Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

William Sandqvist Kronljusströmställaren 0, 1, 2, 3.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "William Sandqvist Kronljusströmställaren 0, 1, 2, 3."— Presentationens avskrift:

1 William Sandqvist william@kth.se Kronljusströmställaren 0, 1, 2, 3

2 William Sandqvist william@kth.se Styr med binärkod

3 William Sandqvist william@kth.se Dec Bin Hex DecBinHex 000000 100011 200102 300113 401004 501015 601106 701117 810008 910019 101010A 111011B 121100C 131101D 141110E 151111F Dec  Bin, successiva divisioner med 2

4 William Sandqvist william@kth.se Komplementräkning Subtraktion med en additionsmaskin = komplementräkning 63 - 17 = 46 Talet -17 slås in som med röda siffror 17 och blir då 82. När - tangenten trycks in adderas 1. Resultatet blir: 63+82+1 = 146. Om bara två siffror visas: 46

5 William Sandqvist william@kth.se 2-komplement Binärtalet 3, 0011, blir negativt -3 genom att man inverterar alla bitar och lägger till ett, 1101.

6 William Sandqvist william@kth.se Registeraritmetik Antingen 8 positiva (+0…+7) och 8 negativa (-1…-8) tal ”med tecken”, eller 16 (0…F) ”teckenlösa” tal. Datorregister är ”ringar” Om registret är fullt gör ”+1” att det ”slår runt”. Ett fyra bitars register rymmer 2 4 = 16 tal.

7 William Sandqvist william@kth.se Registerlängd 4 bitar kallas Nibble. Registret rymmer 2 4 = 16 tal. 0…15, -8…+7 8 bitar kallas Byte. Registret rymmer 2 8 = 256 tal. 0…255, -128…+127 16 bitar kallas Word. 2 16 = 65536 tal. 0…65535, -32768…+32767 Vanliga registerstorlekar är idag 32 bitar (DoubleWord) och 64 bitar (QuadWord ).

8 William Sandqvist william@kth.se Exempel registerlängd Ett datorregister som blir fullt slår runt som km-räknaren på en bil. En speciell Carry-flagga kan signalera om detta hänt!

9 William Sandqvist william@kth.se Overflow När man räknar med ”tal med tecken” kan summan av två positiva tal felaktigt bli negativ (tex. ”+4” + ”+5” = ”-7”), liksom summan av två negativa tal felaktigt kan bli positiv (tex. ”-6” + ”-7” = ”+3”). Detta kallas för Overflow.

10 William Sandqvist william@kth.se Sign Extension Om ett tal ”med tecken” ska kopieras från ett kort register (tex. 4 bitar) till ett längre register (tex. 8 bitar) gör man Signextension. Är talet positivt fyller man på med inledande 0:or är det negativt med inledande 1:or.

11 William Sandqvist william@kth.se Windowsprogrammet Kalkylatorn Talsystem: Bin Oct Dec Hex Registerstorlekar: Byte Word Dword Qword Operatorer: + - * / Mod And Or Xor Not … View: Scientific

12 William Sandqvist william@kth.se Reella tal Decimalkomma ”,” och Binärpunkt ”.” 10,3125 10 = 1010.0101 2 OBS! Ekonomiprogram bör genomgående använda heltal.

13 William Sandqvist william@kth.se IEEE – 32 bit float Dec  IEEE-754 Genom att exponenteten skrivs exess–127 kan flyttal storlekssorteras med vanlig heltalsaritmetik!

14 William Sandqvist william@kth.se ASCII-tabellen http://ascii-table.com/ Ett tecken lagras i en Byte. Hej! 48 65 6A 21 01001000 01100101 01101010 00100001

15 William Sandqvist william@kth.se Unicode Industristandarden Unicode. Syftet är att få en världsgemensam tecken- kodning som fungerar för alla, oav- sett språk eller datorsystem. Unicode använder 21 bitar för ett tecken, totalt 1 114 112 tecken. Ex. anges kodpunkten för α som U+03B1. Ett Unicode-tecken kan lagras i en 32 bitars int. UTF-8 är ASCII kompatibelt A-Z med 1 Byte/tecken. Om det dyker det upp andra tecken går det åt fler bytes/tecken.

16 William Sandqvist william@kth.se C’s Datatyper Heltalsvariabler: char, short int, int, long signed eller unsigned Flyttalsvariabler: float, double

17 William Sandqvist william@kth.se Hur många Byte är en int? #include int main(void) { printf("typ\t\tbytes\n"); printf("signed char \t%d\n", sizeof(char)); printf("unsigned char \t%d\n", sizeof(unsigned char)); printf("signed int \t%d\n", sizeof(int)); printf("unsigned int \t%d\n", sizeof(unsigned int)); printf("long \t\t%d\n", sizeof(long int)); printf("float \t\t%d\n", sizeof(float)); printf("double \t\t%d\n", sizeof(double)); system("PAUSE"); return 0; } det får man veta genom att köra ett testprogram på sin dator:


Ladda ner ppt "William Sandqvist Kronljusströmställaren 0, 1, 2, 3."

Liknande presentationer


Google-annonser