Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Penningpolitisk rapport 2008:2. Reporäntan höjs till 4,5 procent Reporäntan behöver höjas ytterligare under året För att klara inflationsmålet på två.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Penningpolitisk rapport 2008:2. Reporäntan höjs till 4,5 procent Reporäntan behöver höjas ytterligare under året För att klara inflationsmålet på två."— Presentationens avskrift:

1 Penningpolitisk rapport 2008:2

2 Reporäntan höjs till 4,5 procent Reporäntan behöver höjas ytterligare under året För att klara inflationsmålet på två procent

3 Inflationen ökar snabbare än väntat Kraftig ökning av oljepriset och fortsatt hög nivå Inflationsförväntningarna för höga Reporäntan höjs och räntebanan justeras upp

4 Penningpolitiska avvägningar Inflationen över målet Oljepriset Inflationsförväntningar na Finansiell oro Dämpad tillväxt i Sverige och internationellt

5 Reporäntan höjs och räntebanan justeras upp Procent, kvartalsmedelvärden Källa: RiksbankenAnm. Streckad linje avser Riksbankens prognos

6 Inflationen ökar snabbare än väntat KPI, årlig procentuell förändring Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos Källor: SCB och Riksbanken

7 Kraftig ökning av oljepriset och fortsatt hög nivå USD per fat Källor: Intercontinental Exchange och Riksbanken

8 Inflationsförväntningarna för höga Olika aktörers inflationsförväntningar på två års sikt Årlig procentuell förändring Källa: Prospera Research AB

9 Fortsatt finansiell oro Skillnad mellan interbankräntor och förväntade styrräntor, räntepunkter Anm. Differensen är beräknad som skillnaden mellan tre månaders interbank ränta och tre månaders overnight index swap. Källor: Reuters Ecowin och Riksbanken

10 Hushållen har blivit mer pessimistiska Konfidensindikatorer för hushållen, nettotal Källor: EU-kommissionen, Conference Board och Konjunkturinstitutet

11 Svagare BNP-tillväxt i Sverige Kvartalsförändring i procent uppräknat till årstakt, säsongsrensade data Källor: SCB och RiksbankenAnm. Streckad linje avser Riksbankens prognos

12 Sysselsättningen har ökat starkt Tusentals personer, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos

13 Risker i ränteprognosen + Högre inflation och lägre tillväxt - Fallande råvarupriser - Finansiell oro

14 Reporänta Procent Källa: Riksbanken

15 Reporäntan en prognos - inte ett löfte Procent, kvartalsmedelvärden Källa: RiksbankenAnm. Streckad linje avser Riksbankens prognos

16 Nominell och real reporänta Procent Källor: Konjunkturinstitutet, Prospera Research AB och Riksbanken


Ladda ner ppt "Penningpolitisk rapport 2008:2. Reporäntan höjs till 4,5 procent Reporäntan behöver höjas ytterligare under året För att klara inflationsmålet på två."

Liknande presentationer


Google-annonser