Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Åldrande och utvecklingsstörning 28 mars Scandic Crown Kent Thuresson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Åldrande och utvecklingsstörning 28 mars Scandic Crown Kent Thuresson."— Presentationens avskrift:

1 Åldrande och utvecklingsstörning 28 mars Scandic Crown Kent Thuresson

2 Åldrande  Livslängd för personer med förståndshandikapp  30 år 40 år senare  60 år

3 Varför leder åldrandet till fysisk och mental tillbakagång  Teorier  Programerat åldrande, där en biologisk klocka styr generna, hormoner och immunsystem  Destruktionsteorin, där människan påverkas av yttre och omgivningsfaktorer, tex epigenitik

4 Vilka sjukdomar är vanliga vid åldrandet > 50 år  Kroniska sjukdomar som  Diabetes  Artrit  Cancer  Andningssvårigheter  Hjärtsjukdomar  Förstoppning  Övervikt  Osteoporos  Sinnesproblem  Infektioner (speciellt om begränsad rörlighet)

5 The big four  Hjärt sjukdom  Cancer  Diabetes  Alzheimer’s sjukdom

6 Vanliga problem vid åldrande  Sociala problem  Fysiska problem  Psykiatriska problem  Emotionellt

7 Mentala funktioner efter 50 år  Mentala funktioner  Minskad intellektuell kapacitet  Långsammare  Svårare att ta fram gammal information  Observandum (ofta finns sedan tidigare)  Sämre kommunikation  Sämre informationsbehandling  Sämre social situation

8 Mentala funktioner efter 50 år  Nivån av utvecklingsstörning  Depression är vanligt generellt  Lätt till måttlig utvecklingsstörning leder ofta till ångest och fobier  I status  Personerna har svårt att uttrycka sina problem, känslor och uttrycker tex depression med huvudvärkssymtom

9 Dödsorsak (studie New York, 2752 äldre än 40 år, Janicki, 1996)  Genomsnittlig dödsålder  65 år(ej Down)  Kvinnor 67 år  Män 63 år  Downs syndrom 56 år  Jfm normalpopulation 70 år  Vanligaste dödsorsak  Hjärtsjukdom  Pneumoni  Cancer

10 Viktigt för personer som åldras med utvecklingsstörning  Ha samma rättigheter  Samverkan  RMR  Bör finnas VC för gruppen  Konsultverksamhet  Utredas  Ha rättigheter enligt LSS som anpassas efter åldrande processen

11 Åldrande och motorik störningar  Svårare att titta uppåt  Svagare muskelkraft  Ataxi (svårighet att koordinera frivilliga rörelser)  Gångstörningar, framåtböjd  Tremor (darrningar)  Ökat muskulär tonus spec. i benen  Orofacial dyskinesi (ofrivilliga rörelser i ansiktet och munnen)  Minskad spontan motoraktivitet, armsvägning  Dysartri (svårighet för artikulerat uttal)

12 Vanliga motoriska störningar hos förståndshandikappade  Felaktig kroppshållning  Muskeltonus  Icke meningsfulla rörelser  Aktivitetsstörningar  Gångstörningar  Språket  Ögonrörelser  Ansiktsmuskulatur  Huvudmotorik  Blinkningar

13 Sömn och motorikstörningar  PLM  Apnea  Sömngångare  REM-behaivor disorder  Head banging

14 Vad är normalt åldrande  Beteendet förlångsammas  Reaktionstiden ökar  Sämre motoriska förmågor  Sämre balans  Sämre sinnesfunktioner  Infektioner  Inkontinens  Minskad sömn

15 Vad är normalt åldrande  Glömska  Svårare hitta namn  Minnesstörningar  Svårare att hitta ord  Minskad respons eller minskad arousel  Personlighetsförändringar (minskad drift, minskat intresse för nyheter, bundna vid rutiner och struktur)

16 Medicinska orsaker associerade med prematurt åldrande  Diabetes mellitus  Ateroskleros  Hypertension  Dyspne  Tetraplegi  Gravt förståndshandikapp  Epilepsi  Skallskada

17 Livsstil relaterat till prematurt åldrande  Rökning  Alkolism  Fysisk inaktivitet  Bristfällig kost

18 Psykosocial orsaker till prematurt åldrande  Kronisk stressbelastning  Bristande socialt stöd  Klass och ohälsa  Isolering

19 Heleen Evenius Åldrande och riskfaktorer  Depression  Ångest  Life events  Vaskulär sjukdom  "Fitness"  Cardio vaskulära riskfaktorer  Övervikt  Högt blodtryckt  Kolesterol  Diabetes  Metabolt syndrom  Depression 5 ggr högre än i normal populationen  Ångest som i normalpopulationen  Frailty, ökad risk för försämrad ADL och funktion i nära framtid (Searle 2008) Har man dålig motorik risk för Fraility (Jonkers 2012)

20 Åldrande  Typer  Kronologisk ålder  Biologisk ålder  Frail elderly  Ett begrepp som utvecklats pga av de stora variationerna i biologisk ålder

21 Åldrande  Framgångsrikt åldrande  Bräckligt åldrande  Framgångsrikt åldrande  Goda fysiologiska reserver  Klarar av belastningar  Klarar av stress

22 Multisjuklighet  Primär multisjuklighet  Här finns många olika sjukdomsbilder samtidigt  Sinnesproblem  Hjärtproblem  Diabetes  Högt blodtryck  Sekundär multisjuklighet  Här leder en grundsjukdom till andra sjukdomssymtom  Cerebral pares leder till depression, sömnbesvär, urkalkning, stelhet

23 Riskfaktorer för bräckligt åldrande  Kroniska  (diabetes, hjärtproblem, depression)  Fysiologiska  (infektions benägenhet, övervikt, anemi, ärftlighet)

24 Mätmetoder av bräcklighet  Linda Fried/John Hopkins Frailty Criteria  Fem dimensioner  Viktförlust  Uttröttad  Svaghet  Långsamhet  Låg aktivitetsnivå

25 Synförsämring vid åldrandet  Med åldern blir linsen grumligare  Blir svårare att se saker på nära håll (linsen stelare)  Närsynta personer behöver bifokala glasögon  Färgerna blå, lila, grönt blir svårare att skilja pga linsen stör ljusperceptionen  Man förlora den perifera synen pga retinala förändringar  Får svårare att se i mörker pga att pupillen blir mindre  Svårare att adaptera till glänsande ljus  Torra ögon  Blepharit  Macula degenation (förlust av centralt synfält)  Glaukom (förlust av perifert seende)  Keratokonus (förtunning av cornea)  Katarakt (lins grumling) syn hörsel och balans smak lukt känsel

26 Tillstånd  Diabetes (leder till ögonbottenförändringar)  Aicardi Syndrom  Corpus callosum agenesi  Infantil spasm  Lesioner i retina eller optiska nerven  Downs syndrom har ökad risk för synproblem  Personer med utvecklingsstörning rapporterar inte  NARP har fått sitt namn av begynnelsebokstäverna i neuropathia (nedsatt funktion i perifera nerver), ataxia (koordinationsstörning) och retinitis pigmentosa (ögonsjukdom med inlagringar i näthinnan). Inlärningssvårigheter

27 Vad tänka på vid dålig syn  Ha regelbundna ögon undersökning  Var observant på gnidande i ögon, förvirring, skelande, hålla för ett öga, luta på huvudet, sitta nära, ha föremål nära  Använd ljusa (gult, orange, röd) och konstraterande färger  Ha ökad ljusvolym med tillägg av spots  Tillhandahåll nattbelysning  Stor text  Låt personen adapteras till olika ljussättningar  Undvik glansiga ytor på tex möbler

28 Hörselproblem > 50 år  Symtom  Höga toner hörs sämre (presbycusis) som leder till ”Coctail party effect”  Personer med Downs syndrom har oftare hörselproblem, tex presbycusis, vax, smala öron kanaler  Var observant om  Radion ställs på högre  Kolla vax  Prata direkt till personen  Tala tydligt och långsamt  Hitta en miljö utan störande ljud  Låt personen berätta vad denne har hört

29 Hörselproblem > 50 år  Åtgärd  Vardagen  Undvik störande ljud  Använd ljudkällor som hörs  Prata tydligt  Hjälpmedel  Hörapparat  Ljudförstärkare  Använd alternativa kommunikationsmedel  Ljussignaler

30 Smak och lukt  Symtom  Smaklökarna försvagade  Förmågan känna sött och surt går förlorat först, sist bittert  Luktförmågan kan försämras  Törsten kan minskas och kan leda till de hydrering och snurrighet

31 Smak och lukt  Åtgärder  Använd gärna kryddor  Tänk på att mediciner kan påverka smaken likaså sjukdom  Ha lagom vätskeintag  Se till att maten inte blir gammal utan är aptitlig både smak och utseendemässigt

32 Skinn  Symtom  Huden blir torrare och tunnare och skrynklor  Fettet under huden försvinner  Och gör att vi har svårare att vara varma i kyla  Svettkörtlarna förlora sin förmåga att hålla oss kalla  Ålderspigment (bruna fläckar)  Huden får sämre förmåga att känna smärta och lätt beröring  Vid Downs syndrom är torr hud vanligt speciellt vid hypotyreos. Svamp infektioner är vanligare  Vid cerebral pares är sitt och liggsår vanligare pga av nedsatt rörlighet

33 Skinn  Åtgärder  Skölj noga bort tvål  Torka huden efter bad och använd salva  Förebygg liggsår  Kolla huden  Snabba svängningar i temperaturen kan vålla obehag  Undvik för het temperatur på duschen

34 Muskel och skelett  Symtom  Muskelmassan minskar, styrkan och muskeltonus likaså  Sämre rörlighet i leder  Osteoporos  Ryggmärgen förkortas  Artrit blir vanligare  Vid Downs syndrom vanligt med ryggkanals instabilitet, ledande till nacksmärta, dålig hållning och gång, försvagad kraft i överkroppen, avvikande reflexer, ändrad tarmfunktion  Långvarigt bruk av antiepileptika kan leda till osteoporos  Vid cerebral pares kan minskad rörlighet och medicinering leda till osteoporos. Minskad rörlighet pga av smärta och nedsatt muskelaktivitet

35 Muskel och skelett  Åtgärder  Rekommendera ökad fysisk aktivitet  Rekommendera själv träning  Ha halkskydd i trappor och badrum  Använd rörelsehjälpmedel  Rekommendera bra möbler och golv  För att undvika osteoporos, calciumsubstitution, lätt rörelse aktivitet, hormon substitution  Fallbyxor

36 Cerebral pares och åldrande  Symtom  Nedsatt rörlighet pga smärta  Svårighet att äta pga av bristande sväljningskontroll  Dålig muskelkontroll och svårighet att andas som leder till talsvårigheter  Får svårigheter med magfunktion och vatten kastning  Urkalkning  Peridontala problem  Sitt, ligg sår  Förebygg med sjukgymnast  Förbättra uthållighet och hjärta- kärlsystemet  Reducera muskelvärk och spasticitet  Stärk musklerna

37 Hjärta och cirkulation  Symtom  Svagare hjärtmuskel leder till försämrad cirkulation  När hjärtfrekvensen ökar tar det längre tid att normaliseras  Minskad elasticitet i artärerna pga ökad kalk ansamling och kolesterol i kärlväggen (arterioskleros) När artärerna blir mindre elastiska måste hjärtat jobba mer för att föra ut syre  Många med Downs syndrom har hjärtbesvär (obs minskad risk för arterioskleros)

38 Hjärta cirkulation  Åtgärder  Anpassa aktiviteterna efter personens förmåga  Var uppmärksam på fatigue, förvirring, missnöje  Ha lagom tid mellan olika aktiviteter  Undvik att ha tunga över saker över huvudhöjd  Motivera lätt träning  Undvik rökande  Rätt diet  Var observant på hjärtbesvär

39 Lungor  Symtom  Lungorna blir mindre elastiska, vilket leder till minskat syreupptag. Viktigast dock cirkulationen  Lungorna blir mindre effektiva och klarar av fysisk belastning sämre  Vid cerebral pares kan få ökade andningsproblem och detta leder till försämrat tal  Åtgärder  Undvik rökning  Uppmana till djup andning  Anpassa livsföringen till förmågan  Undvik stress  Se till att näringsintaget är bra  Vaccinera mot infektioner  Var observant på infektioner, tex hosta, kort andning, förvirring

40 Mag tarm kanalen  Symtom  Behovet av kalorier avtar med åldern  Minskad magsyra produktion leder till minskat näringsintag och ökad risk för magsår  Äldre personer för utvecklingsstörning har ökad risk för förstoppning  Dåliga vanor kan leda till förstoppning  Personer med Downs syndrom och cerebral pares kan få svårt att äta pga bristande kontroll av sväljningsfunktionen. Spasticitet kan leda till risk för att sätta i halsen  Vid cerebral pares ökar tarm och blåsproblemen med åldern. Minskad rörlighet och minskat vätske och fiberintag kan leda till förstoppning  Sämre tandkött förekommer vid Downs syndrom och cerebral pares.

41 Gastro intestinalt  Åtgärder  Använd föda som innehåller fibrer och näring  Ha regelbundna toabesök  Sköt tänderna  Var observant på hur mage och vattenkastning fungerar  Tänk på reflux  Tänk på vatten intoxikation  Ha lugn matsituation  Tänk på gastrit  Kolla labprover

42 Urin  Åldrande effekter  Blåskapaciteten och muskeltonen försämras och leder till fler vattenkastningar (inkontinens är dock inte orsakat av åldrandet)  Njuren är mindre effektiv  Prostata förstoring kan orsaka problem  Urininkontinens kan vara vanligare vid Downs syndrom  Både infektioner,  Beteende problem  CNS skador kan leda till problem. Tex spasticitet vid cerebral pares och spinal stenos kan leda till problem

43 Urin  Tänk på  Ha vanor och rutiner  Drick lagom  Kolla prostata  Kolla socker  Infektioner

44 Endokrint  Åldrande effekter  Försämrad endokrin funktion buksportskörteln producerar mindre insulin  Hormon som stimulerar immunsystemet försämras  Man klarar stress sämre  Svårare att hålla kroppstemperaturen  Metabolismen blir sämre  Menopaus för kvinnor eventuellt tidigare vid ep och Downs syndrom  Testosteron minskar hos män och kan leda till depression, ångest och fatigue  Åldrandet är prematurt för Downs syndrom  Hypotyreos vanligt vid Downs syndrom, kan leda till torr hud tort hår, depression, förstoppning, hallucinera

45 Endokrint  Åtgärder  Undervisa om åldrande effekterna  Undvik stress  Var observant på menopaus  Kolla prostata  Tänk på rätt klädsel

46 Sömn  Åldrande effekter  Minskad djup sömn  Fler uppvaknande  Kortare sömn tid  Downs syndrom innebär risk för apnea  Åtgärder  Ha sömnrutiner  Bettskena CPAP  Sömnhygien  Kolla sömnen  Circadin

47 Farmakologiska effekter  Åldrande  Ändrade funktioner i tarm, njurar, lever innebär annat upptag och effekt  Polyfarmasi vanligt  Åtgärd  Ha regelbunden uppföljning av medicinering  Var observant på biverkningar

48 The fragil X-associated tremor/ataxia syndrome (FXTAS)  Hos  Män och kvinnor över 50 år  Genetik.  Permutation som lett till fragil X  Ökad FMR1 transcript har föreslagits som molekylär bas  FMR1 (fragile X mental retardation 1)  Består av ett DNA segment kallat CGG trinucleotide  Är en gen som kodar för ett protein som kallas fragile X mental retardation protein, eller FMRP.  Detta proteinet finns huvudsakligen i hjärnan och är viktigt för normal kognetiv utveckling och för funktionen av den kvinliga reproduktionen.  Nukleotiderna som skapar DNA är Adenine, Thymine, Cytosine och Guanine

49 FXTAS  MR visa hyperintensivitet vid T” viktad undersökning i cerebell vit substans och middle cerebellar peduncels  Post mortem visar ubiguitin incklusioner intra nukleärt och astrozyter i cortex och hjärnstam. Minskning av purkinjeceller och tillhörande glios

50 FXTAS  Symtom  Fronto subcortical (långsam, avtrubbad, motorikproblem)  Intentions tremor (darrighet)  Ataxi (svårt koordinera musklerna)  Parkinsonism  Neuropati (skada på nerven)  Autonom dysfunktion (Nedsatt funktion i de nervfunktioner som inte står under viljans inflytande)

51 FXTAS  Övriga symtom  Agitation/aggression  Irritabilitet  Depression  Apati  Ohämmade  Kognitiv svikt

52 Downs syndrom  Ökad risk för  Depression  Sköldkörtel dysfunktion  Demens  Sinnesdefekter  Smärta  Immunsystem förändringar  Ortopediska besvär, artros  Osteoporos  Minskad risk  Benfrakturer  Kronisk lungsjd  Hypertoni  Hallucinationer  Illusioner

53 Symtom vid Downs syndrom  Kognitivt  Mental retardation, vanligen IQ 40-60 (vid 6 år medel 55, vid 8 år medel 45)  Pojkar lägre IQ än flickor

54 Fysiska symtom  Hypotoni, öppen mun, tungprotusion, hyperflexibilitet, bred nacke, kort längd  Fetma utvecklas med åldern  Brachycephala, mild microcephali, små frontallobssinus, liten näsa, epicantus  Hörsel och syn problem  Små händer, simhud  Fötter med vitt mellan första och andra tån.  Fotsulefåra  Tunnt hår

55 Fysiska symtom  Hypogonadism  Hypotyreos  Epilepsi  Hjärtsjukdomar, kongenitala  Ortopediska besvär  Förtidigt åldrande med förändringar i hår, skelett, motorik och skelett.

56 Syn problem hos personer med Downs syndrom  Orienteringsproblem  Ackommodation problem  Brytningsfel  Översynthet (ca 50 %)  Närsynthet (ca 20 %)  Astigmatism (ca 20 %)  Kan variera mellan ögona  Grå starr  Kongenital katarakt förekommer hos ca 1 %  Kan börjar i 20 årsåldern  Varannan vuxen drabbad, var 4:e måste opereras  Blefarit (ögonlocksinfektion)  Ökad risk pga av trånga tårkanaler  Nystagmus  Skelning  Keratokonus (buktig hornhinna)  Drabbar ca 5 %  Vanligen efter puberteten  Ger synstörningar  Tårvägsstenos (trång tårkanal)  Ögona rinner och blir smetiga  Försvinner vanligen då ansiktet växer  Brushfieldfläckar  Små gråvita fläckar på regnbågshinnan  Har ingen betydelse för synen

57 Hörselproblem  Sensorirneural hörselnedsättning  Konduktiv hörselnedsättning  Kan uppstå från födseln men kan också komma efter 20 årsåldern

58 Hjärtproblem  Kongenitala hjärtproblem finns hos barn i 30-60 %.  Vanligt är  Ventrikelseptumdefekt och förmaks- ventrikelseptumdefekt  Pulmonalis insuficiens  Klaff fel

59 Infektionsbenägenhet  Mät IgG fråga efter subklass 4  Behandla med gammaglobulin

60 Atlanto axial luxation symtom  Nacksmärtor  Torticollis  Gångförsämring  Försämrad kraft i överkroppen  Förändrade tarm urinerings vanor  Abnorma reflexer

61 Epilepsi vid Downs syndrom  Absencer  Tonsk-kloniska anfall  Knyckiga rörelser  Sent debuterade epilepsi är associerat med demens medan tidigt inte är det  Patienter med demens och epilepsi förlorar snabbare sin språkliga förmåga än de som inte har epilepsi

62 Psykiatriska problem  Depression  Demens  Autism  Tourette  Tvång

63 Downs syndrom och depression  Tre gånger vanligare med depression än hos andra förståndshandikappade  Utlöses ofta efter en förlust, tex en kamrat flyttar, en anhörig dör, personalen går i pension  Små framsteg är av vikt

64 Depressions symtom vid Downs syndrom  Vanliga symtom  Social tillbaka dragenhet  Anhedoni  Gråtmildhet  Minskad energi  Minskad motorisk aktivitet  Minskad aptit  Minskad förmåga ta hand om sig själv  Sömnstörningar  Hypokondri  Aggression/ilska  Försämrat språk  Spontant gråt, rädsla  Ökad fientlighet

65 TACK!


Ladda ner ppt "Åldrande och utvecklingsstörning 28 mars Scandic Crown Kent Thuresson."

Liknande presentationer


Google-annonser