Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

22.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo1 Datacentralens information åt nya studerande Uppdaterat 22.8.2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "22.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo1 Datacentralens information åt nya studerande Uppdaterat 22.8.2011."— Presentationens avskrift:

1 22.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo1 Datacentralens information åt nya studerande Uppdaterat 22.8.2011

2 22.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo2 Agenda  Datacentralen – var och vad  Användarnamn och lösenord  E-post, spamfiltrering och grålistning  Datorklasser och annan utrustning  Hemområden och säkerhetskopiering  Privata datorer: Internet hemifrån, trådlöst nät och VPN  Var hitta mera info?

3 22.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo3 Var finns Datacentralen?  ASA-huset i Åbo –HelpDesk ”Oraklet” i B- huset, vån 1 –Öppet vardagar 8:00 – 16:00 –E-post: oraklet@abo.fi –Dejourtelefon: 02-2154777  Academill i Vasa  Paul Hallvars gata 8 i J:stad  Webben: http://www.abo.fi/dc/

4 22.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo4 Vad gör DC?  Serviceenhet, erbjuder IT-resurser, kunskap och handledning till akademins övriga enheter  Koordinerar och utvecklar akademins IT och datakommunikation  Ansvarar för akademins datanät och datasäkerhet  Underhåller IT-utrustning och basprogramvara  Samordnar IT-anskaffningar och sammanställer rekommendationslistor

5 22.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo5 IT-resurser för studerande  Du gör ett användaravtal med DC  Du får personligt användarnamn, lösenord samt en e-postadress  Du får tillgång till akademins IT-resurser, bl.a. datorerna i datorklasserna, skrivare, internt material på webbportalen, akademins e-postsystem och nätkurser  Användningen bör vara relaterad till studierna och regleras av användaravtalet

6 22.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo6 Avgifter  För studerande är användning av akademins IT-resurser för studiearbete kostnadsfri –Gäller också det trådlösa nätet  Undantag: pappersutskrifter!  Kommersiell användning kräver skilt avtal

7 22.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo7 Utskrifter  Studerande har en gratiskvot för printning som är 180 sid/3 mån. Därefter kostar det –3.3 cent/sida (sv) –25 cent/sida (färg)  Se Datacentralen > Utskrifter på webben för info om hur du kan kontrollera vad du har printat  Ev. räkning skickas som e-post

8 22.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo8 Agenda  Datacentralen – var och vad  Användarnamn och lösenord  E-post, spamfiltrering och grålistning  Datorklasser och annan utrustning  Hemområden och säkerhetskopiering  Privata datorer: Internet hemifrån, trådlöst nät och VPN  Var hitta mera info?

9 22.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo9 Här kan du lösa ut ditt användarnamn  Gulnäbbar i Åbo, 29.8 – 2.9 – i samband med inskrivningen i Gripen  Övriga, samt fr.o.m 5.9: –Datacentralens dejour Oraklet  Du bör visa upp ett ID-bevis  Vasa Övningsskolas/Öppna universitets fd. elever kan använda sitt gamla konto men bör underteckna avtalet (i Gripen eller Oraklet) samt byta sitt lösenord!

10 22.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo10 Användarnamnet  Unikt, personligt, ändras inte!  Identifierar dig vid kontakt till akademins system, bl.a. –e-postsystemet, webbportalen –nätkurser i Moodle, MinPlan –allmänna PC:s, datanätet, skrivare  Användarnamnet är i kraft så länge du gör terminsanmälan (när- eller frånvaro)

11 22.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo11 Lösenordet är viktigt!  Välj ett bra lösenord och se till att ingen annan får tag i det!  Ge aldrig ut ditt lösenord åt någon annan, inte ens åt Datacentralen! –Vi frågar aldrig efter ditt lösenord, svara aldrig på e-post eller telefonsamtal från sk. lösenordsfiskare! –Akta dej för falska webbsidor som kan användas för att samla in lösenord, kontrollera adressbalken!  Använd inte ditt akademianvändarnamn/lösenord i andra sammanhang!

12 22.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo12 Byta lösenord  Lösenordet byts via webbsidan https://web.abo.fi/dc/password  Lösenordet bör vara minst 8 tecken långt –Skall innehålla både bokstäver, siffror och en del specialtecken (men ej exempelvis åäö[]{}) –Stora och små bokstäver får gärna blandas –Lösenordet skall inte vara ett ord/namn eller ens delar av ett sådant  DC kontrollerar kvaliteten på lösenorden med jämna mellanrum

13 22.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo13 Regler och datasäkerhet  Alla användare bör beakta datasäkerheten!  Bekanta dig med villkoren i användaravtalet!  Länkar till regler och lagar rörande datoranvändningen finns på akademins webbportal, välj Datacentralen > Avtal, regler och blanketter  Tips för datasäkerhet (både på ÅA och hemma): Datacentralen > Datasäkerhet

14 22.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo14 Mininfo – info om just Dig  Du kan kontrollera vilken information Datacentralen har om dig och ditt användarkonto via Datacentralen > Mininfo –Minsture (studieutdrag) –Minperson (personuppgifterna i Sture) –Datacentralens användarregister (användarkonton, kvoter, giltighetstid)  Vid fel information i användarregistret, meddela Oraklet

15 22.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo15 Agenda  Datacentralen – var och vad  Användarnamn och lösenord  E-post, spamfiltrering och grålistning  Datorklasser och annan utrustning  Hemområden och säkerhetskopiering  Privata datorer: Internet hemifrån, trådlöst nät och VPN  Var hitta mera info?

16 22.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo16 E-post  Din adress är vanligen fornamn.efternamn@abo.fi –username@abo.fi duger också som adress  Enklast läser du e-post med ”Horde webmail”, som finns på adressen https://www.abo.fi/mail  Du kan också använda Thunderbird, Outlook, e- post på telefonen eller annat e-postprogram som stöder IMAP  Akademins e-postadresser finns i en allmän adressbok, nås t.ex. från ”adressbok” i webmail samt via webbportalens sökfunktion

17 22.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo17 Kvoter för e-post  Kvoten för din e-postlåda är 500 MB  Webmail visar hur mycket du har använt och varnar om kvoten håller på att överskridas  Ifall kvoten överskrids kan du inte ta emot ny e-post!  Städa bort stora bilagor, kontrollera speciellt mappen Sent

18 22.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo18 Spam och filtrering  Centralt system som identifierar (en del av) skräp-posten och ger breven ”spam-poäng”  Nya studerande får ett spamfilter som sorterar sannolik skräp-post till mappen Spam  Frågor och rapporter om problem med spamfiltrering kan rapporteras till Oraklet

19 22.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo19 Grålistning 1/2  En teknik som används för att motarbeta skräp-post och virus  För all e-post noteras –avsändarens e-postadress –mottagarens e-postadress –avsändarens e-postserver  Första gången du får e-post från en viss (icke akademi) adress tas det inte emot! MEN...

20 22.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo20 Grålistning 2/2 ...en riktig och vettig e-postserver sänder brevet på nytt efter ett tag! –Nu tas brevet emot! –E-post från samma avsändare och server till samma e-postadress accepteras i fortsättningen direkt (under c. 1 mån)  Plus: en mycket stor del av spam och e-post innehållande virus stoppas direkt  Minus: fördröjning, ev. ingen post alls om den server avsändaren använder är illa konfigurerad

21 22.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo21 E-post och virus  Öppna inte bifogade filer (attachments) om du inte vet vad de innehåller – virusrisk!  Akademis e-postsystem levererar inte alls exekverbara bilagor p.g.a. virusrisken  Se till att din egen dator har fungerande virusskydd!  F-Secures antivirusprogram kan du ladda ner från https://web.abo.fi/dc/program

22 22.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo22 Vidarestyrning av e-post  Ifall du vill ha automatisk vidarestyrning av din e-post till en annan adress, kontakta Oraklet  Använd dock helst din akademiadress vid kontakt inom akademin  Information från akademin skickas alltid till din abo.fi adress

23 22.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo23 Agenda  Datacentralen – var och vad  Användarnamn och lösenord  E-post, spamfiltrering och grålistning  Datorklasser och annan utrustning  Hemområden och säkerhetskopiering  Privata datorer: Internet hemifrån, trådlöst nät och VPN  Var hitta mera info?

24 22.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo24 Allmänna datorutrymmen  De allmänna datorklasserna –är avsedda för alla studerande från alla institutioner oberoende av placering –får användas fritt då undervisning inte pågår i klassen –är avsedda främst för studiearbete  Aktuell info om utrustning och programvara Datacentralen > Undervisningsutrymmen  Meddela om problem till pcklasser@abo.fi

25 22.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo25 Windowsklasser och -rum  I Åbo –Arken, vån. 1 (Arkens datorsal) –ASA B, vån. 1 (Stansen och Galvani) –Axelia, vån. 1 (Axelias datorklass och -rum) –Axelia, vån. 3 (Hyllan, halva rummet) –Gripen, vån. 2 (Aeonklassen och -rummet) –Hanken, vån. 2 (Hanken-klassen) –ICT huset, vån. 3 (Dilbert-klassen)

26 22.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo26 Linuxklasser och -rum  ICT huset, vån. 3 (Pingvinfarmen)  Axelia, vån. 3 (Hyllan, halva rummet) Windows-terminalklienter  ICT huset, vån. 3 (Dogbert-klassen) (IT-avdelningens, men fria att använda)

27 22.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo27 Övrig utrustning  Mimers Brunn, ASA B, vån 1 –utrustning för multimediaprojekt  Skrivare i varje klass/rum  Färgskrivare finns i aulan i ASA B, utanför Oraklet  Scanners för papper och film finns i studentutrymmet Härden i ASA B.

28 22.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo28 Agenda  Datacentralen – var och vad  Användarnamn och lösenord  E-post, spamfiltrering och grålistning  Datorklasser och annan utrustning  Hemområden och säkerhetskopiering  Privata datorer: Internet hemifrån, trådlöst nät och VPN  Var hitta mera info?

29 22.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo29 Hemområde  Personlig skivplats på akademins server  Säkerhetskopieras regelbundet  Möjlighet att få tillbaka filer som förstörts eller du raderat i misstag.  Mapparna My Documents och Desktop (Windows) sparas här  På hemområdet lagras också bl.a. programinställningar

30 22.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo30 Windows hemområde  Direkt nåbart som H:\ eller via ikonen ”Home” från akademins windowsdatorer –Som \\pchome1.abo.fi\pchome1\username alt. \\pchome2.abo.fi\pchome2\username från en dator kopplad till akademins nät via VPN. –Även nåbart med sftp (t.ex. pchome2.abo.fi)  Kvoten är 1 GB

31 22.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo31 Unix hemområde  För de som använder Linuxdatorerna –tillgängligt från alla linuxdatorer i akademins nät som \\home\atonX\username –också via sftp till login.abo.fi  Alla har inte detta, men fås på begäran (kontakta Oraklet)! –Automatiskt för IT, KT, Nat.vet. –Kvoten är 1 GB

32 22.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo32 Personligt webbområde  Används för att lagra filer som hör till en personlig webbsida på adressen http://www.users.abo.fi/fornamn.efternamn alt http://www.users.abo.fi/username  Kvoten är 600 MB  Åtkomst från en Windows-dator i ÅAs nä som \\web\username\\web\username  Från en Linux-dator i ÅAs nät eller sftp som /wwwusers/username

33 22.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo33 Scratch  En sk. scratchskiva finns tillgänglig som \\scratch\username (windows) resp. /scratch/username (linux)  Endast för temporär lagring av filer, ingen säkerhetskopiering, inga kvoter.  Vid behov raderar DC filer utan pardon.

34 22.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo34 Agenda  Datacentralen – var och vad  Användarnamn och lösenord  E-post, spamfiltrering och grålistning  Datorklasser och annan utrustning  Hemområden och säkerhetskopiering  Privata datorer: Internet hemifrån, trådlöst nät och VPN  Var hitta mera info?

35 22.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo35 Internet hemifrån  Ansökningsblanketter och info i portalen på Datacentralen > Internetanslutningar –Akademins nät i Domus och Tavasthem –ADSL - högskoleavtal –Studentbynätet Ansökan om anslutning sker i samband med hyresavtalet Info på http://www.yok.utu.fi/

36 22.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo36 Trådlöst datanät (WLAN)  Trådlöst nät finns i de flesta av akademins byggnader i Åbo, Vasa och J:stad –I Åbo är nätet en del av SparkNet SparkNet täcker även Turun Yliopistos campus samt vissa av Åbo stads utrymmen, t.ex. stadsbiblioteket –I Vasa är nätet Wireless Mobile Vaasa som täcker de lokala högskolorna  Info med täckningskarta finns på portalen, välj Datacentralen > Trådlöst och mobilt

37 22.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo37 SparkNet  Uppkoppling kräver ÅA (eller TY) användarnamn  Använd VPN för säkrare förbindelse!  Välj WLAN nätverk med SSID: Spark (eller Spark- abo) och öppna en webbsida, vilken som helst  Logga in med username@abo.fi eller öppna en VPN förbindelse. OBS! @abo.fi skall i detta fall vara med!  Finns även OpenSpark (Wifi user community)  ”Kabel-Spark” i ÅAs huvudbibliotek och Axelia

38 22.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo38 Virtual Private Network (VPN)  VPN erbjuder en säker krypterad förbindelse till akademins nät då du kopplar upp din dator till SparkNet eller annat externt nät  VPN krävs för att vissa tjänster såsom utskrifter, hemområden, åtkomst till vissa databaser m.m. skall fungera ifall datorn inte är i akademins nät  VPN guide för Windows finns i portalen, välj Datacentralen > Trådlöst och mobilt

39 22.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo39 Privata datorer i akademins nät  Datorn berörs av akademins regler för nätkopplade datorer!  Virusskydda din dator! Se till att den har aktuella säkerhetsuppdateringar!  Datorn får inte agera server i akademins nät, inte heller på ÅA-ADSL  Observera upphovsmannarätten för musik/film etc.

40 22.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo40 Köpa program och datorer  För vissa program har Akademin licenser som täcker också studerandes privata datorer, t.ex. F-Secure Client Security (antivirus)  Microsofts program kan studerande köpa förmånligt på nätet från http://www.huippuedullinen.fi  Se aktuell info på portalen, välj Datacentralen > Anskaffningar

41 22.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo41 Agenda  Datacentralen – var och vad  Användarnamn och lösenord  E-post, spamfiltrering och grålistning  Datorklasser och annan utrustning  Privata datorer: Internet hemifrån, trådlöst nät och VPN  Hemområden och säkerhetskopiering  Var hitta mera info?

42 22.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo42 Information på nätet  Datacentralens guider i portalen, välj Datacentralen > Guider och information  Under Information för nya studerande finns även denna presentation.  Läs också DC-Papperets gulnäbbsspecial, DC-Papperet nummer 77!  Kurser inriktade på användning av IT arrangeras av Centret för livslångt lärande (CLL), information på CLL:s webbsidor.


Ladda ner ppt "22.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo1 Datacentralens information åt nya studerande Uppdaterat 22.8.2011."

Liknande presentationer


Google-annonser