Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

14.1 Silberschatz, Galvin and Gagne ©2009 Operating System Concepts – 8 th Edition Repetition.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "14.1 Silberschatz, Galvin and Gagne ©2009 Operating System Concepts – 8 th Edition Repetition."— Presentationens avskrift:

1 14.1 Silberschatz, Galvin and Gagne ©2009 Operating System Concepts – 8 th Edition Repetition

2 14.2 Silberschatz, Galvin and Gagne ©2009 Operating System Concepts – 8 th Edition Översikt av operativsystem Kap 1 & 2 Vad operativsystem gör Vilka tjänster det erbjuder Systemanrop Koncentrera på helheten

3 14.3 Silberschatz, Galvin and Gagne ©2009 Operating System Concepts – 8 th Edition Processer & trådar Kap 3 & 4 Definition av en process och vad den innehåller Olika tillstånd hos en process PCB (Process Control Block) Olika köer en process kan stå i Hur en process skapas / avslutas Vad är en tråd – skillnad på enkeltrådade / flertrådade processer

4 14.4 Silberschatz, Galvin and Gagne ©2009 Operating System Concepts – 8 th Edition CPU-schemaläggning Kap 5 Vad gör en CPU-schemaläggare /dispatcher? Vad finns det för kriterier för en bra schemaläggningsalgoritm? Algoritmerna FCFS, SJF, Prioritet, Round Robin Rita Gantt-schema och räkna ut genomsnittslig väntetid och turnaround-tid för dessa algoritmer (uppgift 1,2 & 3)

5 14.5 Silberschatz, Galvin and Gagne ©2009 Operating System Concepts – 8 th Edition Processynkronisering Kap 6 Vad är en kritisk sektion? Semaforer (uppgift 7 & 8) Operationerna wait() och signal() Spinlock (busy waiting) Implementation utan busy waiting

6 14.6 Silberschatz, Galvin and Gagne ©2009 Operating System Concepts – 8 th Edition Deadlocks Kap 7 Definition av deadlock De fyra villkor som måste vara uppfyllda för att deadlock ska kunna inträffa Resursallokeringsgrafer Hur kan man förebygga (prevent) deadlock? Safe state, unsafe state, deadlock Avoidance-algoritmer Resursallokeringsgraf om bara en instans av varje resurs Banker’s algoritm används annars ( behöver ni inte kunna utantill) Deadlock detection Använd en wait-for-graph

7 14.7 Silberschatz, Galvin and Gagne ©2009 Operating System Concepts – 8 th Edition Minneshantering Kap 8 Hur ger vi varje process ett separat minnesutrymme? Skillnad logisk / fysisk adress Swapping av processer Contiguous (sammanhängande) allokering Problemet med dynamisk minnesallokering Extern och intern fragmentering Paging Fysiskt minne delas upp i ett antal block (frames) Logiskt minne delas upp i block av samma storlek (pages, sidor) Sidtabeller, mappning av sidor till frames Segmentation (översiktligt)

8 14.8 Silberschatz, Galvin and Gagne ©2009 Operating System Concepts – 8 th Edition Virtuellt minne Kap 9 Definition, fördelar och nackdelar Demand paging – skillnad mot swapping Sidfel (page fault) – vad gör vi? Algoritmer för page replacement – FIFO, Optimal, LRU, second chance Räkna ut antalet sidfel för olika algoritmer (uppgift 10) Vad är thrashing?

9 14.9 Silberschatz, Galvin and Gagne ©2009 Operating System Concepts – 8 th Edition Filsystem Kap 10 & 11 Ofta organiserade i lager File control block (FCB) – innehåller detaljer om en fil Per-process open-file table System-wide open-file table Allokering av diskutrymme för filer Contiguous, linked, indexed Hantering av ledigt diskutrymme

10 14.10 Silberschatz, Galvin and Gagne ©2009 Operating System Concepts – 8 th Edition Sekundärminne Kap 12 Diskens fysiska struktur Olika algoritmer för diskschemaläggning – FCFS, SSTF, SCAN, C-SCAN, C-LOOK Räkna på antal huvudrörelser för olika algoritmer (uppgift 12) RAID (speciellt RAID 0 och RAID 1)

11 14.11 Silberschatz, Galvin and Gagne ©2009 Operating System Concepts – 8 th Edition I/O-system Kap 13 Begrepp: port, buss, polling, interrupt (avbrott), DMA, drivrutin Tjänster som I/O-systemet tillhandahåller: schemaläggning, buffring, cachning mm. Övergripande, ej på detaljnivå

12 Silberschatz, Galvin and Gagne ©2009 Operating System Concepts – 8 th Edition, End of Chapter 14


Ladda ner ppt "14.1 Silberschatz, Galvin and Gagne ©2009 Operating System Concepts – 8 th Edition Repetition."

Liknande presentationer


Google-annonser