light)"— Presentationens avskrift:

1 @ Anna Sågvall Hein 2005 Uppsala Chart Processor - UCP icke-deterministisk chartparser procedurell formalism versioner –UCP-1, UCP2 –UCP3 (light)

2 @ Anna Sågvall Hein 2005 UCP-1, UCP2 –lisp –bearbetningsmöjligheter lexikonsökning analys i stavelser morfologisk analys syntaktisk analys

3 @ Anna Sågvall Hein 2005 Referenser till UCP-1, UCP2 Carlsson. M., 1982, UCP2 System Documentation, Center for Computational Linguistics, Uppsala University. Sågvall Hein, A., Sågvall Hein, A. (1980). An overview of the Uppsala chart parser version 1 (ucp-1), Technical Report UCDL-R- 80-1, Uppsala University, Center for Computational Linguistics. Sågvall Hein, A. (1983). A parser for Swedish, status report for Sve.Ucp, Technical Report UCDL-R-83-2, Uppsala University, Center for Computational Linguistics. Sågvall Hein, A., 1984, Regelanrop i en parser för svenska. I: Sågvall Hein, A. (red.) Föredrag från de Nordiska datalingvistikdagarna 1983. Technical Report UCDL-R-84-1, Uppsala University, Center for Computational Linguistics. pp. 187-199.

4 @ Anna Sågvall Hein 2005 UCP3 – UCP light standard C syntaktisk analys Weijnitz, P., 2002, Uppsala Chart Parser Light. Improving Efficiency in a Chart Parser. Master’s thesis in Computational Linguistics. Language Engineering Programme. Uppsala University

5 @ Anna Sågvall Hein 2005 Chart den centrala datastrukturen i en chartparser är en chart en chart är en riktad graf som består av noder (vertices) och bågar (edges) bågarna är aktiva eller passiva de aktiva bågarna representerar regler och partiellt analyserade konstituenter de passiva bågarna representerar kompletta analysresultat

6 @ Anna Sågvall Hein 2005 Task bearbetningen sker genom ett samspel mellan de aktiva och de passiva bågarna när en aktiv båge träffar på en passiv så bildas ett bearbetningssteg, en task bearbetningsstegen förs till en agenda (scheduling) från agendan hämtas de för exekvering (selecting) utförandet av ett bearbetningssteg leder vanligen till nya bågar och nya bågkonstellationer, som genererar nya bearbetningssteg när agendan är uttömd är parsningen avslutad resultatet av en komplett parsning representeras av en passiv båge från första till sista vertex

7 @ Anna Sågvall Hein 2005 Bågar i UCP alla bågar i en UCP-chart innehåller uppgift om – ursprungstask (Creator) –start- och slutvertex passiva bågar innehåller en särdragsstruktur (Features) med ett topp-särdrag ’*’ aktiva bågar innehåller en särdragsstruktur (Features) med ett topp-särdrag ’&’ aktiva bågar innehåller en LR-Action (regelsekvens el. lexikonpointer) en initial aktiv båge går från och till sig själv

8 @ Anna Sågvall Hein 2005 Exempel på en aktiv båge 1--7 Creator: 78 Features: (& = (PHR.CAT = CL TYPE = MAIN MODE = DECL NP = (START = 1 END = 7 PHR.CAT = NP NUMB = SING GENDER = UTR CASE = BASIC DEF = DEF HEAD = (LEM = SOL.NN WORD.CAT = NOUN)))) LR-Action: = 'VP, = 'FIN, :=:, STORE, MAJORPROCESS(SENT);

9 @ Anna Sågvall Hein 2005 Exempel på en passiv båge 7--13 Creator: 112 Features: (* = (START = 7 END = 13 PHR.CAT = VP VERB.TYPE = MAIN INFF = FIN TENSE = PRES DIAT = ACT VERB = (WORD.CAT = VERB LEM = SKINA.VB)))

10 @ Anna Sågvall Hein 2005 Processkontroll Bearbetningen i en chartparser styrs av tillståndet i charten principer för scheduling principer för selection

11 @ Anna Sågvall Hein 2005 Uppbyggnad av charten UCP bygger en initial passiv chart av inputsträngen och lägger in en aktiv båge från och till startvertex. Fortsatt uppbyggnad av charten styrs av regler i språkbeskrivningen: lexikon och grammatik

12 @ Anna Sågvall Hein 2005 Den procedurala formalismens uppgift bygga strukturbeskrivningar i form av särdragsstrukturer införa nya bågar i charten och därmed föra bearbetningen framåt

13 @ Anna Sågvall Hein 2005 Operatorerna test och tilldelning av attribut och värden kontroll införa nya bågar i charten

14 @ Anna Sågvall Hein 2005 Test och tilldelning unifiering (’:=:’) test på likhet (’=’)

15 @ Anna Sågvall Hein 2005 Kontroll sekvens (’,’) oberoende disjunktion (’//’) beroende disjunktion (’/’) if … then … else subregel(arg)

16 @ Anna Sågvall Hein 2005 Nya aktiva bågar process(arg) –startar en ny process i ändpunkten på den aktiva bågen i aktuell task majorprocess(arg) –startar en ny process i startpunkten på den aktiva bågen i aktuell task advance(arg) –för pågående process vidare genom att lägga in en ny aktiv båge från startpunkten i den aktiva bågen i aktull task till slutpunkten i den inaktiva bågen

17 @ Anna Sågvall Hein 2005 Nya inaktiva bågar store(arg) –lagrar resultatet av bearbetningen i aktuell task genom att lägga in en ny inaktiv båge från startpunkten i den aktiva bågen i till slutpunkten i den inaktiva bågen; ”konsumerar” den inaktiva bågen minorstore(arg) –lagrar resultatet av bearbetningen i aktuell task genom att lägga in en ny inaktiv båge från startpunkten i den aktiva bågen till dess slutpunkt

18 @ Anna Sågvall Hein 2005 Procedurella formalismer fördelar nackdelar

19 @ Anna Sågvall Hein 2005 Föregångare till UCP General Syntactic Processor, GSP (Kaplan) Augmented Transition Network (Woods) Reversible grammar (Kay)

20 @ Anna Sågvall Hein 2005 Chomsky (1965) baskomponent –djupstruktur Han köpte en cykel i går transformationskomponent –ytstruktur I går köpte han en cykel


Ladda ner ppt "@ Anna Sågvall Hein 2005 Uppsala Chart Processor - UCP icke-deterministisk chartparser procedurell formalism versioner –UCP-1, UCP2 –UCP3 (light)"

Liknande presentationer


Google-annonser