Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jacob Odeberg November 2007

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jacob Odeberg November 2007"— Presentationens avskrift:

1 Jacob Odeberg November 2007
Inledande Bioteknologi- Membran, membranproteiner, membrantransport, cellvägg Jacob Odeberg November 2007 Sid 46-49, 58-65, , kap 13, kap 14 ( )

2 Membran i en eukaryot cell

3 Bilayer structure of the plasma membrane
cell4e-fig jpg

4 Fosfolipid ”bilayer” (dubbelskikt)

5 Membran är ”fluida”

6

7

8 Kolesterol i cellmembranet

9 Fosfolipider

10

11 Membransyntes -Lipider syntetiseras i cytosolen
sker i “smooth” Endoplasmatiskt Retikulum -Lipider syntetiseras i cytosolen

12 cell4e-fig jpg

13 Membranproteiner Ex!

14 Transmembranprotein struktur Beta barrel och alfa helix

15 Glykolipider och glykoproteiner
Glykocalyx!

16

17 Förankring av icke transmembranproteiner

18 Lipid rafts (Raft = ”flotte”)
Halvfasta (semisolida) lipid-flak flyter omkring i cellmembranet (som ”isflak”) Ex. - Clustring av membranprotein som ska interagera

19 diffunderar lateralt i membranet
Membranproteiner - diffunderar lateralt i membranet - om inga fysiska hinder finns

20 Tight Junctions begränsar lateral diffusion skapar polaritet
\Figures_Hi-res\ch12\cell3e12652.jpg

21 Polaritet – olika membranproteiner på olika sidor av en cell

22 Membranproteiner kopplade till cytoskelettet

23 Membranösa cellstrukturer

24 Membrantransport

25 E coli – yttre permeabelt membran

26 Passiv transport – faciliterad diffusion
Carrier (bärar) protein kanalprotein

27 Selektivitet hos jonkanaler

28 Selektivitet hos jonkanaler

29 cell4e-fig jpg

30 Aktiv transport – mot en koncentrationsgradient
Måste drivas av något - energi ATP – cellens energibärare

31 Na-K pumpen (aktiv transport)

32 Koncentrationsskillnad utsida<> insida

33 Aktiv transport via jon-gradienter (co-transport)
Symport Antiport Indirekt ATP-driven (via Na/K-pumpen)

34 Membrantransport - sammanfattning
? På vilka sätt kan transport uppför en koncentrations- gradient ske i en cell

35 Kombinerad aktiv och faciliterad transport i ”tarmluddet”

36 Förutsätter sidoskillnad avs. transportprotein (Tight junctions)

37 (1) Na/K pumpen: ATP driven utpumpning av Na+

38 (2) Aktiv co-transport in med Na+

39 (3) Passiv transport av glukos ut ur epitelcellen

40 Na/K pumpen och K+ kanaler =>spänningsskillnad (membranpotential)

41 Jonkanaler är ofta gatade (”vaktade”)

42 Ligand-reglerade jonkanaler i nervsynapser

43 Jonkanal-länkade receptorer
neurotransmittor binder till receptorn – som är en jonkanal jonkanalen öppnas joner strömmar in i/ut ur cellen spänningen över cellmembranet ändras

44 Depolarisering i en nerv

45 Cellvägg Bakterier, alger, svampar och växter
Cellväggen en del av cellerna Mekaniskt stöd och viktig för cellernas egenskaper och funktion

46 Bakterie-cellvägg \Figures_Hi-res\ch12\cell3e12450.jpg

47 Peptidoglykan Linjär polysackarid
Omväxlande NAG (N-acetylglucosamin) och NAM ( N-acetylmyramic acid) Parallella kedjor korslänkade med tetrapeptider

48 Cellvägg hos eukaryoter
Polysackarider som cellerna själva syntetiserar Kitin – ffa. NAG-polymer - i svampars cellvägg Cellulosa – glukospolymer – i växters cellvägg Cellulosamikrofibriller

49 Växt-cellvägg Cellulosa Hemicellulosa Pektin
grenad polysackarid negativ laddn vätebindning till cellulosa Ca2+ binder vatten

50 Primär och sekundär cellvägg
\Figures_Hi-res\ch12\cell3e12491.jpg

51 Primär cellvägg Växande celler syntetiserar primär cellvägg
tunn och flexibel Lika delar cellulosa, hemicellulosa och pektin Slumpmässigt ordnade cellulosafibrer

52 Sekundär cellvägg Tjockare och stabilare
Syntetiseras innanför primära cellväggen 50-80% cellulosa Saknar ofta pektin Lignin förstärker i trä Regelbunden riktning, olika i olika lager

53 Cellväggssyntes Hemicellulosa, pektin syntetiseras inne i cellen och sekreteras Cellulosasyntetas – enzymkomplex i plasmamembranet

54 cell4e-fig jpg

55 cell4e-fig jpg

56 cell4e-fig jpg

57 cell4e-fig jpg

58 cell4e-fig jpg

59 cell4e-fig jpg

60 Caveolae cell4e-fig jpg

61 cell4e-fig jpg

62 cell4e-fig jpg

63 cell4e-fig jpg


Ladda ner ppt "Jacob Odeberg November 2007"

Liknande presentationer


Google-annonser