Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

- i olika konjunkturer och över tid 1. 2 Socialtjänstlagen – en studie i helhetssyn 3 Portalparagrafen Uppsökande verksamhet Samhällsplanering Information.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "- i olika konjunkturer och över tid 1. 2 Socialtjänstlagen – en studie i helhetssyn 3 Portalparagrafen Uppsökande verksamhet Samhällsplanering Information."— Presentationens avskrift:

1 - i olika konjunkturer och över tid 1

2 2

3 Socialtjänstlagen – en studie i helhetssyn 3 Portalparagrafen Uppsökande verksamhet Samhällsplanering Information Framtiden – holistisk?

4 Översyn av SoL nödvändig Behov av ekonomiskt starkare kommuner för att klara välfärdsåtagandet Ojämlikheten mellan Sol och LSS för människor med stora behov bör försvinna Parlamentarisk prioriteringsutredning behövs Långsiktig, strategisk och sammanhållet statligt stöd till verksamhetsutveckling inkl FoU Ökad professionalisering krävs och översyn av socionomutbildningen Sammanhållen socialtjänstlag oavsett detaljeringsgrad i lagstiftningen – portalen hållbarare än resten 4 Synpunkter

5 5

6 Bör socialtjänstlagen göras mer detaljerad? Ja och nej – bättre samordning mellan olika behovsgrupper och kompetensbeskrivning av personal men bibehåll det lokala utförandet/inflytandet Bör man lyfta ut vissa grupper ur den nuvarande lagstiftningen och samla dem i en egen detaljerad lag? Nej, bibehåll en samlad lagstiftning Behöver socionomutbildningen förändras för att stärka kompetensen hos socialarbetare? Ja, forskningsinriktning, förstärkt juridik, enhetligare utbildning över landet och bättre koppling till praktiken. Behörighet/legitimation bör prövas men är inte oproblematisk. Hur kan man förstärka FoU-enheternas roll i kunskapsuppbyggnaden? Genom långsiktigt stöd till regionala FoU-strukturer med ett tydligt uppdrag och koppling till nationella kunskapscentra - jmf pågående plattformsarbete Hur kan man säkerställa en långsiktig kompetensuppbyggnad? Se ovan 6


Ladda ner ppt "- i olika konjunkturer och över tid 1. 2 Socialtjänstlagen – en studie i helhetssyn 3 Portalparagrafen Uppsökande verksamhet Samhällsplanering Information."

Liknande presentationer


Google-annonser