Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läsåret 2009-2010 Ria Heilä-Ylikallio

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läsåret 2009-2010 Ria Heilä-Ylikallio"— Presentationens avskrift:

1 Läsåret 2009-2010 Ria Heilä-Ylikallio rheila@abo.fi

2 Ingår i pedagogiska studier för lärare (60 sp i pedagogik) Omfattning: motsvarar ungefär 3 sp av 10 sp i modul 2. Inleds i modul 1.

3 Ingår i biämnesstudier (60 sp) i modersmål och litteratur för klasslärarstuderande med långt biämne. Omfattning: 5 sp

4  Att skriva vetenskaplig text inom en pedagogisk diskurs med relevans för modersmålets didaktik  Att höja beredskapen för integrerande verksamhet mellan ämnen och skolformerna.  Att planera, genomföra och rapportera en empirisk eller teoretisk undersökning eller ett didaktiskt utvecklingsarbete/experiment.  Fackuppsatsen kan göras som pararbete.  Bedömning: A-E (för K) ingår i modul 2 (Ä)

5 Individuell handledning enligt överenskommelse (även per e-post) vecka 15,16,17opponentseminarier Seminarierna är gemensamma för K och Ä- studerande. Fackuppsatsen lämnas in för bedömning en vecka efter opponentseminariet (X maj 2010). Kan ingå i portföljen (Ä).

6 Vecka 7 onsdag 15.00-16.30 16.00-17.00 introduktion Vecka 14tisdag 12.00-13.00 idé Vecka 16torsdag 15.00-16.30handledning Vecka 17 måndag 15.00-17.30opponentsem. torsdag 15.00-17.30 opponentsem. Vecka 18måndag 15.00-16.30opponentsem.

7  En möjlighet att fördjupa något modersmålsdidaktiskt område  Läromedelsgranskning, läroplansgranskning m.m.  Göra en empirisk studie, klassrumsobservation, intervjuer...  Utveckla någon del som passar in i pro graduarbetet

8  Fokusera på utvärdering i modersmål och litteratur (t.ex. respons)  Utvärdera ett språkpedagogiskt teveprogram Space Trainees (Mediacity)  Elevers självvärdering – varför inte pröva ut något i praktiken?  Ställ de frågor du annars inte har tid att ställa!  Läs de böcker du annars inte har tid att läsa!

9 TitelbladRubrik Namn Fackuppsats i modersmålets didaktik Åbo Akademi i Vasa 2010 Innehålltabeller, figurer, litteratur Inledningproblembakgrund syfte (nämn också material och metod) Teoretisk bakgrund innehållet i teorikapitlet styrs av syftet

10 Metod precisering av syfte (eventuella forskningsfrågor) val av undersökningsmetod (Vilken typ av kunskap är du intresserad av?) undersökningsgrupp datainsamling analysmaterial analysscheman eller analysmodeller etik (tillstånd, trovärdighet, tillförlitlighet) Resultat sortera, kategorisera, presentera beskriva – analysera - tolka Diskussion resultatsammanfattning, svar på forskningsfrågor koppla teori och empiri tolkning (Vad betyder dina resultat?) kritisk granskning av den egna undersökningen slutsatser, visioner, modersmålsdidaktiska utmaningar

11


Ladda ner ppt "Läsåret 2009-2010 Ria Heilä-Ylikallio"

Liknande presentationer


Google-annonser