Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Cilest Cilest -norgestimate och etinylöstradiol ATC-kod: G03AA11 Godkänd: 00 07 21.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Cilest Cilest -norgestimate och etinylöstradiol ATC-kod: G03AA11 Godkänd: 00 07 21."— Presentationens avskrift:

1 Cilest Cilest -norgestimate och etinylöstradiol ATC-kod: G03AA11 Godkänd: 00 07 21

2 Cilest Indikation P-piller som innehåller ett för Sverige nytt gestagen -norgestimat och en något högre dos av etinylöstradiol än de flesta andra kombinerade p-piller.

3 Cilest Bakgrund Har varit registrerat i andra europeiska länder sedan 1986 och i USA sedan 1989.

4 Cilest Dosering I tablett dagligen under 21 dagar. Efter uppehåll sju dagar påbörjas nästa tablettkarta.

5 Cilest Klinisk effekt Graviditetsincidensen för Cilest har visat sig ligga inom övre delen av det område som brukar ses i studier av kombinerade p-piller.

6 Cilest Farmakodynamik Hämning av ovulationen - den primära verkningsmekanismen. Oklart hur stor den relativa risken för utveckling av trombos samt kardiovaskulär sjukdom är jämfört med andra kombinerade p-piller.

7 Cilest Farmakokinetik Norgestimat är verksamt genom två aktiva metaboliter, norgestrel och 17-deacetylnorgestimat.

8 Cilest Säkerhet Biverkningsmässigt inga större skillnader jämfört med Follimin. Högre frekvens genombrotts- blödningar under första behandlingscykeln. Högre incidens av bröstspänningar.

9 Cilest Läkemedelsverkets värdering Cilest har inte visats ha kliniska fördelar i jämförelse med äldre p-piller som t.ex. Follimin.


Ladda ner ppt "Cilest Cilest -norgestimate och etinylöstradiol ATC-kod: G03AA11 Godkänd: 00 07 21."

Liknande presentationer


Google-annonser