Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sidnummer1 900 Historia och geografi Tabell 2 Introduktion.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sidnummer1 900 Historia och geografi Tabell 2 Introduktion."— Presentationens avskrift:

1 Sidnummer1 900 Historia och geografi Tabell 2 Introduktion

2 Sidnummer 2 Mål Lära sig grunderna i 900 (och förstå relationen till tabell 2) Förstå när historia och geografisk aspekt och biografi ska klassas i 900 och när de ska klassas någon annanstans Förstå de huvudsakliga tilläggstabellerna i 900 (913–919, 930–990, 940–990) Kunna bygga korrekta 900-nummer med användning av de större tilläggstabellerna

3 Sidnummer Historia och geografi Geografi och resor Biografi Världshistoria, särskilda händelser, nuvarande förhållanden, civilisationer men Historia, geografisk aspekt, personer relaterade till ett särskilt ämne går till ämnet

4 Sidnummer Historia och geografi 900Historia, geografi och historiska hjälpvetenskaper Standardindelningar under historia och geografi 910Geografi och resor 920Biografi, genealogi, insignier Forntida världens historia; historia om särskilda världsdelar, länder, orter; historia om utomjordiska världar

5 Sidnummer 5 Översikt över historia Standardindelningar under historia 904Samlade framställningar av händelser Standardindelningar under historia 909Världshistoria Forntida världens historia; historia om särskilda världsdelar, länder, orter; historia om utomjordiska världar

6 Sidnummer 6 Huvudegenskaper för (1) Standardindelningar som inte är begränsade till världsdel, land eller ort Två särskilda indelningar: 904Samlade framställningar av händelser 909Världshistoria

7 Sidnummer 7 Huvudegenskaper för (2) Tre modifierade standardindelningar 902[.23]Kartor, planritningar, diagram  Historisk forskning T1—072 begränsad till historisk forskning Särskilda anvisningar om historiker och historiografer 908[.9]Etniska och nationella grupper 

8 Sidnummer Samlade framställningar av händelser The 100 greatest disasters of all time Händelser av naturlig orsak Natural disasters Händelser orsakade av mänskligt agerande Battles904.7

9 Sidnummer Världshistoria Allmän världshistoria Historia avseende etniska och nationella grupper (inte begränsat till område) Allmän världshistoria efter period Allmän historia över områden, platser, regioner i allmänhet men Historia över särskilda områden (världsdelar, länder, orter) klassas under

10 Sidnummer Exempel 909 Världshistoria The earth and its peoples: a global history 909 Great events in history909

11 Sidnummer 11 Historia över särskilda platser 930Forntida världens historia före ca Moderna världens historia, historia om utomjordiska världar 940Europas historia Västra Europa 950Asiens historia Orienten Fjärran östern 960Afrikas historia 970Nordamerikas historia 980Sydamerikas historia 990Historia över övriga delar av världen och utomjordiska världar

12 Sidnummer 12 Arkeologi Arkeologi: tvärvetenskapliga verk Arkeologi över områden som återfinns i notation 3 i tabell 2 (T2—3) Arkeologi över moderna perioder; forntida och förhistorisk arkeologi i områden som inte återfinns i notation 3 i tabell 2

13 Sidnummer 13 Huvudegenskaper för Basnummer byggda från tabell 2 (i schemat finns alla länder men inte alla orter) Två viktiga tilläggstabeller: – (anges med * i schemat) – (anges med ‡ i schemat) Särskilda anvisningar genom hela schemat

14 Sidnummer 14 Nummerbyggnad under Börja med basnummer (9 + T2) Området måste utgöra “ungefärligen det hela” i T2 (Annars är ingen fortsatt indelning tillåten) Läs manualanvisning och studera flödesschema All nummerbyggnad styrs av tilläggstabeller och särskilda anvisningar Följ anvisningarna!

15 Sidnummer Forntida världens historia; historia om särskilda världsdelar, länder, orter; historia om utomjordiska världar Civilisationer och händelser Klassificera här tvärvetenskapliga verk om geografi och historia i den forntida världen, om särskilda världsdelar, länder, orter Tillfoga till basnummer 9 notation T2—3-T2—9 från tabell 2, t.ex. allmän historia om Europa 940, om England 942, om Norfolk, England Tillfoga därefter ytterligare enligt följande: [se tilläggstabell under ]

16 Sidnummer 16 Basnummer under (9 + T2) Forntida Egyptens historia 932 (9 + T2—32) Frankrikes historia 944 (9 + T2—44) Marseilles historia (9 + T2—44912) Moderna Egyptens historia 962 (9 + T2—62)

17 Sidnummer 17 Mönster vid nummerbyggnad Tilläggstabell Sverige - historia (9 + T2) Sverige - historia - bildverk (9 + T T1 (standardindelning i tilläggstabell) Sverige - historia talet – bildverk (9 + T2+ historisk period från schemat + T1 )

18 Sidnummer Exempel (1) History of the Germans in British Columbia *British Columbia 004Etniska och nationella grupper (tilläggstabell under ) 31Tyskar (T5—31)

19 Sidnummer Exempel (2) History of the Germans in Vancouver, British Columbia *British Columbia 33Vancouver (T2—71133) 004 Etniska och nationella grupper (tilläggstabell under ) 31Tyskar (T5—31)

20 Sidnummer Exempel (3) Pictorial history of Vancouver, British Columbia, in the 19th century *British Columbia 33Vancouver (T2—71133) talet (från enligt anvisningar under Historiska perioder under tilläggstabell) 0222Bilder och liknande illustrationer (T1—0222)

21 Sidnummer Exempel (4) Archaeology of the ancient Maya in Petén department, Guatemala *Guatemala 2 Departementet Petén (T2—72812) 016 Mayaperioden, ca. 300-ca. 900 (från enligt anvisningar under historiska perioder under tilläggstabell) OBS: Anvisningar i tilläggstabell under vid 004 Etniska och nationella grupper: “Klassificera inhemska grupper i förhistorisk tid med perioden”

22 Sidnummer Exempel (5) Vimmerby : en stad i Småland (9 + T2—486328) OBS: Kommunindelningen tagen från Svenska WebDewey

23 Sidnummer Exempel (6) Människornas Visby : en ciceron till Visbys medeltid (9 + T2— [enligt instruktioner under ]) OBS: Historisk period tas från landet även när det är lokalhistoria

24 Sidnummer tilläggstabell för krig Med undantag för de modifieringar som anges under särskilda ingångar, tillfoga till varje indelning märkt med ‡ enligt följande: 08 Historia och beskrivning gällande särskilda grupper Klassificera fiendesympatisörer, pacifister under Etniska och nationella grupper Tillfoga till basnummer 089 notation T5—05-T5—9 från tabell 5, t.ex. araber med hänsyn till krig [se tilläggstabell under ]

25 Sidnummer 25 Krig Vissa krig har sina egna nummer, t.ex. Första världskriget 940.3, Andra världskriget Manualanmärkning under 930–990 täcker omfattande aspekter på krig; undersektioner omfattar: –Krig: Pågående krig –Krig: Samlingar om krig –Krig: Slag och andra militära aktiviteter –Krig: Militära enheter –Krig: Personliga berättelser –Krig: Ockuperade länder –Krig: Ett områdes historia inte med krigets historia

26 Sidnummer 26 Exempel på krig (1) ‡Franska revolutionen och Napoleon I, Klassificera här Napoleonkrigen i särskilda europeiska länder, t.ex. kriget i Spanien (spanska frihetskriget), ‡Tillfoga enligt anvisningar under OBS: Inte alla krig under den här perioden klassificeras här, t.ex. Vendéekriget, , klassificeras under

27 Sidnummer 27 Exempel på krig (2) Jews during Napoleonic Wars ( T1—089 + T5—924) Naval operations in the Napoleonic Wars ( [från tilläggstabell under ])

28 Sidnummer Geografi och resor Filosofi och teori; naturgeografi Standardindelningar; reseskildringar och faciliteter för resenärer 911Historisk geografi 912Grafisk framställning av jordens yta och av utomjordiska världar Geografi och resor gällande den forntida världen och särskilda världsdelar, länder, orter; utomjordiska världar

29 Sidnummer 29 Viktiga ämnen under 910 Tvärvetenskapliga verk om turism och resor910 Resehandböcker om världen Reseskildringar Faciliteter för resenärer Områden, regioner, platser i allmänhet Geografer, resenärer, upptäcktsresande oavsett ursprungsland Upptäckt och utforskning gjord av särskilda länder –910.99

30 Sidnummer Exempel Introduction to tourism910 Guide to round-the-world travel Adventures at sea Resorts around the world World guide to beaches (91 + T1—09 + T2—146) Voyages of Captain James Cook

31 Sidnummer Exempel Upptäcktsresande Upptäcktsresande, samlingsbiografier

32 Sidnummer 32 Hav Alla hav finns i indexet De kan också hämtas från tabell 2 T2--1 Områden, regioner, platser i allmänhet; oceaner och hav T2--16 Luft och vatten

33 Sidnummer 33 Huvudegenskaper för Basnummer byggs från tabell 2 (schemat ger inte alla länder och orter) Viktig tilläggstabell under

34 Sidnummer 34 Nummerbyggnad under Börja med basnummer (91 + T2) Området måste utgöra “ungefärligen det hela” i T2 (Annars är ingen fortsatt indelning tillåten) Läs manualanvisning och studera flödesschema All nummerbyggnad styrs av tilläggstabeller och särskilda anvisningar Följ anvisningarna!

35 Sidnummer Geografi och resor gällande den forntida världen och särskilda världsdelar, länder, orter; utomjordiska världar Klassificera här övergripande verk om forntida och modern geografi och resor gällande särskilda världsdelar, länder, orter Tillfoga till basnummer 91 notation T2—3-T2—9 från tabell 2, t.ex. Englands geografi 914.2, Norfolks geografi, England Tillfoga därefter ytterligare enligt följande: [se tilläggstabell under ]

36 Sidnummer 36 Basnummer under 900 (91 + T2) 913.2Geografi och resor gällande forntidens Egypten (91 + T2—32) Geografi och resor gällande Frankrike (91 + T2—44)

37 Sidnummer 37 Vanliga indelningar under resor 04Resor, upptäckter, utforskning, guideböcker 06Faciliteter för resenärer 062Turistanläggningar 064Bed and breakfast 066Vandrarhem 068Campingplatser [se tilläggstabell under ]

38 Sidnummer 38 Mönster vid nummerbyggnad för ämnen inom resor tilläggstabell 91 + T indelning från tilläggstabell + historiskt periodnummer efter 0 under T från tilläggstabell + historiskt periodnummer efter 0 under T , 066, eller 068 från tilläggstabell + historiskt periodnummer efter 0 under

39 Sidnummer Exempel (alla publicerade under 2010) Walking tours of Paris (91 + T2— [från ]) Guide to Sydney hotels (91 + T2— [från ]) Guide to bed and breakfasts in Norway (91 + T2— [från ])

40 Sidnummer Exempel ( forts.) Reseskildringar En resa i fäderneslandet år 1811 till fots (91 + T2— [från ])

41 Sidnummer 41 Sammanfattning (1) Struktur under 900: 900Historia, geografi och historiska hjälpvetenskaper 904Samlade framställningar av händelser 909Världshistoria 910Geografi och resor 920Biografi, genealogi, insignier Forntida världens historia; historia om särskilda världsdelar, länder, orter; historia om utomjordiska världar

42 Sidnummer 42 Sammanfattning (2) Historisk, geografisk aspekt och personer relaterade till ett särskilt ämne förs till ämnet 930–990 Forntida världens historia; historia om särskilda världsdelar, länder, orter; historia om utomjordiska världar –Byggs med hjälp av tabell 2, notation 3–9 –Inom geografisk område, struktureras efter historiska perioder


Ladda ner ppt "Sidnummer1 900 Historia och geografi Tabell 2 Introduktion."

Liknande presentationer


Google-annonser