Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projektet P MAGNUS WÄRJA. Syfte med Projekt P Projektets syfte: Att lämna förslag på hur Företagets webbsida skall kunna attrahera mer besökare och på.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projektet P MAGNUS WÄRJA. Syfte med Projekt P Projektets syfte: Att lämna förslag på hur Företagets webbsida skall kunna attrahera mer besökare och på."— Presentationens avskrift:

1 Projektet P MAGNUS WÄRJA

2 Syfte med Projekt P Projektets syfte: Att lämna förslag på hur Företagets webbsida skall kunna attrahera mer besökare och på så sätt öka företagets lönsamhet! Projektets övergripande syfte: Att ge ökad kunskap om och insikt i webbprojektens komplicerade verklighet Att ge er praktiska erfarenheter av att till viss del arbeta skarpt med webutveckling på riktigt Att ni genom praktisk applicering av begreppet ”Learning by doing” införskaffar gedigna kunskaper beträffande praktisk webbpublicering. ”Learning by doing” är en aktivitetspedagogik där teori, praktik, reflektion och handling hänger ihop. (Wikipedia) Boosta självförtroendet, ni kan mycket mer och är mycket bättre än vad ni tror. Om ni skall arbeta vid sidan om studierna, varför då inte med webbkomunikation?

3 Varför betygsskala U, G, VG Det ger er en chans att själva välja ambitionsnivå Ambitiösa studenter premieras Kan leda till ökad motivation för inlärning och därmed fördjupade kunskaper

4 Projekt Process (Vad kan jag och företaget förvänta oss) Problemdefinition: Vad är det egentliga problemet, vad är det som skall uppnås. Nulägesanalys: Analys av nuvarande situation. –Kundanalys (Vem är den typiska kunden) –Konkurrensanalys (Vilka är dessa, hur förhåller sig företaget sig till dem) –Organisationsanalys (Egna organisationen, resurser) – Företagets webbsida Utarbeta ett lösningsförslag: I ett skriftligt dokument skall ert lösningsförslag tydligt presenteras. Förslaget bör ha förankring i ovanstående analys och problemdefinition. Utarbeta prototyp: Prototypen skall, i stort, vara en realisering av ert lösningsförslag. Den skall hjälpa kunden att skapa sig bättre förståelse kring ert lösningsförslag, bidra till en skön ”look and feel”-känsla. Prototypen måste vara fullständigt egenutvecklad och bygga på HTML-CSS-principen

5 Hur bör projektet bedrivas Organiserad, agilt, förslagsvis influerat av Scrum Skapa en övergripande plan för hela projektet. Vid behov skall självfallet denna plan revideras. Bryt ner den övergripande planen I delar (sprintar). Sprintarna skall i ert fall ha en kort tidshorisont, max 2-3 dagar. I samband med sprintavslut skall denna utvärderas utifrånfrån två perspektiv: –Produktperspektiv. Väsentligheter kopplade till produkten (Tidsplan, problem, behov av revidering mm). –Projektperspektivet. Väsentligheter kopplade till själva projektet och dess medlemmar (arbetsfördelning, gruppdynamik, konflikter, regler, gruppkontrakt mm).

6 Avslutningsvis Resterande tid på kursen kommer planeras utifrån ert behov. Det är därför viktigt att det finns en tvåvägskommunikation emellan oss. Var inte rädd för att kontakta mig!


Ladda ner ppt "Projektet P MAGNUS WÄRJA. Syfte med Projekt P Projektets syfte: Att lämna förslag på hur Företagets webbsida skall kunna attrahera mer besökare och på."

Liknande presentationer


Google-annonser