Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Handläggning av svår sepsis/septisk chock Siri Kurland Siri Kurland Infektionsklinken Infektionsklinken.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Handläggning av svår sepsis/septisk chock Siri Kurland Siri Kurland Infektionsklinken Infektionsklinken."— Presentationens avskrift:

1 Handläggning av svår sepsis/septisk chock Siri Kurland Siri Kurland Infektionsklinken Infektionsklinken

2 Sepsis Sepsis Hypotension Hypoperfusion Organdysfunktion Hypotension Hypoperfusion Organdysfunktion Svår sepsis Svår sepsis Hypotension trots adekvat Hypotension trots adekvat vätsketillförsel vätsketillförsel Hypoperfusion Organdysfunktion Hypoperfusion Organdysfunktion Septisk chock Septisk chock

3 Kriterier Hypotension Systoliskt BT < 90 mmHg Systoliskt BT < 90 mmHgHypoperfusion Laktatstegring > 1 mmol/l över normalgränsen Laktatstegring > 1 mmol/l över normalgränsen Metabol acidos med BE< -5mmol/l Metabol acidos med BE< -5mmol/l

4 Kriterier för organdysfunktion Lungor Takypné PaO2<7,0 Sat < 87% CNS Sepsisassocierad Konfusion encefalopati Sänkt medvetandegrad encefalopati Sänkt medvetandegrad Njurar Oliguri/Anuri Urin<0,5 ml/kg/tim Lever Hyperbilirubinemi Bilirubin > 45 umol/l Koagulation Mikrotromber/Blödn Trombocytopeni<100 INR> 1,5 APTT>60 INR> 1,5 APTT>60

5 Varför är det viktigt att kategorisera patienter med sepsis? Mortalitet (%) Mortalitet (%) Sepsis 16 Svår sepsis20 Svår sepsis20 Septisk chock46 Septisk chock46 Progress svår sepsis till septisk chock utvecklas vanligen inom 24 tim efter ankomst till sjukhus. Oftast inom 6 tim (Rangel-Frausto, 1995)

6 När ska jag misstänka sepsis?

7 Symtom Feber och frossa Feber och frossa Muskel och ledvärk Muskel och ledvärk Illamående och kräkningar Illamående och kräkningar Diarre Diarre Buksmärtor Buksmärtor Huvudvärk Huvudvärk Hosta Hosta Urinvägssymtom Urinvägssymtom Utslag Utslag

8 Tänk på att: Feber Feber Kan saknas (obs antipyretika/örontermometer) Kan saknas (obs antipyretika/örontermometer) Konfusion – kan misstolkas som CVL Konfusion – kan misstolkas som CVL ”Funnen på golvet” och ”Sänkt AT” ”Funnen på golvet” och ”Sänkt AT” Kan vara sekundärt till sepsis Kan vara sekundärt till sepsis Diarre och kräkningar Diarre och kräkningar Misstolkas som gastroenterit Misstolkas som gastroenterit

9 Åtgärder och behandling Antibiotika skall ha givits inom 60 min! Antibiotika skall ha givits inom 60 min! 1. Syrgas 2. Vätska, 2 perifera nålar 3. Blodprover, blodgas med laktat 4. Mikrobiologisk diagnostik 5. Antibiotika 6. Övriga prover

10 Syrgasbehandling Saturation 91-95% Saturation 91-95% Näsgrimma 2-3 liter syrgas Näsgrimma 2-3 liter syrgas Saturation <90% Saturation <90% Mask 5-15 liter syrgas Mask 5-15 liter syrgas

11 Vätsketerapi Sätt 2 grövre perifera nålar Sätt 2 grövre perifera nålar Ringer-Acetat (500 ml-)1000 ml inom 30 min Ringer-Acetat (500 ml-)1000 ml inom 30 min Fortsatt vätskemängd och infusionshastighet Fortsatt vätskemängd och infusionshastighet avgörs av patientens cirkulatoriska svar och tolerans avgörs av patientens cirkulatoriska svar och tolerans Cirkulationsmål 90 mm Hg Cirkulationsmål 90 mm Hg

12 Mikrobiologisk diagnostik Blododlingar x 2 Blododlingar x 2 OBS! Övriga odlingar får aldrig fördröja antibiotika! OBS! Övriga odlingar får aldrig fördröja antibiotika! Urinodling och urinsticka Urinodling och urinsticka Odla från misstänkt focus Odla från misstänkt focus Luftvägar; svalg, nasofarynx, sputum Luftvägar; svalg, nasofarynx, sputum sår, abscess, likvor, ledvätska sår, abscess, likvor, ledvätska Överväg pneumokock-och legionellaantigen i urin Överväg pneumokock-och legionellaantigen i urin

13 Övriga prover Artärgas med laktat Artärgas med laktat Blodstatus; Hb, Lpk, Tpk Blodstatus; Hb, Lpk, Tpk CRP CRP Na, K, Krea Na, K, Krea Leverstatus Leverstatus P-glukos P-glukos INR, APTT INR, APTT Överväg hjärtenzymer, EKG Överväg hjärtenzymer, EKG

14 TIME IS ORGAN! Fördröjd antibiotikabehandling ökar dödligheten med 8% per timme under de första 6 timmarna hos patienter med svår sepsis/septisk chock

15 Aminoglykosid Gentamicin, Tobramycin Gentamicin, Tobramycin Gensumycin , Garamycin , Nebcina  Gensumycin , Garamycin , Nebcina  5-7 mg/kg i engångsdos 5-7 mg/kg i engångsdos (koncentrations-bestämning efter 8 tim) (koncentrations-bestämning efter 8 tim)

16 Antibiotika vid svår sepsis/septisk chock Okänd sepsis: Cefotaxim (Claforan®) 2g + aminoglykosid Detta förutsätter att infektionen ej bedöms utgå ifrån buk eller genitalia Vid suspekt pneumonie: Cefotaxim 2g + makrolid (ex Azitromax 500 mg x 1) Cefotaxim 2g + makrolid (ex Azitromax 500 mg x 1)

17 Antibiotika vid svår sepsis/septisk chock Suspekt urosepsis: Cefotaxim 2 g + aminoglykosid Cefotaxim 2 g + aminoglykosid Piperacillin-Tazobactam (Tazocin®) 4 g + aminoglykosid Underliggande urologisk sjukdom: KAD, avflödeshinder, nefrostomi etc Imipenem/Meropenem (Tienam®/Meronem®) 1 g Imipenem/Meropenem (Tienam®/Meronem®) 1 g + aminoglykosid + aminoglykosid ESBL i tidigare odlingar ESBL i tidigare odlingar Nylig utlandsvistelse Nylig utlandsvistelse

18 Antibiotika vid svår sepsis/septisk chock Suspekt focus i buk eller genitalia: Piperacillin-Tazobactam 4g + aminoglykosid Imipenem /Meropenem 1 g + aminoglykosid Nekrotiserande fasciit: Imipenem/Meropenem 1 g + Klindamycin (Dalacin®) 600mg x 3 Klindamycin (Dalacin®) 600mg x 3 ev + aminoglykosid

19 Antibiotika vid svår sepsis/septisk chock I normalfallet ges betalaktamantibiotika x 3 I normalfallet ges betalaktamantibiotika x 3 men en extra dos bör ges efter halva dosintervallet mellan första och andra dosen med tanke på ökad distributionsvolym men en extra dos bör ges efter halva dosintervallet mellan första och andra dosen med tanke på ökad distributionsvolym

20 Sök infektionsfokus ”Source control” Sårinfektion- behov av kirurgisk revision? Sårinfektion- behov av kirurgisk revision? Suspekt nekotiserande fascit-bedömning av plastikkirurg/kirurg/ortoped Suspekt nekotiserande fascit-bedömning av plastikkirurg/kirurg/ortoped Suspekt avstängd pyelit: radiologi och avlastning via urolog/röntgen Suspekt avstängd pyelit: radiologi och avlastning via urolog/röntgen Bukabscess-DT buk och dränering av kirurg Bukabscess-DT buk och dränering av kirurg Infekterad kärlkateter/pacemaker-avlägsna Infekterad kärlkateter/pacemaker-avlägsna

21 Övervakning under de första 24 tim av patienten på vårdavdelning Kontroller Kontroller Blodtryck Blodtryck Puls initialt 1-2 ggr/tim Puls initialt 1-2 ggr/tim Andningsfrekvens och saturation glesas ut vid Andningsfrekvens och saturation glesas ut vid Urinproduktion – sätt KAD förbättring Urinproduktion – sätt KAD förbättring Mentala funktioner Mentala funktioner Ny läkarbedömning och labprover efter 4-6 tim Ny läkarbedömning och labprover efter 4-6 tim Blodgas – laktat Blodgas – laktat TPK, PK, APTT TPK, PK, APTT

22 När ska man ta kontakt med IVA? Samråd i ett tidigt stadium!! Kontakta IVA om: SystolisktBT < 90 trots adekvat vätskebolus SystolisktBT < 90 trots adekvat vätskebolus Saturation< 90% trots 15 l syrgasbehandling Saturation< 90% trots 15 l syrgasbehandling Andningsfrekvens >30 trots 15 l syrgasbehandling Andningsfrekvens >30 trots 15 l syrgasbehandling Laktat oförändrat högt eller i stigande trots adekvat Laktat oförändrat högt eller i stigande trots adekvat vätskebolus vätskebolus Anuri Anuri Koagulopati Koagulopati Medvetandepåverkan Medvetandepåverkan

23 Övrig behandling Steroider Steroider Steroidbehandlad patient (Prednisolon >5 mg) ge: Steroidbehandlad patient (Prednisolon >5 mg) ge: Solu-Cortef 50-100 mg x 1 Solu-Cortef 50-100 mg x 1 Buffring Buffring Buffra ej om pH > 7,15 Buffra ej om pH > 7,15 Febernedsättande Febernedsättande Om patienten påverkad av feber, ge paracetamol Om patienten påverkad av feber, ge paracetamol Ej NSAID Ej NSAID Diuretika Diuretika Saknas evidens vid nedsatt urinproduktion vid sepsis Saknas evidens vid nedsatt urinproduktion vid sepsis

24 Webadresser www.infektion.net www.infektion.net www.infektion.net Nationella vårdprogram om tidig handläggning av svår sepsis/septisk chock och bakteriella Nationella vårdprogram om tidig handläggning av svår sepsis/septisk chock och bakteriella CNS-infektioner CNS-infektioner www.survivingsepsis.org www.survivingsepsis.org www.survivingsepsis.org Surviving Sepsis Campaign Surviving Sepsis Campaign www.lakemedelsverket.se www.lakemedelsverket.se www.lakemedelsverket.se behandlingsrekommendationerfrån behandlingsrekommendationerfrån workshop 2004 workshop 2004


Ladda ner ppt "Handläggning av svår sepsis/septisk chock Siri Kurland Siri Kurland Infektionsklinken Infektionsklinken."

Liknande presentationer


Google-annonser