Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Från mätkedja och diopterlinjal

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Från mätkedja och diopterlinjal"— Presentationens avskrift:

1 Från mätkedja och diopterlinjal
till satelliter och GPS

2 Mätningsteknik Lägesbundna data Geodesi – teori Praktisk mätning

3 Begrepp och definitioner
Geodesi Begrepp och definitioner Detaljmätning inmätning, utsättning, utstakning Stomnät riksnät, anslutningsnät, bruksnät Förtätning av stomnät pikéer, detaljtåg, sekundärsystem Koordinater ortogonala, polära

4 Begrepp och definitioner
Geodesi Begrepp och definitioner Koordinatsystem höger - vänster Koordinattransformationer translation, rotation, skalförändring Planmätning längdmätning – vinkelmätning Höjdmätning ytavvägning, linjeavvägning, trigonometrisk

5 Begrepp och definitioner
Geodesi Begrepp och definitioner Mätmetoder polära metoder ortogonal metod Polära metoder polär metod avskärning inbindning inskärning skärbindning sidoskärning Ortogonal metod

6 Koordinater – Koordinatsystem
Geodesi Koordinater – Koordinatsystem Longitud – Latitud Rätvinkliga (ortogonala) koordinater (x - y - z) Polära koordinater (riktning och avstånd) Matematiskt system Geodetiskt system y Ett varv = 360º x Ett varv = 400g x y

7 Koordinater – Koordinatsystem
Geodesi Koordinater – Koordinatsystem

8 Geodesi Stomnät - Triangelnät

9 Geodesi Stomnät - Polygonnät


Ladda ner ppt "Från mätkedja och diopterlinjal"

Liknande presentationer


Google-annonser