Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Cancer Else-Marie Rasmusson -vt 2013 Else-Marie Rasmusson2015-04-22.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Cancer Else-Marie Rasmusson -vt 2013 Else-Marie Rasmusson2015-04-22."— Presentationens avskrift:

1 Cancer Else-Marie Rasmusson -vt 2013 Else-Marie Rasmusson2015-04-22

2  Vad är cancer?  Incidens  Prevalens  Prevention  Våra vanligaste cancersjukdomar Agenda Else-Marie Rasmusson2015-04-22

3  Samlingsnamn på ca 200 olika sjukdomar  Benigna och maligna tumörer  Blodcancer, leukemi Vad är cancer? Else-Marie Rasmusson2015-04-22

4  Kan utgå från kroppans alla celler  Har olika orsaker, prognos och behandling  Anmäls till cancerregistret sen 1958 Maligna tumörsjukdomar Else-Marie Rasmusson2015-04-22

5  Okontrollerad tillväxt  Kärlnybildning  Överväxt på andra organ  Förmåga att metastasera Kännetecken för en cancercell Else-Marie Rasmusson2015-04-22

6  Incidens- Hur många som insjuknar ex under ett år.  I Sverige diagnostiseras varje år ca 50 000 nya fall av cancer. 53% män och 47% kvinnor (incidens).  Drygt 60% är äldre än 65 år vid insjuknandet.  Cancerincidensen har ökat de senaste decennierna. Incidens Else-Marie Rasmusson2015-04-22

7  Prevalens  Hur många som är sjuka vid en viss tidpunkt- punktprevalens eller  under en period-periodprevalens.  Prevalensen i Sverige var ca 397 000 i slutet av 2008.  Prevalensen ökar kontinuerligt i Sverige Prevalens Else-Marie Rasmusson2015-04-22

8  5-års överlevnad för samtliga cancerdiagnoser är idag 67% ( men stora variationer mellan olika diagnoser)  I början av 70-talet var 5-årsöverlenvaden ca 36% Förbättrad överlevnad Else-Marie Rasmusson2015-04-22

9  År 2008 dog 22 000 personer i tumörsjukdomar i Sverige.  Vanligaste dödsorsaken för människor mellan 15 och 75 år. Dödlighet Else-Marie Rasmusson2015-04-22

10  Med vissa undantag kan alla tumörsjukdomar delas in i 4 stadier. Stadium I har minsta tumörutbredning och Stadium IV är generaliserad sjukdom.  TNM-klassifikationen beskriver tumörens utbredning  T= Tumörstorlek/utbredning, T1=liten tumör, T4=stor tumör  N= Regionala lymfkörtlar. N0=inga körtlar,N1,N2,N3 ökande engagemang  M=Fjärrmetastaser.M0= inga tecken på metastaser,M1=fjärrmetastaser Klinisk stadieindelning av cancer TNM-klassifikation Else-Marie Rasmusson2015-04-22

11  T1N0M0= liten tumör, inget engegemang i regionala lymfkörtlar, inga fjärrmetastaser= Cancer i stadium I.  T2N0M0= Tumör större än 2cm men mindre än 4cm, inget engagemang i regionala lymfkörtlar, inga tecken på fjärrmetastaser= Cancer i stadium II  T2N1M0= Tumör större än 2cm men mindre än 4cm, engagemang i enstaka lymfkörtlar, inga tecken på fjärrmetastaser= Cancer i stadium III  T3N2M1=Tumör större än 4cm, engagemang i regionala lymfkörtlar fler än 3 men mindre än 6,fjärrmetastaser förekommer=Cancer i stadium IV Exempel på klassificering Else-Marie Rasmusson 2015-04-22

12  Diskutera med de som sitter närmast dig vilka faktorer som ni tror är de absolut viktigaste för att förebygga cancer ? Cancerprevention 2015-04-22Else-Marie Rasmusson

13  Prevention är det VIKTIGASTE sättet att minska insjuknande och död i cancer.  Minska antalet rökare. Varje år börjar 16 000 ungdomar att röka Cancerprevention Else-Marie Rasmusson2015-04-22

14  Prevention är det VIKTIGASTE sättet att minska insjuknande och död i cancer.  Minska övervikt, 29% kvinnor och 41% män lider av övervikt enl. Folkhälsoinstitutet (BMI) Cancerprevention Else-Marie Rasmusson2015-04-22

15  Prevention är det VIKTIGASTE sättet att minska insjuknande och död i cancer.  Minska alkoholkonsumtion, på senare år har alkoholismen ökat, speciellt bland kvinnor, män har ”alltid” druckit mer. Cancerprevention Else-Marie Rasmusson2015-04-22

16  Prevention är det VIKTIGASTE sättet att minska insjuknande och död i cancer.  Minska solning, undvik solning under timmarna mitt på dagen. Solskyddskrämer bör enbart användas som komplement till andra sätt att skydda sig från solen, eftersom det är oklart hur väl de skyddar oss från hudcancer. Cancerprevention Else-Marie Rasmusson2015-04-22

17  Prevention är det VIKTIGASTE sättet att minska insjuknande och död i cancer.  Vaccination, HPV 16 och 18 orsakar ca 70% av all livmoderhalscancer. Ca 70% av alla sexuellt aktiva smittas av HPV någon gång under livet. Cancerprevention Else-Marie Rasmusson2015-04-22

18  Vad menas med incidens?  Vad menas med prevalens?  Hur många får en cancerdiagnos/år i Sverige?  Hur många personer lever i Sverige som någon gång fått en cancerdiagnos?  Vilka är de viktigaste preventiva åtgärderna? Repetition Else-Marie Rasmusson2015-04-22

19  Prostatacancer ( 10 317)  Bröstcancer ( 7 380)  Hudcancer, ej malignt melanom ( 4829)  Tjocktarmscancer (4059)  Lungcancer (3579) De vanligaste cancersjukdomarna i Sverige Else-Marie Rasmusson2015-04-22

20  Incidens, 10 317 (2009)  Antal döda 2 485 (2008)  Medelåldern är 70 år vid insjuknandet (ovanligt före 50-års ålder).  Etiologi (orsak)-bristande kunskap om detta, samverkan av olika faktorer.  Hereditet (arv)ca 5%, livsstil Prostatacancer Else-Marie Rasmusson2015-04-22

21 Prostatacancer  Primärprevention- ingen känd fastställd  Symtom-i tidiga stadier sällan symtom, vattenkastningsbesvär, förhöjda PSA-värde  Kontroll av PSA  Behandlingar  Expektans  Operation  Strålbehandling, extern, eller Brachybehandling  Hormonellbehandling Else-Marie Rasmusson2015-04-22

22 Else-Marie Rasmusson

23  Incidens, 7380 (2009)  Antal döda, 1512, 10 män (2008)  Medianåldern vid insjuknandet är 64 år  I Sverige lever i dag fler än 85 000 kvinnor som någon gång fått en bröst-cancerdiagnos.  10-års överlevnad är ca 80% Bröstcancer Else-Marie Rasmusson2015-04-22

24  Etologi, vara kvinna, tidig mens och sen menopaus, exponering av kvinnligt könshormon, övervikt hos postmenopausala kvinnor, alkohol, tidigare strålbehandling och ärftlighet  Primärprevention-jmf. riskfaktorer  Symtom-Kännbar knöl i bröstet,Indragen bröstvårta,Rodnad, värmekänsla, ömhet,Indragen hud, asymmetri. 30-50% diagnosticeras via screeningen.  Behandling Bröstcancer Else-Marie Rasmusson2015-04-22

25  Enl. socialstyrelsen ska kvinnor mellan 40-74 år erbjudas mammografi(50-69), men avvikelser förekommer. 18-24 månaders intervall.  Olika synpunkter om mammografins betydelse och olika studier ger olika svar. Enl. SoS minskas dödligheten med ca. 30%. Bröstcancer screening Else-Marie Rasmusson2015-04-22

26  Behandlingar  Kirurgi och sentinel node  Cytostatika  Antikroppsbehandling  Strålbehandling  Endokrinbehandling (antihormonell) Bröstcancer Else-Marie Rasmusson2015-04-22

27  Incidens, 4829 (2009)  Medianåldern vid insjuknandet är över 75 år.  Etiologi- solens UV-strålning, hudtyp  Primärprevention- Minska solning, undvik solning under timmarna mitt på dagen. Solskyddskrämer bör enbart användas som komplement till andra sätt att skydda sig från solen. Hudcancer Else-Marie Rasmusson2015-04-22

28  Symtom- rodnad eller en fjällande fläck kan finnas var som helst på huden. Cancern kan också växa ner i nästa lager, läderhuden. Den förvandlas då till en knuta som är rodnad och kan ha hårda fjäll av hud på ytan eller vara sårig. Ett sådant sår brukar vara mycket svårläkt.  Vanlig placering är ansiktet, ytteröra, händernas översida eller på en kal hjässa.  Behandling- Kirurgi, strålbehandling Hudcancer Else-Marie Rasmusson2015-04-22

29  Incidens- 2819 (2009)  Medianåldern vid insjuknandet är 60 år  Antal döda 497 (2008) 80 - 85 procent av alla patienter med malignt melanom i huden botas.  Etiologi- solens UV-strålning, hudtyp, solexponering under uppväxten större riskfaktor än i vuxenålder.  Symtom- första symtom är att ett födelsemärke (nevus) börjar växa, klia, blöda eller ändra färg och form. Även nya förändringar som inte tidigare funnits kan uppträda  Behandling-Kirurgi, cytostatikabehandling och immunterapi Malignt melanom Else-Marie Rasmusson 2015-04-22

30  Den tymörtyp som i särklass ÖKAR mest.  Orsak- Sol och semestervanor då oskyddad hud utsätts för stark ultraviolett strålning. Vid malingt melanom i tarm, vulva osv. är orsaken oklar.  Hos kvinnor ökade incidensen med 10% från 2008- 2009 Malignt melanom och Hudcancer Else-Marie Rasmusson2015-04-22

31  Incidens 4059 (2009)  Antal döda 1867 (2008)  75% av de som drabbas är äldre än 65 år  Etiologi-övervikt, högt intag av rött kött, intag av lågt fiberinnehåll, många studier visar på en koppling till rökning. Inflammatorisk tarmsjukdom. Ärftlighet  Primärprevention- Frukt och grönt, minimera övervikt Tjocktarmscancer Else-Marie Rasmusson2015-04-22

32  Symtom- Ändrade avföringsvanor, Blödning, spontant eller i samband med avföring, Buksmärtor/ileus (ofta inget tidigt tecken), Viktminskning  Behandling-Kirurgi (stomi), strålbehandling, cytostatika. Ofta i kombination. Tjocktarmscancer Else-Marie Rasmusson2015-04-22

33 Lungcancer 2015-04-22Else-Marie Rasmusson

34  Incidens 3579 (2009)  Antal döda 3552 (2008) vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken  Medianåldern vid diagons är 70 år.  Dålig prognos, femårsöverlevnad-10% hos män och 15% hos kvinnor  Lungcancer ökade med 10% hos kvinnor mellan 2008- 2009, beror på kvinnors förändrade rökvanor. Fler kvinnor dör i lungcancer än i bröstcancer Lungcancer Else-Marie Rasmusson2015-04-22

35  Etiologi- Rökning (80-90% beror på detta), passiv rökning, KOL, asbest  Primärprevention- rökstopp  Symtom-Hosta är det första symtomet hos upptill 75%, hemoptys (blodig upphostning), dyspné, thoraxsmärta  Behandling-Kirurgi men endast ca 20% kan opereras, cytostatika, strålbehandling, symtomatisk behandling Lungcancer Else-Marie Rasmusson2015-04-22

36  Diskutera med de som sitter närmast dig hur ni tror man bäst förhindrar att människor börjar röka. Rökstopp 2015-04-22Else-Marie Rasmusson

37 Sjuksköterskans roll 2015-04-22Else-Marie Rasmusson

38  Prostatacancerbehandling, urininkontinens, erektionssvikt,värmevallningar  Bröstcancerbehandling, förändrad kroppsuppfattning, klimakteriesymtom, bristande sexuell lust  Lungcancer, smärta, ångest, andningssvårighet  Cytostatikabehandling, fatigue, illamående,håravfall,nutrition  Strålbehandling, hudpåverkan i strålat område, muntorrhet då spottkörtlar nås, besvär från urinvägar,tarm, slida,erektionssvikt vid bäckenbestrålning  Var kan patienten stickas???  Egenvård ex.För att minimera biverkningar och förbättra prognosen är det viktigt med rökstopp. Behandlingsbiverkningar Else-Marie Rasmusson2015-04-22

39  Vid recidiv är prognosen sämre  Vid recidiv ex. Hjärnmetastas, ej ny diagnos, det är fortfarande den typ av cancer som ursprungligen diagnostiserades.  Många som får recidiv kan leva länge med en mer kronisk sjukdom. Beroende på vilken cancer.  År 2008 dog 22 000 personer i tumörsjukdomar i Sverige Cancerrecidiv Else-Marie Rasmusson2015-04-22

40  Cancerfonden, Cancerfondsrapporten, 2011  Ringborg, U., Dalianis, T., Henriksson, R. (senaste upplaga). Onkologi. Liber. Referenser Else-Marie Rasmusson2015-04-22


Ladda ner ppt "Cancer Else-Marie Rasmusson -vt 2013 Else-Marie Rasmusson2015-04-22."

Liknande presentationer


Google-annonser