Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bedömning för lärande = Ett förhållningssätt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bedömning för lärande = Ett förhållningssätt"— Presentationens avskrift:

0 ett kollegialt lärande
Bedömning för lärande ett kollegialt lärande

1 Bedömning för lärande = Ett förhållningssätt
Summativ Bedömningen har en summerande karaktär: Betygssättning Poängsammanställningar Kunskap om resultat (varför gick det som det gick) Formativ Bedömning syftar till att forma och utveckla – både elevens kunskaper, men också lärarens undervisning. Var befinner sig eleven? Vart ska eleven? Hur kommer eleven dit? KUNGSBACKA KOMMUN

2 Wiliam och Thompsom– Assessment for learning
Fem strategier för bedömning för lärande Klargöra och skapa delaktighet i intentionen med undervisningen. Tydlig kommunikation av krav och förväntningar. Skapa aktiviteter, diskussioner och uppgifter som kan visa i vilken utsträckning eleven lärt/ förstått. Uppgifter som lockar fram elevens förmågor. Ge återkoppling för de lärande framåt, konstruktiv återkoppling. Aktivera eleverna som undervisnings resurser för varandra. Aktivera eleverna som ägare av sitt eget lärande. Hjälp eleven att ta ansvar för sitt eget lärande. KUNGSBACKA KOMMUN

3 D. Wiliams och Thompson; s 5 nyckelstrategier som en modell.
KUNGSBACKA KOMMUN

4 Helen Timperly – Lärarens professionella lärande
KUNGSBACKA KOMMUN

5 Filmer att se…. https://www.youtube.com/watch?v=CGBaZFAEwFM https://www.youtube.com/watch?v=ULdghJ9-w5w KUNGSBACKA KOMMUN

6 Det kollegiala lärandets cykel
Prova moment i min undervisning. Reflektera enskilt i handlingsplanen. Läsa en text. Lärtillfälle 2 Reflektera kring det lästa och min handlingsplan. Ny input. Reviderad handlingsplan. Lärtillfälle 1 Ta in ny input Diskutera mitt nuläge och önskade läge. Formulera handlingsplan Prova moment i min undervisning. Reflektera i handlingsplanen Läsa en text. KUNGSBACKA KOMMUN

7 Principer för lärgruppernas arbete
Fasta grupper där medlemmarna arbetar med samma åldersgrupp av elever. Samtalsledaruppdraget växlar mellan gruppens medlemmar. Alla har ansvar för att formulera, genomföra och reflektera kring sin egen handlingsplan. Alla har ansvar för att gruppens arbete präglas av positivism och respekt. KUNGSBACKA KOMMUN

8 NÖHRA på skolan? KUNGSBACKA KOMMUN


Ladda ner ppt "Bedömning för lärande = Ett förhållningssätt"

Liknande presentationer


Google-annonser