Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HUSMODELLEN en start för det lagstadgade likabehandlingsarbetet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HUSMODELLEN en start för det lagstadgade likabehandlingsarbetet."— Presentationens avskrift:

1 HUSMODELLEN en start för det lagstadgade likabehandlingsarbetet

2 Husmodellen är en enkel och konkret granskningsmetod som kan bidra till att upptäcka risker för diskriminering och trakasserier i skolan Den är också ett verktyg för att sätta upp mål och ta fram åtgärder för att komma tillrätta med riskerna. Ett underlag för Åsaskolans likabehandlingsplan

3 L IKA VILLKOR OAVSETT ? De olika grunderna för diskrimenering som skyddas i lagen är: kön könsidentitet eller könsuttryck etnisk tillhörighet religion eller annan trosuppfattning funktionsnedsättning sexuell läggning ålder

4 N ORMKRITISKT PERSPEKTIV – FÖRVÄNTNINGAR, IDEAL, OSKRIVNA REGLER Att tillämpa ett normkritiskt perspektiv är att synliggöra, problematisera och förändra de föreställningar som ligger till grund för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

5 V AD ÄR EN NORM ? För tankarna till normalitet Att vara normal innebär att vara godkänd i en viss social kontext Vissa tar sig rätten att definiera vilka normer som gäller Normer är instabila och rörliga

6 S KILLNAD MELLAN PERSPEKTIVEN Innebär att fokusera på de normer och maktstrukturer som gör att vissa personer uppfattas som avvikare och de konsekvenser som detta får. Innebär att skapa en förståelse och sympati för människor som är ”utsatta” Förbiser de som ”utsätter”. Riskerar att befästa normer. Normkritiskt perspektivToleransperspektiv

7 M ER OM NORMER Normer är underförstådda Normer är osynliga Normer genomsyrar vårt samhälle Normer påverkar vad vi lär ut i skolan Normer kan förändras Vilka normer ska vi följa? Vem ingår i normen? Vem finns utanför?

8 S YFTE MED DAGENS ARBETE Föra dialog om normer kring de olika diskrimineringsgrunderna på vår skola. Att reflektera gemensamt över sina egna föreställningar kring de olika fördjupningsfrågorna.

9 S AMTAL UTIFRÅN NEDANSTÅENDE FRÅGOR Hur kan barn eller elever bli kränkta på sätt som har samband med: Hur kan barn eller elever i vår verksamhet bli orättvisst behandlade på sätt som har samband med: Vad kan göras för att förbättra barn och elevers vardag i vår verksamhet med tanke på:


Ladda ner ppt "HUSMODELLEN en start för det lagstadgade likabehandlingsarbetet."

Liknande presentationer


Google-annonser