Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildningssatsning för modersmålslärare i romani chib

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildningssatsning för modersmålslärare i romani chib"— Presentationens avskrift:

1 Utbildningssatsning för modersmålslärare i romani chib
Christina Rodell Olgaç, docent i pedagogik Angelina Dimiter-Taikon, fil. mag. i pedagogik Linköping 15 april 2015

2 Södertörns högskola Södertörns högskola har studenter och erbjuder cirka 60 program och 350 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan har även lärarutbildning med interkulturell profil. Inom Östersjö- och Östeuropaforskningen finns en kunskapsmiljö som kan mäta sig med de bästa i världen. 828 anställda (=635 helårsarbetskrafter), varav: 59 professorer 85 doktorander med anställning 37 bibliotekspersonal 63 % disputerade lärare Södertörns högskola ligger i Flemingsberg 19 minuter med pendeltåg från Stockholms central.

3 Romska frågor på Södertörns högskola
Uppdragsutbildning för Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad för tre romska obehöriga lärare som gav Lärarexamen med inriktning mot förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare år, En av dem fick magisterexamen i pedagogik 2012 och ytterligare en 2013. 2013 fick Södertörns högskola uppdraget att starta en ämneslärarutbildning i romani chib. Romsk referensgrupp med representanter från Språkrådet och från olika varieteter av romani samt en lektor i samiska från Umeå universitet bildad. Utvidgad till samtliga minoritetsspråk.

4 Brobyggarutbildning med inriktning mot skolan, 30 hp, uppdragsutbildning, Skolverket, december 2012-juni 2015, 15 deltagare. Romsk brobyggarutbildning med inriktning mot socialtjänst och hälso- och sjukvård, 22,5 hp, uppdragsutbildning, Socialstyrelsen, startade i augusti december 2015 med 11 deltagare. Fortbildningskonferens i romani chib i samarbete med Skolverket, juni 2014,ledd av Yaron Matras, professor i lingvistik, University of Manchester (undervisade på svenska) Kimmo Granqvist, ny forskningsledare för Romska studier vid CBEES, Centre for Baltic and East European Studies.

5 Utbildningssatsning för modersmålslärare i romani chib – fem delkurser
Romani chib I (7,5 högskolepoäng), hösten 2015. Utbildningsvetenskaplig kärna och didaktik i ett flerspråkigt perspektiv I, (7,5 högskolepoäng), våren 2016. Romani chib II (7,5 högskolepoäng), hösten 2016. Utbildningsvetenskaplig kärna och didaktik i ett flerspråkigt perspektiv II, (7,5 högskolepoäng), våren 2017. Romani chib III, med specialisering mot den egna varieteten (7,5 högskolepoäng) hösten 2017. Samtliga kursplaner och litteraturlistor är godkända enligt högskolans gängse rutiner.

6 Undervisningsformer Undervisningen varierar mellan föreläsningar,
seminarier, gruppdiskussioner, grupparbeten och individuella arbeten, studiebesök , litteraturstudier mellan varje kurstillfälle och inlämning av skriftliga uppgifter.

7 Examinationsformer och högskolepoäng
Delkurserna examineras genom aktivt deltagande i den schemalagda undervisningen som föreläsningar, seminarier, muntliga presentationer och skriftliga inlämningsuppgifter samt muntliga och skriftliga examinationsuppgifter, individuellt eller i grupp. Intyg på godkänd kurs med högskolepoäng ges i slutet av varje delkurs för de studenter som godkänts på kursen. För dem som deltagit i kursen men ej godkänts på examinationerna på delkurserna ges ett intyg om deltagande.

8 Uppdragsutbildning (Förordning SFS 2002:760 om uppdragsutbildning)
När det gäller kvalitet är det lika höga krav på en poänggivande uppdragsutbildning som på en ordinarie utbildning. Uppdragsgivaren måste vara en juridisk person. Utbildningen kan ges till företag, organisationer och myndigheter, det är uppdragsgivaren som utser deltagarna. Generellt behöver man inte ha läst på högskola tidigare. Men inom vissa kurser kan det behövas förkunskaper som man tillägnat sig genom tidigare högskolestudier. Alla som fullföljt en poänggivande utbildning och blivit examinerad har rätt till de poäng som utbildningen omfattar. Det gäller oavsett om deltagaren har högskolebehörighet eller inte. (Förordning SFS 2002:760 om uppdragsutbildning)

9 Kurstillfällen hösten 2015
Kurstillfälle 1, 31 augusti - 4 september 31 augusti kursstart heldag 1-4 september heldagar med professor Yaron Matras, Manchester University. Kurstillfälle 2, 30 september - 2 oktober Kurstillfälle 3, november Kurstillfälle 4, December Första kurstillfället äger rum under en hel vecka. De övriga kurstillfällena sker 2,5 dagar i månaden enligt följande: onsdag kl torsdag kl. 9-17 fredag kl. 9-16

10 Genomförande Utbildningen äger rum på Södertörns högskola, om inte annat anges. Studiebesök kan förekomma. Det är viktigt att alla resor bokas så att kursdeltagaren kommer till kursstart onsdagar och att avresor med tåg och flyg bokas så att kursdeltagaren inte behöver gå tidigare från kursen på fredagarna. Studier av kurslitteratur och skriftliga hemuppgifter mellan varje kurstillfälle. Tillgång till dator och internetuppkoppling nödvändig.

11 Ur kursinnehållet höstterminen 2015
Det romska språkets historia. Språkförändring och kontaktspråk. Romska dialekter, en översikt, skillnader och likheter. Frågor om romsk ortografi. Romsk grammatik och grammatisk terminologi. Användning av internet och databaser i romani. Kursplan i romani chib och stödmaterial till lärare. Betydelsen av interkulturalitet. Att undervisa om Vitboken. Kaale, revitalisering av språket och Finlands romska historia. Resanderomani. Musik och kulturarv. Akademiskt skrivande. Studiebesök.


Ladda ner ppt "Utbildningssatsning för modersmålslärare i romani chib"

Liknande presentationer


Google-annonser