Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

II1300 Ingenjörsmetodik 7,5 hp HT2010

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "II1300 Ingenjörsmetodik 7,5 hp HT2010"— Presentationens avskrift:

1 II1300 Ingenjörsmetodik 7,5 hp HT2010
Introduktionsföreläsning Anders Sjögren (Bengt Koren)

2 Agenda Kursregistrering Kontaktinfo/informationskanaler
Introduktion till ingenjörsmetodik Kursfordringar Schema vecka för vecka Kurshemsida Kursnämnd

3 Kontaktinfo Bengt Koren, examinator (medverkar ej i kursen H10)
Anders Sjögren, bitr examinator, kursansvarig, handledare Ulf Bilting, handledare Leif Lindbäck, handledare Studeranderepresentanter:

4 Informationskanaler Daisy http://daisy.ict.kth.se
Schema Gruppindelning Bokningar (muntliga presentationer, bokseminarium) Resultat Kurshemsidan Löpande information Instruktioner Blanketter, dokumentmallar Föreläsningsbilder Bilda Information, kursmatriel, projektgrupper, inlämningar mm

5 Ingenjörsmetodik Projektarbete
Det finns ingen entydig definition av ämnet ingenjörsmetodik men ett försök till beskrivning av ingenjörsfärdigheter finns hos I denna kurs: - hur man ska arbeta för att lösa uppgifter/problem på ett så bra sätt som möjligt med de resurser man har. Projektarbete Gruppdynamik Kommunikation i tal och skrift

6 Kursfordringar Muntlig presentation 1 Muntlig presentation 2
Bokseminarium Individuellt projektarbete Projektarbete i grupp Betyg P/F

7 Muntlig presentation 1 Presentera din egen, personliga hemsida som du lagt t ex på ditt kth-konto Vecka 36 (8-10 sept) i grupper om ca 12 stud OBS! Redovisningsgrupper i Daisy, boka om på egen hand om det går!? Max 3 minuter Se till att det fungerar direkt, förtänksamhet, reservalternativ, .. Skriftlig feedback från alla studenter: ”Vad kommer du att minnas bäst från denna presentation (innehållet) ?” ”Vad var bäst i presentationen (framförandet)?” (redovisa kommentarer i Bilda, inlämningsuppgift)

8 Muntlig presentation 2 Presentera vad som helst inom området ”robotar”, t ex LEGO-robotar Vecka 37 (15-17 sept) i grupper om ca 12 stud OBS! Redovisningsgrupper i Daisy, boka om på egen hand om det går!? Max 3 minuter Skriftlig feedback från alla studenter: ”Vilket var presentationens viktigaste budskap (innehållet) ?” ”Vad var bäst i presentationen (framförandet)?” (redovisa kommentarer i Bilda, inlämningsuppgift)

9 Bokseminarium Läs boken (enligt instruktioner)!
Obligatorisk individuell förberedelsuppgift: Skriv ned punkter från boken (enl instruktioner) som du tycker är viktiga för att projekt ”LEGO-robot” skall bli lyckat (lämnas in senast dagen före seminariet i Bilda.) (redovisa punkter i Bilda, inlämningsuppgift) Under seminariet: diskutera i projektgruppen vilka punkter ni ska använda i ert LEGO-projekt. Resultatet blir ett dokument som ska redovisas vid nästa handledning. Obligatorisk aktiv närvaro

10 Individuellt projektarbet
Planera och genomföra ”andra kursen” (d v s den kurs som går parallellt med denna kurs) Upprätta planeringsdokument som följs upp och modifieras veckovis Redovisas löpande veckovis i samband med grupphandledningen

11 Projektarbete LEGO-robot
Gruppen skall konstruera, bygga och programmera en LEGO Mindstorms-robot som skall ställa upp i en Sumo-tävling vid kursens slut

12 Projektarbete LEGO-robot
Projektmetodik i enlighet med kurslitteraturen Roller, projektplanering Dokumentation Handledning veckovis Projektgrupp i Bilda, ( e v docs.google.com – dela dokument Redovisning Skriftlig projektrapport (individuell, inlämning i Bilda) Muntlig redovisning Robot Sumo-mästerskap Tävling Poster-utställning

13 Vecka 35 F1 – Introduktion, kursregistrering Gruppindelning i Daisy
F2 – projektmetodik, projektgrupper samlas (F3 – Gruppdynamik)

14 Vecka 36 Ö1 - Muntlig Presentation 1, egen hemsida
Anmälan till redovisningsgrupp i Daisy Första handledarträffen, schemaläggs gruppvis (Daisy och/eller kurshemsidan) (F3, F4 – Gruppdynamik)

15 Vecka 37 F5 – Kommunikation, muntlig och skriftlig
Ö2 - Muntlig Presentation 2 Halvtidsmöte i kursnämnden Handledarträff Red1 – Bokseminarium

16 Vecka 38, 39, 40 Handledarträff Redovisa status för individuella projektuppgiften Redovisa status för LEGO-projektet

17 Vecka 41 Muntlig redovisning av LEGO-projektet
LEGO Mindstorm Sumo Robot Challenge Utställning, bl a poster Lämna tillbaks LEGO-lådor (inventerade) Kursutvärdering Senare: Inlämning projektrapport söndag 24 oktober Utvärderingsmöte kursnämnden, datum ej bestämt


Ladda ner ppt "II1300 Ingenjörsmetodik 7,5 hp HT2010"

Liknande presentationer


Google-annonser