Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Jag tror inte på välgörenhet. Jag tror på solidaritet. Välgörenhet är vertikalt. Det går från toppen till botten. Solidaritet är horisontellt. Den respekterar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Jag tror inte på välgörenhet. Jag tror på solidaritet. Välgörenhet är vertikalt. Det går från toppen till botten. Solidaritet är horisontellt. Den respekterar."— Presentationens avskrift:

1 ”Jag tror inte på välgörenhet. Jag tror på solidaritet. Välgörenhet är vertikalt. Det går från toppen till botten. Solidaritet är horisontellt. Den respekterar den andra personen och lär av den andra. Jag har mycket att lära av andra människor.” Eduardo Galeano, författare från Uruguay

2 Vi ger inte bort filtar. Vi arbetar för ett annat samhällsklimat.

3 En annan värld är möjlig Vi tror på den världen! lika rättigheter och möjligheter ett gott liv hållbart och rättvist samhälle mänskliga rättigheter respekteras, skyddas och uppfylls gemenskap deltagande demokrati människor tar ansvar för varandra och sin omgivning insyn och möjligheter att påverka

4 Vad vill Latinamerikagrupperna? Vem har makten? - alltför få Problemet: Orättvis och ohållbar fördelning av jordens resurser Hur förändra? Latinamerikagruppernas mål: Ökat folkligt inflytande över beslutsprocesser som rör rättigheter för personer och grupper som av strukturella omständigheter tvingas leva i fattigdom och utanförskap

5 Latinamerikagrupperna samarbetar med urfolkens, lantarbetarnas, småbrukarnas och de jordlösas rörelser i Latinamerika.

6 Matsuveränitet som ett alternativt system Program: 2014-2017 Detta program strävar efter att skapa förutsättningar för att kunna införa matsuveränitet i Latinamerika och på så vis uppnå rättvisa, jämlikhet och en ökad inkludering av småbrukare, lantarbetare, jordlösa och ursprungsfolk i de demokratiska systemen. Samarbetspartners : Kunskap/Kapacitet som politisk aktör Engagemang och organisering Opinion och påverkan

7 Buen Vivir: Ursprungsfolkens rättigheter och alternativ till utvecklingsmodellen Program: 2014-2017 Det övergripande målet med programmet är att ursprungsfolkens förslag om alternativ till den nuvarande utvecklingsmodellen diskuteras inom det civila samhäller och bland beslutsfattare på olika samhällsnivåer. Kunskap/Kapacitet som politisk aktör Engagemang och organisering Opinion och påverkan Folkbildningsprocesser har utvecklats i Guatemala och den andinska regionen och dessa genererar nya ledare med ökad kapacitet som politiska aktörer Stärkta programorganisationer, där kvinnor och ungdomar har större delaktighet, är aktiva i samordningen av ursprungsfolks arbete för rättigheter och alternativa utvecklingsmodeller. Programorganisationernas påverkansarbete leder till att de ses som språkrör för ursprungsfolks rättigheter på olika samhällsnivåer.”

8 Opinionsbildning och kampanjer i Sverige Törsta efter kunskap www.latinamerikagrupperna.se rapporter studiecirklar www.latinamerika.nu seminarier tidningen Röster från Latinamerika skolbesök Ta ställning och påverka utåtriktade aktiviteterflygblad debattartiklar uppvaktningar insändare riksdagsseminarier torgmöten namninsamling Organisera och mobilisera samarbete med andra föreningar nätverkande ledarutbildningar insamling medlemsnyhetsbrev

9 Varje månad avsätts 18,5 % av inkomsten till den allmänna pensionen. Inkomstpensionen (16% av månadslönen) Förvaltas av AP-fonderna Premiepensionen (2,5% av månadslönen) Valfritt hur den förvaltas

10 Vad är problemet? Ur förarbeten till AP-fondslagen: ”Hänsyn till miljö och etik skall tas i placeringsverksamheten utan att avkall görs på det övergripande målet om hög avkastning”

11 Marlingruvan Guatemala 364 miljoner kronor av svenska pensionspengar investeras i gruvbolaget Goldcorp genom AP-fonderna. -Kränkningar av urfolks rättigheter -Förgiftat vatten -Hälsoproblem -Våld och trakasserier -Inga fackliga rättigheter -Markkonflikter Urfolksorganisationen Waqib´Kej uppmärksammar miljöbrott och kränkningar av mänskliga rättigheter kring gruvan. Latinamerikagrupperna väcker opinion för att påverka politiker så att AP-fonderna tvingas ta hänsyn till miljö och mänskliga rättigheter i sina investeringar.

12 Lokalgrupper Sju aktiva lokalgrupper i - Uppsala - Stockholm - Eskilstuna - Linköping - Västerås - Göteborg - Malmö Vilande lokalgrupper i Skellefteå, Umeå, Kalmar, Växjö, Karlstad, Skara Namnöverlämning Schysst jul-maknad Föreläsare från Latinamerika (här Domingo Hernandez från Guatemala) Riksträff i Västerås Informationsbord

13 Temagrupper Urfolk TV Gruvor Rättvist vin Naturresurser Besök i Kallak Aktion utanför Systembolaget 12 oktober Gruvdemonstration

14 Det här är Latinamerikagrupperna

15 Stöd folkrörelsernas arbete för att förändra – Bli Latinamerikapartner Att ge ett bidrag till projekten är inte välgörenhet, det är ett politiskt ställningstagande för en rättvis och hållbar utveckling, ett konkret sätt att visa solidaritet med folkrörelsernas arbete med folkbildning, organisering och påverkan för mänskliga rättigheter. insamling@latinamerikagrupperna.se pg 90 10 17- 4

16 Så kan du engagera dig i Latinamerikagrupperna Bli medlem Bli Latinamerikapartner och stöd projekten i Latinamerika Gå med i en lokalgrupp Skriv under och sprid namninsamlingar Starta en ny lokalgrupp eller temagrupp Skriv insändare via www.latinamerikagrupperna.se Ordna en aktivitet där du bor; föreläsning, filmvisning, insamling, möte aktiv@latinamerikagrupperna.se


Ladda ner ppt "”Jag tror inte på välgörenhet. Jag tror på solidaritet. Välgörenhet är vertikalt. Det går från toppen till botten. Solidaritet är horisontellt. Den respekterar."

Liknande presentationer


Google-annonser