Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Finansutskotte t 22 februari 2007 Stefan Ingves. En jämförelse av prognosfel KPI 2006 Källor: Consensus Economics Inc. och Riksbanken Anm. Genomsnittlig.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Finansutskotte t 22 februari 2007 Stefan Ingves. En jämförelse av prognosfel KPI 2006 Källor: Consensus Economics Inc. och Riksbanken Anm. Genomsnittlig."— Presentationens avskrift:

1 Finansutskotte t 22 februari 2007 Stefan Ingves

2 En jämförelse av prognosfel KPI 2006 Källor: Consensus Economics Inc. och Riksbanken Anm. Genomsnittlig skillnad mellan prognos och utfall i prognoser gjorda under 2005 och 2006.

3 Faktisk och trendmässig arbetsproduktivitet Källor: SCB och Riksbanken Årlig procentuell förändring, säsongsrensade data

4 Revideringar av BNP Källor: SCB och Riksbanken Index mars 2003 = 100

5 BNP Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken Anm. Heldragen linje avser utfall och streckad linje avser Riksbankens prognos

6 KPI Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken Anm. Heldragen linje avser utfall och streckad linje avser Riksbankens prognos

7 KPI med osäkerhetsintervall Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken Anm. Heldragen linje avser utfall och streckad linje avser Riksbankens prognos

8 Reporänteantaganden Procent Källa: Riksbanken Anm. Heldragen linje avser utfall och streckad linje avser Riksbankens prognos


Ladda ner ppt "Finansutskotte t 22 februari 2007 Stefan Ingves. En jämförelse av prognosfel KPI 2006 Källor: Consensus Economics Inc. och Riksbanken Anm. Genomsnittlig."

Liknande presentationer


Google-annonser