Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HCM & parningskombinationer Hälsorådet för 2015-03-28, Johanna Fager.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HCM & parningskombinationer Hälsorådet för 2015-03-28, Johanna Fager."— Presentationens avskrift:

1 HCM & parningskombinationer Hälsorådet för , Johanna Fager

2 1.Bakgrund Snabbfakta om läget inom rasen Hur nedärvs HCM? Hur visar det sig i praktiken? – HCM- vandring inom linjer 2. Avelsrekommendationer gällande HCM Vad säger hälsoprogrammet? Vad säger hälsorådet? 3. Parningskombinationer Pawpeds och andra informationskällor Steg-för-steg guide 4. Diskussion Upplägg

3 Fler katter testas inom hälsoprogrammet varje år Snabbfakta om läget inom rasen

4 Allt färre testas i förhållande till hur många som föds Snabbfakta om läget inom rasen

5 Andelen katter som diagnosticeras med HCM årligen inom hälsoprogrammet ligger fortsatt lågt MEN stort mörkertal! 58 % har diagnosticerats utanför hälsoprogrammet Snabbfakta om läget inom rasen

6 Nästan en tredjedel av alla HCM-diagnoser sker efter den ålder då vi i regel slutar testa våra katter (5 år). Snabbfakta om läget inom rasen

7 Sannolikheten att diagnosticeras med HCM ökar ju äldre katterna blir. Snabbfakta om läget inom rasen

8 Ålder för insjuknandet varierar mycket – 52 % innan 3 års ålder, 22 % efter 3 års ålder, 26 % oklart Snabbfakta om läget inom rasen

9 Betydligt större andel katter insjuknar efter 8 år i förhållande till hur många som testas i åldersgruppen Snabbfakta om läget inom rasen

10 HCM - genetik

11 Autosomalt dominant - drabbar båda könen - ett anlag räcker för att utveckla sjukdom - risk för homozygoti – alla avkommor ärver anlaget Nedärvning av HCM Ofullständig penetrans och variabel expressivitet - inte alla med genen utvecklar sjukdomen - olika individer drabbas olika kraftigt/tidigt

12 Nedärvning av HCM H- - - Mamma Pappa Pappan har HCM – bär på ett anlag för sjukdomen (H -) Mamman är frisk (- -) 50 % av avkommor har HCM 50 % friska avkommor H - - -

13 Nedärvning av HCM H- H - Mamma Pappa Pappan OCH mamman har HCM – bär på varsitt anlag för sjukdomen H - H - 75 % av avkommor får HCM 25 % av avkommorna blir homozygota 25 % friska avkommor

14 Nedärvning av HCM HH - - Mamma Pappa Pappan har HCM – bär på två anlag för sjukdomen (homozygot) Mamman är frisk H % av avkommorna får HCM!

15 Risklinjer och vandring

16 Ars Ussuri (Ryssland, Sverige, Norge, Finland, Polen osv.) - 60 % av alla HCM-stamtavlor - Amur Abakan, Aldan Abakan, Verinea Sibiriada - Gelios Onix Gloria Jelena Jesim iz Amu Darja (Tyskland, Finland, Sverige) - Snowknight Derringer, Snowknight Destiny, Snowknight Casylin Zemfira Amurskaya/Ralmond Marcell (Ryssland, Sverige, USA) - Jenisey Silva Line - Brus, Betsi, Berta Saranka (Tyskland, Holland, Sverige) Anfissa II och Zanadu Siberians (USA) - Roman? Risklinjer

17 Gelios Onix Gloria Ars Ussuri Lukeria Samotsvet Amur Abakan Aldan Abakan Unique Onix Gloria Gloria de Gemur Indiana Abakan Bagriana Itamkhash 15 avkommor vidare i avel – HCM inom 4 generationer efter samtliga utom 4 st (ingen testning efter dessa)

18 Gelios Onix Gloria Tzarevna Tzetzilia Seliger Jaropolk Sant-Andre Evlalia Sant-André Raissa z Basni 1 HCM Losana Itamhash de Germinal Tiger Onix Gloria 1 HCM Zemfira Litvik Kusma Litvic 1 HCM Ivolga Eukharis 1 HCM Bibi od Bogny Lumikissan Apollon Chalcedon Valenvic Europa Valenvic Anastasia Zhemtushina Rossi Zizel Litvic Violetta Elang Tavolga Eukharis Europa Valenvic Zinaida Odysseus Valenvic Cedrik Siberian Star Sibaris Charisma Dostoyanie Sibiri 1 HCM Danila de Lal Lubava Euharis Lamica z Dworku Bojara Idalka z Dworku Bojara Minnilän Isac 1 HCM Bietka z Dworku Bojara Sonia z Dworku Bojara Edelweiss Favorit 1 HCM Frodo Siberian Star 1 HCM

19 Jelena Jesim iz Amu-Darja Snowwknight Casylin Wassili vom Schlosspavillon Snowknight Derringer Zhemtchuzhina Rossity 1 HCM Joschka iz Amu-Darja Snowknight Destiny Siperianmintu Andrei 1 HCM Minnilän Iiris Minnilän Idefix Minnilän Isac 1 HCM Lumikissan Apollon Evlalia Sant-Andre 1 HCM Fenja Free of Sibirsk Baikish Du Palais Monplaisir 1 HCM Siperiankulta Diviner Terzia Mazell Lamica Z Dworku Bojara

20 Ralmond Marzell Zemfira Amurskaya Berta Chalcedon Valenvic Brus Evlalia Sant-Andre 1 HCM Jenisij Silva Line Betsi Bradiaga von Bernsteinzimmer 1 HCM Staffansgårdens Kattja Nikopejas Dosifej 1 HCM Lubava Rossity Knjaze Elena Bradiaga von Bernsteinzimmer 2 HCM

21 Hälsoprogram & avelsrekommendationer

22 Test innan första parning och sedan årligen t.o.m. 3 års ålder Test vid 5 års ålder Test vid 8 års ålder för katter som varit extra viktiga för aveln Rekommendationer för HCM-testning inom Maine Coon-kattens hälsoprogram

23 Tillägg till hälsoprogrammets rekommendationer: Test vid 8 års ålder för samtliga katter som avlats på vars linjer fortfarande används i avel Hälsorådets rekommendationer för HCM-testning

24 HCM - ska inte användas i avel. Normal - kan användas fritt i avel om inga nära släktingar* har HCM Equivocal (Gränsfall. Ej = påbörjan på HCM, men avvikelse finns som kan utvecklas åt ena eller andra hållet) - Katt under 2 år: ska ej användas i avel - Katt 2-3 år: om absolut nödvändigt kan ge en kull (om den inte redan gett en). Partner och dess nära släktingar ska vara ”normala”. Avelsförbud på kattungarna. Kan hävas om ”normal” eller ”equivocal” vid 3 års ålder. - Katt äldre än 3 år - kan användas i avel men paras med ”normal” katt utan släktingar med HCM * helsyskon, föräldrar eller avkommor Avelsrekommendationer Maine Coon-kattens hälsoprogram

25 Normal under 2 år - avvakta avel Normal 2-3 års ålder - max 1 kull rekommenderas. Partner måste vara ”normal” och utan nära släktingar med HCM. Avelsförbud på kattungarna tills riskföräldern testats normal över 3 års ålder. Normal över 3 år – kan användas i avel om partner är riskfri (ej HCM, equivocal och ej med sjuk nära släkting). Equivocal katt med nära släkting som har HCM - var extra försiktig! Normal katt - Nära släkting har HCM

26 Normal under 2 år - avvakta avel Normal 2-3 års ålder - max 1 kull rekommenderas. Partner måste vara ”normal” och utan nära släktingar med HCM. Avelsförbud på kattungarna tills riskföräldern testats normal över 3 års ålder. Normal över 3 år – kan användas i avel om partner är riskfri (ej HCM, equivocal och ej med sjuk nära släkting). Equivocal katt med nära släkting som har HCM - var extra försiktig! Normal katt - Nära släkting har HCM Köpt katt till avel! Syskon eller förälder eller avkomma får HCM Din katt har nära släkting med HCM När testades din katt ”normal”? Innan 2 år 2-3 år Över 3 år Avla inte på din katt Ok ta 1 kull, men ”avelsförbud” Du kan avla fritt

27 Normal under 2 år - avvakta avel Normal 2-3 års ålder - max 1 kull rekommenderas. Partner måste vara ”normal” och utan nära släktingar med HCM. Avelsförbud på kattungarna tills riskföräldern testats normal över 3 års ålder. Normal över 3 år – kan användas i avel om partner är riskfri (ej HCM, equivocal och ej med sjuk nära släkting). Equivocal katt med nära släkting som har HCM - var extra försiktig! Normal katt - Nära släkting har HCM Köpt katt till avel! Syskon eller förälder eller avkomma får HCM Din katt har nära släkting med HCM När testades din katt ”normal”? Innan 2 år 2-3 år Över 3 år Avla inte på din katt Ok ta 1 kull, men avelsförbud Du kan avla fritt Köpt katt till avel! Mammas bror får HCM Din katt har ingen nära släkting med HCM MEN Mamman har en nära släkting med HCM! Kolla när mamman testades senast Innan 3 år Efter 3 år Då bör du inte avla på din katt Det är ok att avla fritt på din katt

28 Normal under 2 år - avvakta avel Normal 2-3 års ålder - max 1 kull rekommenderas. Partner måste vara ”normal” och utan nära släktingar med HCM. Avelsförbud på kattungarna tills riskföräldern testats normal över 3 års ålder. Normal över 3 år – kan användas i avel om partner är riskfri (ej HCM, equivocal och ej med sjuk nära släkting). Equivocal katt med nära släkting som har HCM - var extra försiktig! Normal katt - Nära släkting har HCM Köpt katt till avel! Syskon eller förälder eller avkomma får HCM Din katt har nära släkting med HCM När testades din katt ”normal”? Innan 2 år 2-3 år Över 3 år Avla inte på din katt Ok ta 1 kull, men avelsförbud Du kan avla fritt Köpt katt till avel! Mammas bror får HCM Din katt har ingen nära släkting med HCM MEN Mamman har en nära släkting med HCM! Kolla när mamman testades senast Innan 3 år Efter 3 år Då bör du inte avla på din katt Det är ok att avla fritt på din katt Köpt katt till avel! Pappan har 4 kullar och HCM-avkomma dyker upp i en annan kull Din katt har ingen nära släkting med HCM MEN Pappan har en nära släkting med HCM! Kolla när pappan testades senast Innan 3 år Efter 3 år Då bör du inte avla på din katt Du kan avla fritt på din katt

29 Tillägg till hälsoprogrammet: Normal katt med HCM inom 4 generationer – kan användas i avel men partner bör då ha 4 generationer bakåt utan HCM Equivocal katt (oavsett ålder) – bör ej användas i avel innan den testats ”normal” Normal katt med nära släkting med HCM – kanske inte bör användas i avel alls Hälsorådets avelsrekommendationer

30 Parningskombinationer

31 Steg 1: Lär dig din honas stamtavla Steg 2: Utvärdera hanens stamtavla Steg 3: Passar de ihop? Parningskombinationer

32 Kartlägg din honas stamtavla

33 Lite av ett detektivarbete och tar tid! - många informationskällor att kolla Skapa en helhetsbild som passar dig – skriv ut stamtavlan och fyll i, lista med riskkatter i varje generation, kopiera stamtavlan till excel och fyll i… Fråga runt om tester saknas! Håll dig uppdaterad! Kartlägg dig din honas stamtavla

34 Pawpeds! (www.pawpeds.com) Siberian Research (www.siberianresearch.com/HCM) Sibirkattens Venner – HCM-lista (www.sibirkattensvenner.no)www.sibirkattensvenner.no SäSK medlemssidor – Hälsa & avel Hälsorådet Informationskällor

35 Ändra användarinställningar – HCM-test syns direkt i stamtavlan (Instruktioner finns i SIB-nytt nr 2, 2014) Inställningar i Pawpeds

36 Skapa användarkonto på Pawpeds – Dubbleringar blir markerade (Instruktioner finns i SIB-nytt nr 2, 2014) Inställningar i Pawpeds

37 Finns det HCM-katter i stamtavlan - jämför mot de informationskällor som finns Har katterna i stamtavlan helsyskon med HCM – då finns HCM i generationen ovanför Har katterna i stamtavlan gett HCM-avkommor – i så fall, hur ser det ut med riskkatter bakom dem? Vad ska man titta efter?

38 Mest fokus på första 4 generationer Titta även på tex 7 generationer Snabbkolla gärna också 10 generationer Men, det är upp till var och en vart man lägger ribban! Hur noga ska man vara?

39 Om en kombination gett HCM så har antingen mamman eller pappan HCM – kombinationen har HCM Om ett helsyskon har HCM – minst 50 % risk att katten i stamtavlan har HCM Är det otestat får man gå mer på linjer – hur mycket HCM har dykt upp kring katterna i stamtavlan? Normala test vid 1 år ger mycket liten trygghet Ju fler ”normal”-testade generationer desto bättre Har man HCM i 3-4 ”ben” har man en högriskkatt och bör avla med försiktighet Hur ska man värdera det man hittar?

40 1.Gör nödvändiga inställningar i Pawpeds och ta upp stamtavlan 2.Börja klicka dig runt 3.Kolla om du ser katter direkt i stamtavlan som fått HCM-diagnos – notera dem 4.Sök efter HCM-fallen från övriga infokällor 5.Kolla om avvkommor och syskon till katterna i stamtavlan har HCM 6.Sök efter de vanligaste riskkatterna eller kombinationerna (katter som ej fått diagnos men gett HCM, har syskon med HCM) – tex Amur Abakan, Gelios Onix Gloria, Tiger Onix Gloria/Europa Valenvic, Snowknight Derringer osv. 7.Sammanställ och värdera Hur gör man - sammanfattning?

41 Utvärdera hanens stamtavla

42 HCM-fall HCM-tester Linjer Inavelsgrad Övriga sjukdomar och defekter (PK-brist, PKD, epilepsi, Forl, FIP, skelettdefekter osv) Blodgrupp Temperament Colorpoint Rastypiskhet Pälskvalité Antal kullar Uppfödaren/ägaren Avstånd Mycket som ska stämma

43 Inavelsgrad – viktigt att även kolla enskilda katter i stamtavlan! HCM-fall HCM-tester Linjer Övriga sjukdomar och defekter (PK-brist, PKD, epilepsi, Forl, FIP, skelettdefekter osv) Temperament Colorpoint Rastypiskhet Pälskvalité Antal kullar Uppfödaren/ägaren Avstånd Mycket som ska stämma

44 Granska hanens stamtavla på samma sätt som honans - Vilka HCM-katter finns? - Vilka katter har gett HCM? - Vilka har syskon med HCM? - Hur många riskkatter finns och hur ser linjerna ut bakåt? - Värdera risken i hanens stamtavla – låg, medel, hög? Väg samman detta med alla andra faktorer hos hanen Om hanen känns ok, gå till steg 3! Utvärdera hanens stamtavla

45 Passar de ihop?

46 Gör provparning i Pawpeds Inavelsgrad Finns det dubbleringar av katter? Undvik dubblera riskkatter – gett HCM, har syskon med HCM, har förälder med HCM Hur många ggr förekommer riskkatter längre bak? Bestäm hur hög HCM-risk du är beredd att ta Passar de ihop?

47 HCM-fall HCM-tester Linjer Inavelsgrad Övriga sjukdomar och defekter (PK-brist, PKD, epilepsi, Forl, FIP, skelettdefekter osv) Temperament Colorpoint Rastypiskhet Pälskvalité Antal kullar Uppfödaren/ägaren Avstånd Mycket som ska stämma

48 Avla långsamt Använd gärna äldre hanar Överanvänd inte katter – särskilt inte från risklinjer Testa katterna enl hälsoprogrammet Testa katterna vid 8 år Rekommendera sällskapsköpare att testa Rekommendera sällskapsköpare att obducera Var lite jobbig! Ligg på andra att testa inom hälsoprogrammet Vad mer kan vi göra?

49 Varje uppfödare ansvarar själv för sina val, men vi har ett gemensamt ansvar för rasen!

50 Diskussion


Ladda ner ppt "HCM & parningskombinationer Hälsorådet för 2015-03-28, Johanna Fager."

Liknande presentationer


Google-annonser