Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

National Assessment Sweden: Age 51 - 60- Nation Prepared by: Barrett Values Centre March 14, 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "National Assessment Sweden: Age 51 - 60- Nation Prepared by: Barrett Values Centre March 14, 2014."— Presentationens avskrift:

1 National Assessment Sweden: Age 51 - 60- Nation Prepared by: Barrett Values Centre March 14, 2014

2 National Assessment Sweden: Age 51 - 60- Nation (216) arbetslöshet (L) 1081(O) yttrandefrihet 994(O) byråkrati (L) 953(O) osäkerhet om framtiden (L) 891(I) materialistiskt (L) 801(I) resursslöseri (L) 793(O) fred 787(S) kortsiktighet (L) 661(O) utbildningsmöjligheter 663(O) skyller på varandra (L) 602(R) arbetstillfällen 1401(O) ekonomisk stabilitet 1111(I) ansvar för kommande generationer 907(S) välfungerande sjukvård 881(O) bevarande av naturen 746(S) demokratiska processer 724(R) miljömedvetenhet 676(S) omsorg om de äldre 574(S) mänskliga rättigheter 527(S) fred 507(S) Values Plot March 14, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre I = Individuell R = Relationsvärdering Understruket med svart = PV & CC Orange = PV, CC & DC Orange = CC & DC Blå = PV & DC P = Positiv L = Möjligtvis begränsande (vit cirkel) O = Organisationsvärdering S = Samhällsvärdering Värderingar som matchar PV - CC 0 CC - DC 1 PV - DC 1 Kulturentropi: Nuvarande kultur 44% familj 1022(R) humor/ glädje 1015(I) ansvar 774(I) tar ansvar 754(R) ärlighet 735(I) ekonomisk stabilitet 681(I) omtanke 632(R) rättvisa 635(R) medkänsla 597(R) positiv attityd 555(I) NivåPersonliga värderingar (PV)Nuvarande kulturella värderingar (CC)Önskade kulturella värderingar (DC) 7 6 5 4 3 2 1 IRS (P)=5-5-0 IRS (L)=0-0-0IROS (P)=0-0-2-1 IROS (L)=2-1-4-0IROS (P)=1-1-2-6 IROS (L)=0-0-0-0

3 National Assessment Sweden: Age 51 - 60- Nation (216) CTS = 44-20-36 Kulturentropi = 4% CTS = 23-16-61 Kulturentropi = 44% Personliga värderingar CTS = 41-24-35 Kulturentropi = 1% Values Distribution March 14, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre Positiva värderingar Värderingar som kan vara begränsande Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar C T S 2 1 3 4 5 6 7 C = Gemensamt goda T = Förändring S = Egenintresse

4 National Assessment Sweden: Age 51 - 60- Nation (216) Kulturentropi Personliga värderingar Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar Egenintresse Förändring Gemensamt goda CTS Copyright 2014 Barrett Values Centre March 14, 2014

5 National Assessment Sweden: Age 51 - 60- Nation (216) Antalet värderingar som kan vara begränsande valda av utvärderarna per nivå för Nuvarande kultur. Dem representerar alla värderingar som kan vara begränsande som valdes och inkluderar därför nödvändigtvis inte de tio högst rankade värderingar i värderingsdiagrammet. Värderingar som kan vara begränsande finns bara på nivå 1, 2 och 3. Det är en reflektion av nivån av oordning inom ett system. Nivå Värderingar som kan vara begränsande (röster) Kulturentropi % 3 byråkrati (95) resursslöseri (79) centralstyrning (45) elitism (39) analfabetism (4) strikt moral/ religiositet (3) 12% av det totala antalet röster 2 skyller på varandra (60) konflikt/ aggression (39) etnisk diskriminering (34) könsdiskriminering (29) tradition (17) hat (16) 9% av det totala antalet röster 1 arbetslöshet (108) osäkerhet om framtiden (89) materialistiskt (80) kortsiktighet (66) våld och brott (55) miljöförstöring (37) fattigdom (33) korruption (29) terrorism (7) 23% av det totala antalet röster Totalt 964 utav 2160 44% av det totala antalet röster Cultural Entropy Table March 14, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre Denna nivå av kulturell entropi reflekterar inhemska problem som kan leda till demonstrationer, våldsamma oroligheter och/eller allvarligt ekonomiskt sönderfall och som indikerar ett behov av politisk förändring och/eller regeringsskifte. Det är viktigt att minska nivån av kulturell entropi för att förbättra individuellt och socialt välbefinnande. Kulturentropi rapport

6 National Assessment Sweden: Age 51 - 60- Nation (216) Röster: Nuvarande kulturRöster: Önskad kulturHopp arbetstillfällen7140133 ansvar för kommande generationer129078 välfungerande sjukvård258863 ekonomisk stabilitet5811153 omsorg om de äldre85749 bevarande av naturen267448 långsiktighet64943 omsorg om de utsatta44137 engagemang94435 pålitlig samhällsservice154934 social rättvisa84234 Ett värderingshopp inträffar när det är fler röster för en värdering gällande Önskad kultur än för en värdering gällande Nuvarande kultur. Nedan listas de värderingar vars röster har ökat mest. Värderingar i fet stil är representerade i Önskad kultur. Values Jumps Table March 14, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre Värderingshopp

7 National Assessment Sweden: Age 51 - 60- Nation (216) Personliga värderingarNuvarande kulturella värderingarÖnskade kulturella värderingar Positive Values Distribution Copyright 2014 Barrett Values Centre March 14, 2014 Önskade kulturella värderingar arbetstillfällen ekonomisk stabilitet välfungerande sjukvård demokratiska processer omsorg om de äldre bevarande av naturen miljömedvetenhet ansvar för kommande generationer mänskliga rättigheter fred Värderingshopp pålitlig samhällsservice omsorg om de utsatta social rättvisa engagemanglångsiktighet


Ladda ner ppt "National Assessment Sweden: Age 51 - 60- Nation Prepared by: Barrett Values Centre March 14, 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser