Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett samarbetsprojekt mellan KTH & Einar Mattsson

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett samarbetsprojekt mellan KTH & Einar Mattsson"— Presentationens avskrift:

1 Ett samarbetsprojekt mellan KTH & Einar Mattsson
KTH Live-In Lab Ett samarbetsprojekt mellan KTH & Einar Mattsson

2 Innovation i byggsektorn
Innovation i byggsektorn sker via omkonfigurering Vattenvärmesystem introduceras runt år 1920 Ny teknik gör vattenvärmesystem överflödiga i slutet av 1900-talet. Förändringstakt på 80 år, hur snabbar vi upp processen?

3 KTH Live-In Lab - Översikt
Total 270 studentlägenheter på “Aulakullen” KTH Live-In Lab består av två delar: Aktiv del: 4-6 lägenheter som kan byggas om beroende på aktuella forskningsprojekt Passiv del: resterande lägenheter. Utökade mätningar Stort statistiskt underlag gällande brukande av lägenheter.

4 Mål & Syfte Mål: Förkorta ledtider mellan forskningsresultat och implementering, d.v.s. öka innovationstakten inom byggsektorn Utmana och ifrågasätta gällande byggnormer och regler Syfte: Minskad resursanvändning i våra befintliga och kommande bostäder

5 Strategi Live-In Lab tillhandahåller möjligheter att testa och utvärdera ny teknik, ny design och nya metoder i en verklig boendesituation. Ett laboratorium för fullskaletester i en dynamisk byggnad, konstruerad för att möjliggöra regelbundna ombyggnader och nyinstallationer i samma takt som forskningen går framåt.  Möjliggör forskning kring boende och beteende.

6 Forskning ”Ett Labb - Flera forskningsansatser”
1. Dagens standard – hur kan man effektivisera resursanvändning i befintlig bebyggelse? Studera boendebeteende Adaptiva styrsystem 2. Förändrad standard – hur påverkar det teknik, boende etc? Tillgänglighet Inredningsutformning Upplevd innemiljö Energianvändning 3. Ny teknik, nya paradigm – hur påverkar ny teknik utformning och boende? Lågspänningssystem Energilagring Solenergi

7 Möjliga forskningssatsningar
Yta/rumsproportioner/tjänsteproduktion Smart inredning Flexibla rumslösningar Förändringspotential

8 Möjliga forskningssatsningar
Integrerade tekniska system Värmeåtervinning från avloppsstammar Nya bergvärmekollektorer Energilager i fasändringsmaterial Säsongsisolering, varierbar isoleringstjocklek

9 Möjliga forskningssatsningar
Adaptiva styrsystem Styrsystem som baseras på modeller, som förändras, utvecklas och formas i samklang med användande och val av tekniska system Brukarperspektiv Anpassade affärsmodeller för olika typer av boende

10 Utbildning Årliga ämnesöverskridande projektkurser i syfte att:
Utvärdera föregående års lägenheter Utforma kommande års lägenheter Boende & beteende Design Människa teknik interaktion Övriga : Brand Tillgänglighet Energi Ljud

11 Utmana byggregler BBR Ändring i BBR 2014

12 KTH Live-In Lab - Sammanfattning
Byggnader har lång livstid Pilotprojekt i all ära, men de byggs klart och utvärderas utefter den färdiga produkten. KTH Live-In Lab driver innovation i och med möjlighet att göra om, optimera, justera och samarbeta

13 Jonas Anund Vogel doktorand Energiteknik
TACK! Jonas Anund Vogel doktorand Energiteknik


Ladda ner ppt "Ett samarbetsprojekt mellan KTH & Einar Mattsson"

Liknande presentationer


Google-annonser