Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KTH Live-In Lab Ett samarbetsprojekt mellan KTH & Einar Mattsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KTH Live-In Lab Ett samarbetsprojekt mellan KTH & Einar Mattsson."— Presentationens avskrift:

1 KTH Live-In Lab Ett samarbetsprojekt mellan KTH & Einar Mattsson

2 Innovation i byggsektorn Innovation i byggsektorn sker via omkonfigurering Vattenvärmesystem introduceras runt år 1920 Ny teknik gör vattenvärmesystem överflödiga i slutet av 1900- talet. Förändringstakt på 80 år, hur snabbar vi upp processen?

3 KTH Live-In Lab - Översikt Total 270 studentlägenheter på “Aulakullen” KTH Live-In Lab består av två delar: Aktiv del: 4-6 lägenheter som kan byggas om beroende på aktuella forskningsprojekt Passiv del: resterande lägenheter.  Utökade mätningar  Stort statistiskt underlag gällande brukande av lägenheter.

4 Mål & Syfte Mål:  Förkorta ledtider mellan forskningsresultat och implementering, d.v.s. öka innovationstakten inom byggsektorn  Utmana och ifrågasätta gällande byggnormer och regler Syfte:  Minskad resursanvändning i våra befintliga och kommande bostäder

5 Strategi  Live-In Lab tillhandahåller möjligheter att testa och utvärdera ny teknik, ny design och nya metoder i en verklig boendesituation.  Ett laboratorium för fullskaletester i en dynamisk byggnad, konstruerad för att möjliggöra regelbundna ombyggnader och nyinstallationer i samma takt som forskningen går framåt.  Möjliggör forskning kring boende och beteende.

6 Forskning ”Ett Labb - Flera forskningsansatser” 1. Dagens standard – hur kan man effektivisera resursanvändning i befintlig bebyggelse?  Studera boendebeteende  Adaptiva styrsystem 2. Förändrad standard – hur påverkar det teknik, boende etc?  Tillgänglighet  Inredningsutformning  Upplevd innemiljö  Energianvändning 3. Ny teknik, nya paradigm – hur påverkar ny teknik utformning och boende?  Lågspänningssystem  Energilagring  Solenergi

7 Möjliga forskningssatsningar Yta/rumsproportioner/tjänsteproduktion Smart inredning Flexibla rumslösningar Förändringspotential

8 Möjliga forskningssatsningar Integrerade tekniska system Värmeåtervinning från avloppsstammar Nya bergvärmekollektorer Energilager i fasändringsmaterial Säsongsisolering, varierbar isoleringstjocklek www.svepinfo.se

9 Möjliga forskningssatsningar Adaptiva styrsystem Styrsystem som baseras på modeller, som förändras, utvecklas och formas i samklang med användande och val av tekniska system Brukarperspektiv Anpassade affärsmodeller för olika typer av boende

10 Utbildning Årliga ämnesöverskridande projektkurser i syfte att:  Utvärdera föregående års lägenheter  Utforma kommande års lägenheter

11 Utmana byggregler BBR 2011Ändring i BBR 2014

12 KTH Live-In Lab - Sammanfattning Byggnader har lång livstid Pilotprojekt i all ära, men de byggs klart och utvärderas utefter den färdiga produkten. KTH Live-In Lab driver innovation i och med möjlighet att göra om, optimera, justera och samarbeta

13 Jonas Anund Vogel doktorand Energiteknik TACK!


Ladda ner ppt "KTH Live-In Lab Ett samarbetsprojekt mellan KTH & Einar Mattsson."

Liknande presentationer


Google-annonser