Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LÄGET kan presenteras på kartor

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LÄGET kan presenteras på kartor"— Presentationens avskrift:

1 LÄGET kan presenteras på kartor
Kartbild på vas, 3000 fKr Var finns djuren kring Eufrat och Tigris? Karta på stenkaka – Den första kartan? Dagens kartor i pappersformat – Exempel fjällkartan från Lantmäteriet En digital 2D karta i mobilen Köp en karttjänst En digital 3D karta av världen på Google Earth. Alla som har Internet kan titta på den! GIS – Vad är det? GIT på KIT om GIS

2 Varje dag är LÄGET viktigt !
GPS Satellit GPS runt handleden GPS i handen Vet någon vad GPS betyder GPS på cykeln GPS i mobilen GPS i bilen GIS – Vad är det? GIT på KIT om GIS

3 Idag: 80 procent av data är ”GIS-kopplat”
Idag: 80 procent av data är ”GIS-kopplat” ”80 % av all information som idag lagras i all världens databaser kan kopplas till ett läge, och alltså användas i GIS! 80 procent Det är beräknat att av alla digitala databaser som finns så kan ungefär 80% av data presenteras i ett GIS, dvs att det har ett geografiskt läge eller koppling. Möjlighet för diskussion Vad innebär detta för dem som jobbar? Vad innebär det för dig som privatperson? Vad innebär det för dig som elev/student? GIS – Vad är det? GIT på KIT om GIS

4 Olika behov av information?
Olika behov av information? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Olika människor söker olika typer av kunskap. Olika typer av GIS och kartor ger också möjlighet till olika typer av information. GIS – Vad är det? GIT på KIT om GIS

5 GIS används för att kombinera information
Byggd mark Höjd Vegetation Vägar Riskområden GIS – Vad är det?

6 IS i GIS - Informationssystem
IS i GIS - Informationssystem Data är inte information Skilj på: Data system Informations system Data Maskiner Data Maskiner Program (Mjukvara) Program (Mjukvara) Människor Användare Kunskap I en organisation med rutiner Informationssystem Data och information är inte detsamma. Information är tolkade data och kräver alltid en användare. I ett informationssystem ingår alltid, hårdvara dvs. datorer och kringutrustning, mjukvara dvs. program som operativsystem och anpassade program som t ex Word och Excel, data ofta i form av databaser samt användarens kunskaper och tillämpningar. Det finns många olika typer av informationssystem och ibland brukar man dela in dem efter hur de är tänkta att användas, t ex geografiska, ekonomiska och tekniska. (Efter Malmström, Wellving, Introduktion till GIS 1995,ULI) Kan delas in efter tex användning Tekniska Informationssystem Ekonomiska Informationssystem Geografiska Informationsystem etc… Är oftast idag Integrerade i tex Affärsstödssystem/projektledningssystem GIS – Vad är det? GIT på KIT om GIS

7 Närliggande teknikområden
Närliggande teknikområden Databasteknik CAD GIS Fjärranalys/ bildbehandling Datorstödd kartproduktion Närliggande teknikområden GIS har vissa likheter med fyra andra teknikområden och har delvis utvecklats från dessa. Särskilda programvaror har utvecklats för databashantering, idag dominerar relationella databashanterare. Exempel på programvaror är Oracle, Ingres, dBase och Access. Systemen brukar ofta förkortas till DBMS (database management systems) eller DBHS (databashanteringssystem). CAD (computer assisted design) är en avancerad typ av ritprogram som bl a används i industrin för produktdesign. CAD hanterar vanligtvis tredimensionella data betydligt bättre än GIS och nyttjas ofta för geografiska tredimensionella databaser, t ex vid vägprojektering, gruvkartläggning och ledningar. AutoCAD och Intergraph är exempel på CAD-programvaror. Inom fjärranalys används bildbehandlingsprogramvaror t ex vid hantering av satellitbilder och flygfotografier. ERDAS, Photoshop och ER-mapper är exempel på programvaror. Tidigare fanns många programvaror skräddarsydda för kartframställning. Lantmäteriets AutoKA är ett exempel. AutoKA har allt mer utvecklats från en programvara för kartframställning till ett produktionsverktyg för de geografiska databaser som Lantmäteriet producerar. GIS – Vad är det? GIT på KIT om GIS


Ladda ner ppt "LÄGET kan presenteras på kartor"

Liknande presentationer


Google-annonser