Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Organisationer traditionella och moderna, olika affärsstrategier

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Organisationer traditionella och moderna, olika affärsstrategier"— Presentationens avskrift:

1 Organisationer traditionella och moderna, olika affärsstrategier

2 idag Organisationer Målmodell Handel

3 Organisation Individer som har något gemensamt tex arbetar för att uppnå ett gemensamt mål ( obs! ett företag kan vara en organisation med en individ) Sociala organisationer; Formella organisationer

4 Sociala organisationer
Individer som inte är inriktade på att uppnå vissa mål eller följa bestämda arbetsformer Familj, dansgrupp…

5 Formella organisationer
Individer som är inriktade på att uppnå vissa mål och följa bestämda arbetsformer Företag, myndigheter, skolor, föreningar, …

6 Kommunikation A B C D Kommunikationsvägar A B Envägs kommunikation
Två vägs kommunikation B C

7 Kommunikation om mer än en
Hur många kommunikationsvägar?

8 Exempel Hur många är kommunikationsvägarna, om en organisation består av 1 individ 2 individer 3 individer etc

9 Strukturering av kommunikationen?
Oorganiserad verksamhet Målinriktad organisation Målinriktad och samordnad organisation

10 Exempel Hur kan man strukturera kommunikationsvägarna mellan
4 individer 10 individer 20 individer

11 Organisation Struktur Orientering Formell organisation Vertikal
Arbetsfördelning och specialisering Information- och kommunikationsvägar Ansvarfördelning och beslutsvägar Orientering arbetsuppgift produkt geografisk kund etc Vertikal Horisontell

12 Organisationsschema Funktionsorganisation Geografisk organisation
Produkt organisation, kundorienterad organisation, projektorganisation, ….

13 Exempel Gör ett organisationsschema för ett Bageri (Bakeri)

14 Lösning (förslag) VD Försäljning Produktion Inköp Ek Bagare A Bagare B

15 Bakery

16 Mål På en organisation ställs krav från olika intressenter och mål kan ses som organisationens instrument för att uppfylla dessa krav. Konkurrenskraftiga produkter Organisationens existens

17 Exempel Tänk igenom on du kan komma på några mål för ett bageri

18 Components of a Goal Model
supports Goal A desired future state hinders Problem A state of affairs that may hinder a goal conflicts Two goals conflict if the fulfilment of one goal makes it impossible to fulfil the other, and vice versa En målmodell kan man rita upp som en graf med tre olika sorters noder och tre olika sorters kanter. De viktigaste noderna i modellen är målen. Ett mål uttrycker ett önskat framtida tillstånd, hur man önskar att världen skall se ut i framtiden. Det kan t.ex. vara “vinsten skall nästa år vara 20%” eller “omsättningen skall nästa år vara 10% högre än i år”. En annan typ av nod är problemen. Ett problem är ett sakförhållande som gör det svårt att uppnå ett mål. Ett problem ges alltså av ett faktum om världen som vi inte själva kan göra något åt, det bara finns där och påverkar oss. Ett mål, däremto, är något som vi själva beslutar oss för, vi vill att målet skall uppnås, bestämmer oss för det. Den tredje typen av nod är möjligheterna. Och en möjlighet är ett sakförhållande som kan hjälpa till att uppnå ett mål. På samma sätt som ett problem så ges en möjlighet av ett faktum om världen. Men en möjlighet är något bar eftersom det hjälper oss att nå ett mål, medan ett problem är dåligt för det hindrar oss att nå ett mål. Sedan finns det det kanter, relationer mellan noderna i målmodellen. Vi har en support-relation om ett mål eller möjlighet stödjer ett annat mål. Och vi har en hinders-relation om ett mål eller problem hindrar ett annat mål. Det kan också finnas en konflikt-relation mellan två mål om man inte kan uppnå båda målen samtidigt. Opportunity A state of affairs that may support a goal

19 Exempel Gör en målmodell för bageriet som innehåller 3 mål 1 problem
1 möjlighet

20 Lösningsförslag möjlighet mål fickung problem Hög hinder
produktkvalité hinder Långa transporter stödjer hindrar stödjer hindrar stödjer mål mål Lågt pris Färskt bröd

21 Övergripande mål för en organisation
Strategiska mål Existensen Vinst ( intäkter – kostnader), ökning med 0,1 % per år i genomsnitt under 10 år Konkurrenskraftig ( produkterna) Vilka produkter/tjänster skall organisationen sälja Hur skall organisationen få kunderna att köpa produkterna/tjänsterna Operativa mål Uppnå en viss vinst år x

22 Handel

23 Konkurrensmässig Nöjda kunder (customer experience)
Upptäcka kundens behov Kundens köp av produkten Pris Hur köpet genomförs Kundleveransen Användningen av produkten/service Underhåll och avveckling av produkten

24 Kundens utvärderingskriterier
Produktens totalkostnad ( inköpspris, transportförsäkringar, transportkostnader etc) Produktkvalité Svarstid (responsiveness), hur länge kunden måste vänta på respons Tillförlitlighet (reliability)

25 Produkter Fysisk produkt Service Information Kombination Standard
Vad tycker mina kunder? Fysisk produkt Standard Anpassade designade Service Information Kombination Standardiserade Skräddarsydda

26 Produkten (information i IT-samhället)
Produkter som är Intangble (viktlösa och går ej att känna) Kopierbara Icke- konsumerbara manipulerbara

27 Försäljningskanaler Butiker Försäljare Postorderkataloger Mässor
Marknadsplatser auktioner

28 Handel Back office Front office DB
Den del av organisationen som servar försäljningsdelen av organisationen Den del av organisationen Som har kundkontakterna

29 Hur kan man utnyttja IT för att öka kundnyttan?
Stadier för att få fler nöjda kunder Utrangering Produktens underhåll Kunderna användning av produkten Kundernas förvärvande av produkten Kundernas krav på produkten

30 Handel av idag Traditionell handel E-handel

31 Traditionell handel E-handel
IT används för att: - förändrar produkterna - minimera kostnader

32 Handla på nätet Kunden skall ha en effektiv självservice omgivning
Presentera företaget och dess produkter Se till att kunderna kan beställa och ev betala

33 Utmaningar (E-handel)
Förse kunder med en effektiv själv-betjäningsmiljö Locka till sig kunder Utveckla system Integrera system

34 Begrepp e-business (e-affärer)
Koordinera kritiska affärsprocesser såsom produktdesign, beställa råvaror, tillverka, leverera kundorder och service genom att använda sig av datorer, kommunikationsteknologier och elektronisk data

35 e-commerce (e-handel)
Den delen av en e-handel som har direkt kundkontakt , t,ex, använda IT för marknadsföring, försäljning, produktservice etc

36 Kunder Företag Privat personer Stat och kommuner En eller några ägare
Små Medelstora Stora Koncerner Privat personer Enstaka personer: ungdomar, pensionärer etc Familjer utan barn Familjer med barn Stat och kommuner Skolverket, Utrikesdepartementet, Stockholm stad, Stockholms läns landsting, Karolinska sjukhuset etc

37 Begrepp fort B2B (Business-to-business) B2C (Business–to-customer)
Försäljningen till andra företag sker i första hand via nätet B2C (Business–to-customer) Försäljning till konsument sker i första hand via nätet B2G (Business-to-Government) Försäljning till regering, kommuner etc sker i första hand via nätet EDI (Electronic Data Interchange) elektroniska överföring av affärsdata, inköpsorder och fakturor) mellan två företags IT-system

38 Instuderingsfrågor Försök att beskriv hur begreppen e-handel, e-business, B2B, B2C och B2G är relaterade till varandra Om ett företag vill börja med e-handel vilka möjligheter bör man beakta när det gäller kontakten med kunderna Om ett företag vill börja med e-handel istället för att sälja över disk, vad skall man tänka på?


Ladda ner ppt "Organisationer traditionella och moderna, olika affärsstrategier"

Liknande presentationer


Google-annonser