Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förutsättningarnas betydelse för transportinvesteringars samhällsekonomiska lönsamhet Peter Almström Svante Berglund Maria Börjesson Daniel Jonsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förutsättningarnas betydelse för transportinvesteringars samhällsekonomiska lönsamhet Peter Almström Svante Berglund Maria Börjesson Daniel Jonsson."— Presentationens avskrift:

1 Förutsättningarnas betydelse för transportinvesteringars samhällsekonomiska lönsamhet Peter Almström Svante Berglund Maria Börjesson Daniel Jonsson

2 Bakgrund Syfte och frågeställning Metod Resultat Slutsatser Agenda

3 CBA – många antaganden om indata Folkmängd och antal arbetsplatser, lokalisering, ekonomisk utveckling, fordonens egenskaper, bränslepriser, kollektivtrafiktaxor mm Osäkerheten i dessa faktorer genererar osäkerhet i resultaten Hur denna osäkerhet påverkar rankingen av objekt, kanske speciellt mellan väg- och spårobjekt, kan vara kontroversiellt CBA är ibland ifrågasatt av praktiker/beslutsfattare I projektet fokuserade vi i ett första steg på markanvändningen, och i ett andra steg på ett urval av övriga faktorer Bakgrund

4 Hur påverkar inducerade markanvändningseffekter pga en investering lönsamheten? Hur påverkas investeringars lönsamhet av olika framtida markanvändningsscenarios? Hur påverkar ändrade antaganden för andra centrala indata den samhällsekonomiska lönsamheten för investeringar? Hur robusta är CBA-beräkningar? Syfte och frågeställning

5 Beräkningar för Stockholms län år 2030 Modeller: LuSIM för att skapa framtida markanvändning LuTRANS (förenkling av Sampers) för trafikprognoserna “SAMKALK Light” för att räkna samhällsekonomisk lönsamhet Varierar markanvändning, ekonomisk utveckling, rörlig kostnad för bil och kollektivtrafiktaxan (en parameter i taget) Beräkning och ranking av samhällsekonomisk lönsamhet Sex investeringar, 3 väg och 3 spår Metod

6 Studerade investeringar

7 Scenarier, markanvändning Transport network No-Built (no investment) Built (investment) Land use Simulated no investment Simulated with investment C A B

8 Scenarier, markanvändning Central 78 % of the population growth in multi family housing The tolerance for high population and work place density is considerable Accessibility by public transport is important for localization of new housing and work places Perifer 27 % of the population growth in multi family housing, single family houses are built in the same pace as in the 70’s Low tolerance for high density, considerable exploitation of unused land Accessibility by car is important for localization of new housing and work places Trend 58 % of the population growth in multi family housing, the same as the trend during the last 30 years The tolerance for density is such that the current development structure is preserved Accessibility by public transport is important for localization of new multi family housing, accessibility by car is important for localization of new single family housing

9 Scenarier, övriga parametrar

10 Förbifart Stockholm och Roslagspilen Förbifart Stockholm mycket robust, NNK mellan 1,3 och 1,4 Roslagspilen har högre NNK för typscenario B än A och C (-0,6 jmf -0,8) Den inducerade markanvändningseffekten medför ökad tillgänglighet och reducerad bilanvändning, även utan investeringen Resultat - inducerade markanvändningseffekter

11 Fordonskilometer Resultat – 3 MA-scenarios

12

13 Årlig tillväxt om 1,5 % istället för 2,0 % per capita Resultat – ekonomisk utveckling

14 Lägre rörlig kostnad Högre rörlig kostnad Resultat – rörlig kostnad för bil

15 Ökning av taxan med 50 % Resultat – kollektivtrafiktaxa

16 Resultat - NNK

17 Slutsatsen från studien är att CBA resultaten på det stora hela är robusta för olika antaganden om förutsättningar Nyttan av spårinvesteringar påverkas mer av en anpassad markanvändning är nyttan av väginvesteringar (dock begränsat urval) Lokaliseringen av tillkommande bebyggelse har större inverkan på tillgänglighet och fordonskilometer än enskilda objekt Alltför optimistiska antaganden om tillväxt gynnar väginvesteringar Alltför optimistiska antaganden om kolltaxa gynnar spårinvesteringar Det är viktigt att analysera situationen i originalscenariot innan man bestämmer sig för vilka känslighetsanalyser som ska göras. Slutsatser

18 Tack. Några frågor?

19 Källor till osäkerhet i CBA Background assumptions Population, income, ticket prices, timetables, fuel prices etc Transport model Calculation of trips per mode per origin and destination pair, travel times, travel costs Traffic safety effects Environmental effects Economic effects Number of trips, travel times, travel costs Valuations Cost-benefit Analysis Effect calculation model Calculation of effects on emissions, traffic safety etc

20 Resultat - nettonuvärde

21 User benefits in LUTI models If the land-use/transport model was an integrated nested logit model (if models calculate rents clearing the market): But No explicit land-use prices in the land-use model. The land-use choice does not use the total benefits appearing in the transport model. We calculate only benefits in the transport market Land use adjusts to accessibility with investment built

22 Model system Accessibility Total population by type of housing and zone Exogenous data:Transport network Aggregated population forecast, share of house types Economic development Transport model Demand /mode (5) /destination /trip purpose Assignment /peak/low /car /transit Population Forecast Population by: age, sex and zone Land-use model Demand /type of housing Supply of land Model for car ownership and license holding DataData ModelsModels

23 Literature De Jong et al. (2007) finds that uncertainty due to input factors are larger than uncertainty due to model errors. That uncertain socioeconomic forecasts are a significant source of uncertainty in the model outcome (Rodier and Johnston, 2001; Thompson et al, 1997; Harvey and Deakin, 1995). Zhao and Kockelman (2001) Pradhan and Kockleman (2002). 27 november 2009, 23

24 Model characteristics Transport model Lutrans (Land use Transport Model) is a simplified version of the national transport model Sampers. Simplified with regard to the number of trip types 2 – Work and other Lutrans was developed and used for the regional plan for Stockholm – Mälardalen Car ownership model Sensitive to land use characteristics in the zone i.e. the share of single family houses and density. We also have ”the usual variables” age structure, income (square root). Population forecast or population disaggregation model Uses the age of the houses and share of single/multi family houses in a zone to calculate the disaggregated population forecast Land-use model Allocates a fixed number of inhabitants/workplaces to county Accessibility, density By single/multi family houses Special model for conversion of summerhouses to permanent housing


Ladda ner ppt "Förutsättningarnas betydelse för transportinvesteringars samhällsekonomiska lönsamhet Peter Almström Svante Berglund Maria Börjesson Daniel Jonsson."

Liknande presentationer


Google-annonser