Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Åldrande och utvecklingsstörning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Åldrande och utvecklingsstörning"— Presentationens avskrift:

1 Åldrande och utvecklingsstörning
28 mars Scandic Crown Kent Thuresson

2 Livslängd för personer med förståndshandikapp
Åldrande Livslängd för personer med förståndshandikapp 30 år 40 år senare 60 år

3 Varför leder åldrandet till fysisk och mental tillbakagång
Teorier Programerat åldrande, där en biologisk klocka styr generna, hormoner och immunsystem Destruktionsteorin, där människan påverkas av yttre och omgivningsfaktorer, tex epigenitik

4 Vilka sjukdomar är vanliga vid åldrandet > 50 år
Förstoppning Övervikt Osteoporos Sinnesproblem Infektioner (speciellt om begränsad rörlighet) Kroniska sjukdomar som Diabetes Artrit Cancer Andningssvårigheter Hjärtsjukdomar

5 The big four Hjärt sjukdom Cancer Diabetes Alzheimer’s sjukdom

6 Vanliga problem vid åldrande
Sociala problem Fysiska problem Psykiatriska problem Emotionellt

7 Mentala funktioner efter 50 år
Minskad intellektuell kapacitet Långsammare Svårare att ta fram gammal information Observandum (ofta finns sedan tidigare) Sämre kommunikation Sämre informationsbehandling Sämre social situation

8 Mentala funktioner efter 50 år
Nivån av utvecklingsstörning Depression är vanligt generellt Lätt till måttlig utvecklingsstörning leder ofta till ångest och fobier I status Personerna har svårt att uttrycka sina problem, känslor och uttrycker tex depression med huvudvärkssymtom

9 Dödsorsak (studie New York, 2752 äldre än 40 år, Janicki, 1996)
Genomsnittlig dödsålder 65 år(ej Down) Kvinnor 67 år Män 63 år Downs syndrom 56 år Jfm normalpopulation 70 år Vanligaste dödsorsak Hjärtsjukdom Pneumoni Cancer

10 Viktigt för personer som åldras med utvecklingsstörning
Bör finnas VC för gruppen Konsultverksamhet Utredas Ha rättigheter enligt LSS som anpassas efter åldrande processen Ha samma rättigheter Samverkan RMR

11 Åldrande och motorik störningar
Svårare att titta uppåt Svagare muskelkraft Ataxi (svårighet att koordinera frivilliga rörelser) Gångstörningar, framåtböjd Tremor (darrningar) Ökat muskulär tonus spec. i benen Orofacial dyskinesi (ofrivilliga rörelser i ansiktet och munnen) Minskad spontan motoraktivitet, armsvägning Dysartri (svårighet för artikulerat uttal)

12 Vanliga motoriska störningar hos förståndshandikappade
Felaktig kroppshållning Muskeltonus Icke meningsfulla rörelser Aktivitetsstörningar Gångstörningar Språket Ögonrörelser Ansiktsmuskulatur Huvudmotorik Blinkningar

13 Sömn och motorikstörningar
PLM Apnea Sömngångare REM-behaivor disorder Head banging

14 Vad är normalt åldrande
Beteendet förlångsammas Reaktionstiden ökar Sämre motoriska förmågor Sämre balans Sämre sinnesfunktioner Infektioner Inkontinens Minskad sömn

15 Vad är normalt åldrande
Glömska Svårare hitta namn Minnesstörningar Svårare att hitta ord Minskad respons eller minskad arousel Personlighetsförändringar (minskad drift, minskat intresse för nyheter, bundna vid rutiner och struktur)

16 Medicinska orsaker associerade med prematurt åldrande
Diabetes mellitus Ateroskleros Hypertension Dyspne Tetraplegi Gravt förståndshandikapp Epilepsi Skallskada

17 Livsstil relaterat till prematurt åldrande
Rökning Alkolism Fysisk inaktivitet Bristfällig kost

18 Psykosocial orsaker till prematurt åldrande
Kronisk stressbelastning Bristande socialt stöd Klass och ohälsa Isolering

19 Heleen Evenius Åldrande och riskfaktorer
Diabetes Metabolt syndrom Depression 5 ggr högre än i normal populationen Ångest som i normalpopulationen Frailty, ökad risk för försämrad ADL och funktion i nära framtid (Searle 2008) Har man dålig motorik risk för Fraility (Jonkers 2012) Depression Ångest Life events Vaskulär sjukdom "Fitness" Cardio vaskulära riskfaktorer Övervikt Högt blodtryckt Kolesterol

20 Åldrande Typer Kronologisk ålder Biologisk ålder Frail elderly Ett begrepp som utvecklats pga av de stora variationerna i biologisk ålder

21 Framgångsrikt åldrande
Goda fysiologiska reserver Klarar av belastningar Klarar av stress Åldrande Framgångsrikt åldrande Bräckligt åldrande

22 Multisjuklighet Primär multisjuklighet
Här finns många olika sjukdomsbilder samtidigt Sinnesproblem Hjärtproblem Diabetes Högt blodtryck Sekundär multisjuklighet Här leder en grundsjukdom till andra sjukdomssymtom Cerebral pares leder till depression, sömnbesvär, urkalkning, stelhet

23 Riskfaktorer för bräckligt åldrande
Kroniska (diabetes, hjärtproblem, depression) Fysiologiska (infektions benägenhet, övervikt, anemi, ärftlighet)

24 Mätmetoder av bräcklighet
Fem dimensioner Viktförlust Uttröttad Svaghet Långsamhet Låg aktivitetsnivå Linda Fried/John Hopkins Frailty Criteria

25 Synförsämring vid åldrandet
•hörsel och balans •smak •lukt •känsel Synförsämring vid åldrandet Med åldern blir linsen grumligare Blir svårare att se saker på nära håll (linsen stelare) Närsynta personer behöver bifokala glasögon Färgerna blå, lila, grönt blir svårare att skilja pga linsen stör ljusperceptionen Man förlora den perifera synen pga retinala förändringar Får svårare att se i mörker pga att pupillen blir mindre Svårare att adaptera till glänsande ljus Torra ögon Blepharit Macula degenation (förlust av centralt synfält) Glaukom (förlust av perifert seende) Keratokonus (förtunning av cornea) Katarakt (lins grumling)

26 Tillstånd Downs syndrom har ökad risk för synproblem
Personer med utvecklingsstörning rapporterar inte NARP har fått sitt namn av begynnelsebokstäverna i neuropathia (nedsatt funktion i perifera nerver), ataxia (koordinationsstörning) och retinitis pigmentosa (ögonsjukdom med inlagringar i näthinnan). Inlärningssvårigheter Diabetes (leder till ögonbottenförändringar) Aicardi Syndrom Corpus callosum agenesi Infantil spasm Lesioner i retina eller optiska nerven

27 Vad tänka på vid dålig syn
Ha regelbundna ögon undersökning Var observant på gnidande i ögon, förvirring, skelande, hålla för ett öga, luta på huvudet, sitta nära, ha föremål nära Använd ljusa (gult, orange, röd) och konstraterande färger Ha ökad ljusvolym med tillägg av spots Tillhandahåll nattbelysning Stor text Låt personen adapteras till olika ljussättningar Undvik glansiga ytor på tex möbler

28 Hörselproblem > 50 år Var observant om Radion ställs på högre
Kolla vax Prata direkt till personen Tala tydligt och långsamt Hitta en miljö utan störande ljud Låt personen berätta vad denne har hört Symtom Höga toner hörs sämre (presbycusis) som leder till ”Coctail party effect” Personer med Downs syndrom har oftare hörselproblem, tex presbycusis, vax, smala öron kanaler

29 Hörselproblem > 50 år Åtgärd Hjälpmedel Vardagen Hörapparat
Undvik störande ljud Använd ljudkällor som hörs Prata tydligt Hjälpmedel Hörapparat Ljudförstärkare Använd alternativa kommunikationsmedel Ljussignaler

30 Smak och lukt Symtom Luktförmågan kan försämras Smaklökarna försvagade
Förmågan känna sött och surt går förlorat först, sist bittert Luktförmågan kan försämras Törsten kan minskas och kan leda till de hydrering och snurrighet

31 Smak och lukt Åtgärder Ha lagom vätskeintag Använd gärna kryddor
Tänk på att mediciner kan påverka smaken likaså sjukdom Ha lagom vätskeintag Se till att maten inte blir gammal utan är aptitlig både smak och utseendemässigt

32 Skinn Symtom Huden blir torrare och tunnare och skrynklor
Fettet under huden försvinner Och gör att vi har svårare att vara varma i kyla Svettkörtlarna förlora sin förmåga att hålla oss kalla Ålderspigment (bruna fläckar) Huden får sämre förmåga att känna smärta och lätt beröring Vid Downs syndrom är torr hud vanligt speciellt vid hypotyreos. Svamp infektioner är vanligare Vid cerebral pares är sitt och liggsår vanligare pga av nedsatt rörlighet

33 Skinn Kolla huden Åtgärder
Skölj noga bort tvål Torka huden efter bad och använd salva Förebygg liggsår Kolla huden Snabba svängningar i temperaturen kan vålla obehag Undvik för het temperatur på duschen

34 Muskel och skelett Vid Downs syndrom vanligt med ryggkanals instabilitet, ledande till nacksmärta, dålig hållning och gång, försvagad kraft i överkroppen, avvikande reflexer, ändrad tarmfunktion Långvarigt bruk av antiepileptika kan leda till osteoporos Vid cerebral pares kan minskad rörlighet och medicinering leda till osteoporos. Minskad rörlighet pga av smärta och nedsatt muskelaktivitet Symtom Muskelmassan minskar, styrkan och muskeltonus likaså Sämre rörlighet i leder Osteoporos Ryggmärgen förkortas Artrit blir vanligare

35 Muskel och skelett Åtgärder Rekommendera ökad fysisk aktivitet
Rekommendera själv träning Ha halkskydd i trappor och badrum Använd rörelsehjälpmedel Rekommendera bra möbler och golv För att undvika osteoporos, calciumsubstitution, lätt rörelse aktivitet, hormon substitution Fallbyxor

36 Cerebral pares och åldrande
Symtom Nedsatt rörlighet pga smärta Svårighet att äta pga av bristande sväljningskontroll Dålig muskelkontroll och svårighet att andas som leder till talsvårigheter Får svårigheter med magfunktion och vatten kastning Urkalkning Peridontala problem Sitt, ligg sår Förebygg med sjukgymnast Förbättra uthållighet och hjärta- kärlsystemet Reducera muskelvärk och spasticitet Stärk musklerna

37 Hjärta och cirkulation
Symtom Svagare hjärtmuskel leder till försämrad cirkulation När hjärtfrekvensen ökar tar det längre tid att normaliseras Minskad elasticitet i artärerna pga ökad kalk ansamling och kolesterol i kärlväggen (arterioskleros) När artärerna blir mindre elastiska måste hjärtat jobba mer för att föra ut syre Många med Downs syndrom har hjärtbesvär (obs minskad risk för arterioskleros)

38 Hjärta cirkulation Åtgärder Motivera lätt träning
Anpassa aktiviteterna efter personens förmåga Var uppmärksam på fatigue, förvirring, missnöje Ha lagom tid mellan olika aktiviteter Undvik att ha tunga över saker över huvudhöjd Motivera lätt träning Undvik rökande Rätt diet Var observant på hjärtbesvär

39 Lungor Åtgärder Undvik rökning Uppmana till djup andning
Anpassa livsföringen till förmågan Undvik stress Se till att näringsintaget är bra Vaccinera mot infektioner Var observant på infektioner, tex hosta, kort andning, förvirring Symtom Lungorna blir mindre elastiska, vilket leder till minskat syreupptag. Viktigast dock cirkulationen Lungorna blir mindre effektiva och klarar av fysisk belastning sämre Vid cerebral pares kan få ökade andningsproblem och detta leder till försämrat tal

40 Mag tarm kanalen Symtom Behovet av kalorier avtar med åldern
Minskad magsyra produktion leder till minskat näringsintag och ökad risk för magsår Äldre personer för utvecklingsstörning har ökad risk för förstoppning Dåliga vanor kan leda till förstoppning Personer med Downs syndrom och cerebral pares kan få svårt att äta pga bristande kontroll av sväljningsfunktionen. Spasticitet kan leda till risk för att sätta i halsen Vid cerebral pares ökar tarm och blåsproblemen med åldern. Minskad rörlighet och minskat vätske och fiberintag kan leda till förstoppning Sämre tandkött förekommer vid Downs syndrom och cerebral pares.

41 Gastro intestinalt Åtgärder Tänk på reflux
Använd föda som innehåller fibrer och näring Ha regelbundna toabesök Sköt tänderna Var observant på hur mage och vattenkastning fungerar Tänk på reflux Tänk på vatten intoxikation Ha lugn matsituation Tänk på gastrit Kolla labprover

42 Urin Åldrande effekter
Blåskapaciteten och muskeltonen försämras och leder till fler vattenkastningar (inkontinens är dock inte orsakat av åldrandet) Njuren är mindre effektiv Prostata förstoring kan orsaka problem Urininkontinens kan vara vanligare vid Downs syndrom Både infektioner, Beteende problem CNS skador kan leda till problem. Tex spasticitet vid cerebral pares och spinal stenos kan leda till problem

43 Urin Tänk på Infektioner Ha vanor och rutiner Drick lagom
Kolla prostata Kolla socker Infektioner

44 Endokrint Åldrande effekter
Menopaus för kvinnor eventuellt tidigare vid ep och Downs syndrom Testosteron minskar hos män och kan leda till depression, ångest och fatigue Åldrandet är prematurt för Downs syndrom Hypotyreos vanligt vid Downs syndrom, kan leda till torr hud tort hår, depression, förstoppning, hallucinera Åldrande effekter Försämrad endokrin funktion buksportskörteln producerar mindre insulin Hormon som stimulerar immunsystemet försämras Man klarar stress sämre Svårare att hålla kroppstemperaturen Metabolismen blir sämre

45 Endokrint Åtgärder Kolla prostata Undervisa om åldrande effekterna
Undvik stress Var observant på menopaus Kolla prostata Tänk på rätt klädsel

46 Sömn Åtgärder Ha sömnrutiner Bettskena CPAP Sömnhygien Kolla sömnen
Circadin Åldrande effekter Minskad djup sömn Fler uppvaknande Kortare sömn tid Downs syndrom innebär risk för apnea

47 Farmakologiska effekter
Åldrande Ändrade funktioner i tarm, njurar, lever innebär annat upptag och effekt Polyfarmasi vanligt Åtgärd Ha regelbunden uppföljning av medicinering Var observant på biverkningar

48 The fragil X-associated tremor/ataxia syndrome (FXTAS)
FMR1 (fragile X mental retardation 1) Består av ett DNA segment kallat CGG trinucleotide Är en gen som kodar för ett protein som kallas fragile X mental retardation protein, eller FMRP. Detta proteinet finns huvudsakligen i hjärnan och är viktigt för normal kognetiv utveckling och för funktionen av den kvinliga reproduktionen. Nukleotiderna som skapar DNA är Adenine, Thymine, Cytosine och Guanine Hos Män och kvinnor över 50 år Genetik. Permutation som lett till fragil X Ökad FMR1 transcript har föreslagits som molekylär bas

49 FXTAS MR visa hyperintensivitet vid T” viktad undersökning i cerebell vit substans och middle cerebellar peduncels Post mortem visar ubiguitin incklusioner intra nukleärt och astrozyter i cortex och hjärnstam. Minskning av purkinjeceller och tillhörande glios

50 FXTAS Symtom Fronto subcortical (långsam, avtrubbad, motorikproblem)
Intentions tremor (darrighet) Ataxi (svårt koordinera musklerna) Parkinsonism Neuropati (skada på nerven) Autonom dysfunktion (Nedsatt funktion i de nervfunktioner som inte står under viljans inflytande)

51 FXTAS Övriga symtom Apati Agitation/aggression Ohämmade Irritabilitet
Depression Apati Ohämmade Kognitiv svikt

52 Downs syndrom Ökad risk för Minskad risk Depression Benfrakturer
Sköldkörtel dysfunktion Demens Sinnesdefekter Smärta Immunsystem förändringar Ortopediska besvär, artros Osteoporos Minskad risk Benfrakturer Kronisk lungsjd Hypertoni Hallucinationer Illusioner

53 Symtom vid Downs syndrom
Kognitivt Mental retardation, vanligen IQ (vid 6 år medel 55, vid 8 år medel 45) Pojkar lägre IQ än flickor

54 Fysiska symtom Hypotoni, öppen mun, tungprotusion, hyperflexibilitet, bred nacke, kort längd Fetma utvecklas med åldern Brachycephala, mild microcephali, små frontallobssinus, liten näsa, epicantus Hörsel och syn problem Små händer, simhud Fötter med vitt mellan första och andra tån. Fotsulefåra Tunnt hår

55 Fysiska symtom Hypogonadism Hypotyreos Epilepsi
Hjärtsjukdomar, kongenitala Ortopediska besvär Förtidigt åldrande med förändringar i hår, skelett, motorik och skelett.

56 Syn problem hos personer med Downs syndrom
Ökad risk pga av trånga tårkanaler Nystagmus Skelning Keratokonus (buktig hornhinna) Drabbar ca 5 % Vanligen efter puberteten Ger synstörningar Tårvägsstenos (trång tårkanal) Ögona rinner och blir smetiga Försvinner vanligen då ansiktet växer Brushfieldfläckar Små gråvita fläckar på regnbågshinnan Har ingen betydelse för synen Orienteringsproblem Ackommodation problem Brytningsfel Översynthet (ca 50 %) Närsynthet (ca 20 %) Astigmatism (ca 20 %) Kan variera mellan ögona Grå starr Kongenital katarakt förekommer hos ca 1 % Kan börjar i 20 årsåldern Varannan vuxen drabbad, var 4:e måste opereras Blefarit (ögonlocksinfektion)

57 Hörselproblem Sensorirneural hörselnedsättning
Konduktiv hörselnedsättning Kan uppstå från födseln men kan också komma efter 20 årsåldern

58 Hjärtproblem Kongenitala hjärtproblem finns hos barn i 30-60 %.
Vanligt är Ventrikelseptumdefekt och förmaks- ventrikelseptumdefekt Pulmonalis insuficiens Klaff fel

59 Infektionsbenägenhet
Mät IgG fråga efter subklass 4 Behandla med gammaglobulin

60 Atlanto axial luxation symtom
Nacksmärtor Torticollis Gångförsämring Försämrad kraft i överkroppen Förändrade tarm urinerings vanor Abnorma reflexer

61 Epilepsi vid Downs syndrom
Absencer Tonsk-kloniska anfall Knyckiga rörelser Sent debuterade epilepsi är associerat med demens medan tidigt inte är det Patienter med demens och epilepsi förlorar snabbare sin språkliga förmåga än de som inte har epilepsi

62 Psykiatriska problem Depression Demens Autism Tourette Tvång

63 Downs syndrom och depression
Tre gånger vanligare med depression än hos andra förståndshandikappade Utlöses ofta efter en förlust, tex en kamrat flyttar, en anhörig dör, personalen går i pension Små framsteg är av vikt

64 Depressions symtom vid Downs syndrom
Sömnstörningar Hypokondri Aggression/ilska Försämrat språk Spontant gråt, rädsla Ökad fientlighet Vanliga symtom Social tillbaka dragenhet Anhedoni Gråtmildhet Minskad energi Minskad motorisk aktivitet Minskad aptit Minskad förmåga ta hand om sig själv

65 TACK!


Ladda ner ppt "Åldrande och utvecklingsstörning"

Liknande presentationer


Google-annonser