Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

II1300 Ingenjörsmetodik 7,5 hp HT2010 Introduktionsföreläsning 2010-08-30 Anders Sjögren (Bengt Koren)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "II1300 Ingenjörsmetodik 7,5 hp HT2010 Introduktionsföreläsning 2010-08-30 Anders Sjögren (Bengt Koren)"— Presentationens avskrift:

1 II1300 Ingenjörsmetodik 7,5 hp HT2010 Introduktionsföreläsning 2010-08-30 Anders Sjögren (Bengt Koren)

2 Agenda Kursregistrering Kontaktinfo/informationskanaler Introduktion till ingenjörsmetodik Kursfordringar Schema vecka för vecka Kurshemsida Kursnämnd

3 Kontaktinfo Bengt Koren, examinator (medverkar ej i kursen H10) bengtk@kth.se Anders Sjögren, bitr examinator, kursansvarig, handledare as@kth.se 08 7904420 Ulf Bilting, handledare bilting@kth.se 08 161873 Leif Lindbäck, handledare leifl@kth.se 08 7904425 leifl@kth.se Studeranderepresentanter:

4 Informationskanaler Daisy http://daisy.ict.kth.sehttp://daisy.ict.kth.se o Schema o Gruppindelning o Bokningar (muntliga presentationer, bokseminarium) o Resultat Kurshemsidan http://www.ict.kth.se/courses/II1300 o Löpande information o Instruktioner o Blanketter, dokumentmallar o Föreläsningsbilder Bildahttp://bilda.kth.se/ o Information, kursmatriel, projektgrupper, inlämningar mm

5 Ingenjörsmetodik Det finns ingen entydig definition av ämnet ingenjörsmetodik men ett försök till beskrivning av ingenjörsfärdigheter finns hos www.cdio.orgwww.cdio.org I denna kurs: - hur man ska arbeta för att lösa uppgifter/problem på ett så bra sätt som möjligt med de resurser man har. Projektarbete Gruppdynamik Kommunikation i tal och skrift

6 Kursfordringar Muntlig presentation 1 Muntlig presentation 2 Bokseminarium Individuellt projektarbete Projektarbete i grupp Betyg P/F

7 Muntlig presentation 1 Presentera din egen, personliga hemsida som du lagt t ex på ditt kth-konto o Vecka 36 (8-10 sept) i grupper om ca 12 stud OBS! Redovisningsgrupper i Daisy, boka om på egen hand om det går!? o Max 3 minuter o Se till att det fungerar direkt, förtänksamhet, reservalternativ,.. o Skriftlig feedback från alla studenter: ”Vad kommer du att minnas bäst från denna presentation (innehållet) ?” ”Vad var bäst i presentationen (framförandet)?” (redovisa kommentarer i Bilda, inlämningsuppgift)

8 Muntlig presentation 2 Presentera vad som helst inom området ”robotar”, t ex LEGO-robotar o Vecka 37 (15-17 sept) i grupper om ca 12 stud OBS! Redovisningsgrupper i Daisy, boka om på egen hand om det går!? o Max 3 minuter o Skriftlig feedback från alla studenter: ”Vilket var presentationens viktigaste budskap (innehållet) ?” ”Vad var bäst i presentationen (framförandet)?” (redovisa kommentarer i Bilda, inlämningsuppgift)

9 Bokseminarium Läs boken (enligt instruktioner)! Obligatorisk individuell förberedelsuppgift: Skriv ned punkter från boken (enl instruktioner) som du tycker är viktiga för att projekt ”LEGO-robot” skall bli lyckat (lämnas in senast dagen före seminariet i Bilda.) (redovisa punkter i Bilda, inlämningsuppgift) Under seminariet: diskutera i projektgruppen vilka punkter ni ska använda i ert LEGO-projekt. Resultatet blir ett dokument som ska redovisas vid nästa handledning. Obligatorisk aktiv närvaro

10 Individuellt projektarbet Planera och genomföra ”andra kursen” (d v s den kurs som går parallellt med denna kurs) Upprätta planeringsdokument som följs upp och modifieras veckovis Redovisas löpande veckovis i samband med grupphandledningen

11 Projektarbete LEGO-robot Gruppen skall konstruera, bygga och programmera en LEGO Mindstorms-robot som skall ställa upp i en Sumo-tävling vid kursens slut

12 Projektarbete LEGO-robot Projektmetodik i enlighet med kurslitteraturen o Roller, projektplanering o Dokumentation o Handledning veckovis o Projektgrupp i Bilda, ( e v docs.google.com – dela dokument Redovisning o Skriftlig projektrapport (individuell, inlämning i Bilda) o Muntlig redovisning o Robot Sumo-mästerskap o Tävling o Poster-utställning

13 Vecka 35 F1 – Introduktion, kursregistrering Gruppindelning i Daisy F2 – projektmetodik, projektgrupper samlas (F3 – Gruppdynamik)

14 Vecka 36 Ö1 - Muntlig Presentation 1, egen hemsida – Anmälan till redovisningsgrupp i Daisy Första handledarträffen, schemaläggs gruppvis (Daisy och/eller kurshemsidan) (F3, F4 – Gruppdynamik)

15 Vecka 37 F5 – Kommunikation, muntlig och skriftlig Ö2 - Muntlig Presentation 2 Halvtidsmöte i kursnämnden Handledarträff Red1 – Bokseminarium

16 Vecka 38, 39, 40 Handledarträff – Redovisa status för individuella projektuppgiften – Redovisa status för LEGO-projektet

17 Vecka 41 Muntlig redovisning av LEGO-projektet LEGO Mindstorm Sumo Robot Challenge Utställning, bl a poster Lämna tillbaks LEGO-lådor (inventerade) Kursutvärdering Senare: Inlämning projektrapport söndag 24 oktober Utvärderingsmöte kursnämnden, datum ej bestämt


Ladda ner ppt "II1300 Ingenjörsmetodik 7,5 hp HT2010 Introduktionsföreläsning 2010-08-30 Anders Sjögren (Bengt Koren)"

Liknande presentationer


Google-annonser