Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bedömning - Skolan har ett kunskapsuppdrag som bedömningen ska relateras till - Kunskapssynen uttrycks i styrdokumenten – läroplanen, Lgr 11.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bedömning - Skolan har ett kunskapsuppdrag som bedömningen ska relateras till - Kunskapssynen uttrycks i styrdokumenten – läroplanen, Lgr 11."— Presentationens avskrift:

1 Bedömning - Skolan har ett kunskapsuppdrag som bedömningen ska relateras till - Kunskapssynen uttrycks i styrdokumenten – läroplanen, Lgr 11

2 Olika kunskapsformer - fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet ska balanseras så att de bildar en helhet för eleverna I kunskapskraven (i kusplanerna i Lgr 11) finns kunskapsformerna representerade på varje betygssteg (A, C och E)

3  Bedömningens syfte Kartlägga kunskaper Värdera kunskaper Återkoppla för lärande Synliggöra praktiska kunskaper Utvärdera undervisning

4 Kartlägga kunskaper  i olika skeden och sammanhang under skolgången  få en biild av elevernas kunskaper i det aktuella ämnet just då  till grund för planering och individuella insatser

5 Värdera kunskaper  hur långt har eleverna kommit i sin läroprocess?  kan ske vid en bestämd tidpunkt under pågående kurs och som en summering av prestationer i slutet av kursen  den sammfattande och värderande bedömningen ligger till grund för ämnesspecifika skriftliga omdömen eller betyg

6 Återkoppla för lärande  uppföljning med tydlig återkoppling på arbetsprestationer  vägledning i vidare kunskapsprocess  synliggöra styrkor och svagheter i relation till kunskapskraven  se utvecklingsmöjligheter

7 Synliggöra praktiska kunskaper  direkt återkoppling i handling eller aktivitet – exempel: problemlösningsförmåga, analysförmåga och kommunikationsförmåga (estetiska ämnen)

8 Utvärdera undervisning  elevernas resultat ger läraren information om hur undervisningen har fungerat  anpassa och utveckla av undervisningsmetoder (sker också på nationell och internationell nivå - jämförelse lärare, skolor och kommuner)


Ladda ner ppt "Bedömning - Skolan har ett kunskapsuppdrag som bedömningen ska relateras till - Kunskapssynen uttrycks i styrdokumenten – läroplanen, Lgr 11."

Liknande presentationer


Google-annonser