Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Valinformation för DPU3 2015-03-30. Kandidatarbete produktutveckling TMKT82* Reglerteknik TSRT19 Industriell projektledning TEIO23* Maskinelement TMKT39.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Valinformation för DPU3 2015-03-30. Kandidatarbete produktutveckling TMKT82* Reglerteknik TSRT19 Industriell projektledning TEIO23* Maskinelement TMKT39."— Presentationens avskrift:

1 Valinformation för DPU3 2015-03-30

2 Kandidatarbete produktutveckling TMKT82* Reglerteknik TSRT19 Industriell projektledning TEIO23* Maskinelement TMKT39 Flervariabelanalys TATA69 Material för design TMKM11* Datorn som designverktyg TMKT59 Produktergonomi TMKT97* Ingenjören och CAD-verktyget TMKT94 Hållfasthetslära TMHL14* Strömningslära och värmeöverföring TMMV11 Mekanik – dynamik TMME13* Grundkurs matematik TATM79, 6hp, bl 3 Linjär algebra med geometri TATA67, 6hp, bl 4 Envariabelanalys 1 TATA41 Envariabelanalys 2 TATA42 Introduktion till design och produktutveckling TMKT98*, 12 hp, bl 1+2 Formgivning och formseende TMKT58* Matematiska beräkningar med MATLAB TANA17, 6hp, bl 1 Mekanik – statik TMME07* Användardriven produktutveckling TDDD37* Termodynamik TMMV04 Eltekniska system TMEL08 Miljöteknik TKMJ24 Industriell ekonomi och organisation TEAE04 Produktionsteknik för design och produktutveckling TMPT06* Examensarbete 1 2 3 4 5 ht1ht2vt1vt2 Industriell organisation, TEIO19, 6hp, bl 4 Interaktiva produkter, TDDD90*

3 2015-04-22 Johan Ölvander Sid 3 Masterspecialiseringar  Starka master specialiseringar som står sig väl i internationell konkurrens  Specialiseringarna har en stark forsknings- överbyggnad för att vara livskraftiga och komma väl ut i olika utvärderingar.  Bygga på LiU:s styrkor  Valfrihet bland kurser från andra specialiseringarna och program.

4 2015-04-22 Johan Ölvander Sid 4 Masterspecialiseringar  Produktutveckling -Teknisk design Product Design and Development Huvudområde: Produktutveckling  Produktutveckling - Konstruktion Engineering Design Huvudområde: Maskinteknik (Mechanical Engineering)  Produktutveckling - Management Management Huvudområde: Industriell ekonomi

5 2015-04-22 Johan Ölvander Sid 5 DPU - konstruktion  För dig som:  Gillar syntes såväl som analys  Känner att du hör hemma på DPU programmet men samtidigt att M inte är otänkbart långt bort.  Vill bredda din design och produktutvecklingsprofil med konstruktion och kanske beräkning  Har ett intresse åt det tekniska hållet, gillar att jobba med teknik och fysiska system  Vill arbeta med produktutveckling, konstruktion, projektledning mm.  Möjligheter till individuell fördjupning

6 2015-04-22 Johan Ölvander Sid 6 DPU – Konstruktion - Kurser  Beräkningsmekanik – Tillämpad FEM  Mekatronik – Teknikkurs som bygger på maskinelement, eltekniskasystem, reglerteknik  Produktmodellering – Smart CAD  Konstruktionsoptimering – Tillämpad optimering, automatisk konstruktion  Konstruktionsmetodik och analys – metoder för systems engineering  Hållbarproduktion – Tekniker och processer för hållbar tillverkning

7 Kandidatarbete produktutveckling TMKT82* Reglerteknik TSRT19 Industriell projektledning TEIO23* Maskinelement TMKT39 Flervariabelanalys TATA69 Material för design TMKM11* Datorn som designverktyg TMKT59 Produktergonomi TMKT97* Ingenjören och CAD-verktyget TMKT94 Hållfasthetslära TMHL14* Strömningslära och värmeöverföring TMMV11 Mekanik – dynamik TMME13* Grundkurs matematik TATM79, 6hp, bl 3 Linjär algebra med geometri TATA67, 6hp, bl 4 Envariabelanalys 1 TATA41 Envariabelanalys 2 TATA42 Introduktion till design och produktutveckling TMKT98*, 12 hp, bl 1+2 Formgivning och formseende TMKT58* Matematiska beräkningar med MATLAB TANA17, 6hp, bl 1 Mekanik – statik TMME07* Användardriven produktutveckling TDDD37* Termodynamik TMMV04 Eltekniska system TMEL08 Miljöteknik TKMJ24 Industriell ekonomi och organisation TEAE04 Produktionsteknik för design och produktutveckling TMPT06* Examensarbete Projektkurs avancerad – design och produktutveckling 1 2 3 4 5 ht1ht2vt1vt2 Industriell organisation, TEIO19, 6hp, bl 4 Interaktiva produkter, TDDD90*, 6hp, bl 1 Introduktion till beräkningsmekanik TMHL63, 6hp, bl 3 Produktutvecklingsmetodik, TKMJ34*, 6hp, bl 2

8 2015-04-22 Johan Ölvander Sid 8 Profil KONSTRUKTION på DPU valbara kurser inom profilen för att skapa fördjupning Avancerad CAD val. 6 hp Sustainable production val. 6 hp Konstruktionsmetodik och Analys val. 6 hp Konstruktionsmaterial - materialval Konceptuell konstruktion – projektkurs Resurseffektiva produkter 6hp Av Miljöteknik 6hp Wod - Material 6hp Wood - Innovation 6hp Wood - Realization 6hp Integrerade PSS 6hp Konstruktionsoptimering val. 6 hp CAD och ritteknik val. 6 hp Collaborative multidisciplinary Optimization val. 6 hp Systemsäkerhet val. 6 hp Produktvisualisering, val. 6 hp

9 2015-04-22 Johan Ölvander Sid 9 7 9 8 10 Profil KONSTRUKTION & PU på DPU Wood – material 6hp Wood - realization 6hp Wood – innovation 6hp Resurseffektiva produkter 6hp Av Miljöteknik 6hp Integrerade PSS 6hp Sustainable production val. 6 hp Avancerad CAD val. 6 hp CAD och ritteknik val. 6 hp Produktvisualisering, val. 6 hp Konstruktionsopt. val. 6 hp Collaborative multidisciplinary Optimization, val. 6 hp Konstruktionsmet. och Analys, val. 6 hp Konstruktions- material – materialval Konceptuell konst. projektkurs Systemsäkerhet val. 6 hp Produktmodellering val. 6 hp Produktmodellering val. 6 hp CAD och beräkning Konstruktion Prod. miljö CAD Trä

10 2015-04-22 Johan Ölvander Sid 10 DPU – Konstruktion - Spår Inom profilen finns möjlighet att skräddarsy egna spår för att skapa ytterligare fördjupning. Varje spår består av 3-4 kurser.  Design automation och beräkning  Konstruktion  Miljö  Produktion  CAD  Trä

11 2015-04-22 Johan Ölvander Sid 11 DPU – Konstruktion - Projekt  Genomförs i termin nio  Har en tydlig konstruktions och produktutvecklings prägel  Resulterar ofta i fysiska demonstratorer  Genomförs ofta tillsammans med DPU studenter från alla specialiseringar  Kan genomföras tillsammans med M-studenter  Handlar mycket om att arbeta i team, och få en komplex helhet att fungera i praktiken  Nyttjar kunskaper från hela utbildningen

12 Task: To design a new robot concept that through its shape enhances the technical characteristics of the robot. Final year project: Light Weight Robot

13 Final year project: Light Weigh Robot

14 Master thesis – Mech. Eng: Industrial robotics  Significant contribution for new product development  Product release 2013  Conference publication in Mechatronics 2014 Twin robot crossbar

15 Master thesis – Mech. Eng: Automotive

16

17 2015-04-22 Johan Ölvander Sid 17 Frågor och svar!


Ladda ner ppt "Valinformation för DPU3 2015-03-30. Kandidatarbete produktutveckling TMKT82* Reglerteknik TSRT19 Industriell projektledning TEIO23* Maskinelement TMKT39."

Liknande presentationer


Google-annonser