Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inledande Bioteknologi- Membran, membranproteiner, membrantransport, cellvägg Jacob Odeberg November 2007 Sid 46-49, 58-65, 335-339, kap 13, kap 14 (569-574)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inledande Bioteknologi- Membran, membranproteiner, membrantransport, cellvägg Jacob Odeberg November 2007 Sid 46-49, 58-65, 335-339, kap 13, kap 14 (569-574)"— Presentationens avskrift:

1 Inledande Bioteknologi- Membran, membranproteiner, membrantransport, cellvägg Jacob Odeberg November 2007 Sid 46-49, 58-65, 335-339, kap 13, kap 14 (569-574)

2 Membran i en eukaryot cell

3 Bilayer structure of the plasma membrane

4 Fosfolipid ”bilayer” (dubbelskikt)

5 Membran är ”fluida”

6

7

8 Kolesterol i cellmembranet

9 Fosfolipider

10

11 Membransyntes -Lipider syntetiseras i cytosolen sker i “smooth” Endoplasmatiskt Retikulum

12

13 Membranproteiner Ex!

14 Transmembranprotein struktur Beta barrel och alfa helix

15 Glykolipider och glykoproteiner Glykocalyx!

16

17 Förankring av icke transmembranproteiner

18 Lipid rafts (Raft = ”flotte”) Halvfasta (semisolida) lipid-flak flyter omkring i cellmembranet (som ”isflak”) Ex. - Clustring av membranprotein som ska interagera

19 Membranproteiner - diffunderar lateralt i membranet - om inga fysiska hinder finns

20 Tight Junctions - begränsar lateral diffusion -skapar polaritet

21 Polaritet – olika membranproteiner på olika sidor av en cell

22 Membranproteiner kopplade till cytoskelettet

23 Membranösa cellstrukturer

24 Membrantransport

25 E coli – yttre permeabelt membran

26 Passiv transport – faciliterad diffusion http://www.sinauer.com/cooper/4e/animations0202.html Carrier (bärar) proteinkanalprotein

27 Selektivitet hos jonkanaler

28

29

30 Aktiv transport – mot en koncentrationsgradient Måste drivas av något - energiATP – cellens energibärare

31 Na-K pumpen (aktiv transport) http://www.sinauer.com/cooper/4e/animations1302.html

32 Koncentrationsskillnad utsida<> insida

33 Aktiv transport via jon-gradienter (co-transport) Symport Antiport Indirekt ATP-driven (via Na/K-pumpen)

34 ? På vilka sätt kan transport uppför en koncentrations- gradient ske i en cell Membrantransport - sammanfattning

35 Kombinerad aktiv och faciliterad transport i ”tarmluddet”

36 Förutsätter sidoskillnad avs. transportprotein (Tight junctions)

37 (1) Na/K pumpen: ATP driven utpumpning av Na+

38 (2) Aktiv co-transport in med Na+

39 (3) Passiv transport av glukos ut ur epitelcellen

40 Na/K pumpen och K+ kanaler =>spänningsskillnad (membranpotential)

41 Jonkanaler är ofta gatade (”vaktade”)

42 Ligand-reglerade jonkanaler i nervsynapser

43 Jonkanal-länkade receptorer neurotransmittor binder till receptorn – som är en jonkanal jonkanalen öppnas joner strömmar in i/ut ur cellen spänningen över cellmembranet ändras

44 Depolarisering i en nerv

45 Cellvägg Bakterier, alger, svampar och växter Cellväggen en del av cellerna Mekaniskt stöd och viktig för cellernas egenskaper och funktion

46 Bakterie-cellvägg

47 Peptidoglykan Linjär polysackarid Omväxlande NAG (N-acetylglucosamin) och NAM ( N-acetylmyramic acid) Parallella kedjor korslänkade med tetrapeptider

48 Cellvägg hos eukaryoter Polysackarider som cellerna själva syntetiserar Kitin – ffa. NAG- polymer - i svampars cellvägg Cellulosa – glukospolymer – i växters cellvägg Cellulosamikrofibriller

49 CellulosaHemicellulosa Pektin grenad polysackarid negativ laddn vätebindning till cellulosa Ca2+ binder vatten Växt-cellvägg

50 Primär och sekundär cellvägg

51 Primär cellvägg Växande celler syntetiserar primär cellvägg tunn och flexibel Lika delar cellulosa, hemicellulosa och pektin Slumpmässigt ordnade cellulosafibrer

52 Sekundär cellvägg Tjockare och stabilare Syntetiseras innanför primära cellväggen 50-80% cellulosa Saknar ofta pektin Lignin förstärker i trä Regelbunden riktning, olika i olika lager

53 Cellväggssyntes Hemicellulosa, pektin syntetiseras inne i cellen och sekreteras Cellulosasyntetas – enzymkomplex i plasmamembranet

54

55

56

57

58

59

60 13.40 Caveolae

61

62

63


Ladda ner ppt "Inledande Bioteknologi- Membran, membranproteiner, membrantransport, cellvägg Jacob Odeberg November 2007 Sid 46-49, 58-65, 335-339, kap 13, kap 14 (569-574)"

Liknande presentationer


Google-annonser