Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Buddhismen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Buddhismen."— Presentationens avskrift:

1 Buddhismen

2 Grundaren Grundaren - Siddharta Gautama. En prins som levde ett skyddat liv för 2500 år sedan. Kom i kontakt med det ”vardagliga livet” och började grubbla om meningen med livet. Munken – Siddharta lämnar sitt liv som prins och söker frälsningen genom samtal med olika gurus Siddharta blir Buddha – genom meditation når han upplysningen och blir en Buddha

3 Läran Ingen gud. Alla människor kan nå befrielse genom att följa ”vägen” Dharma, som Buddha har utstakat. Reinkarnation – återfödsel bestäms av människans liv, dess handlingar karma.

4 Fyra ädla sanningar Sanningen om lidandet – varje människa vet att hon kommer att dö. Alla människor har begär. Sanningen om lidandets uppkomst – människans jakt för att bli lycklig, gör att vi aldrig blir nöjda. Sanningen om befrielse från lidandet – människan skall försöka släcka sitt begär för att finna ro, vilket kallas för nirvana. Sanningen om den åttafaldiga vägen – vägen ut ur lidandet.

5 Den åttafaldiga vägen Rätt kunskap – förstå de ädla sanningarna.
Rätt beslut – tänka osjälviskt. Rätt tal – tala sanning. Rätt handlande – att inte döda. Rätt liv – att välja bra arbete/liv som inte skadar någon. Rätt strävan – försöka att göra det rätta. Rätt tänkande – att inte göra saker som man får ångra senare. Rätt meditation – genom meditation nå befrielsen.

6 De tre juvelerna Buddha Dharma (Läran) Sangha (munk gemenskapen)

7 Heliga texter Tripitaka – ”De tre korgarna” är en skriftsamling som har tre delar: Sutta – läran, predikningar och legender om Buddhas liv. Vinaya – regler för hur munkarna ska leva. Abhidhamma-pitaka – tolkning av läran.

8 Inriktningar Mahayana kallas den stora vagnen.
Alla kan nå nirvana även de som inte är munkar. (Vanligast). Theravada kallas även den lilla vagnen. Endast munkar kan nå nirvana.

9 Tempel (Stupa, pagod)


Ladda ner ppt "Buddhismen."

Liknande presentationer


Google-annonser