Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Valinformation för DPU

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Valinformation för DPU"— Presentationens avskrift:

1 Valinformation för DPU3 2015-03-30
Detta är en mall för att göra PowerPoint presentationer. Du skriver in din rubrik på första sidan. För att skapa nya sidor, tryck Ctrl+M. Skriv sedan in din text. Om du vill ha fast datum, eller ändra författarnamn, gå in under Visa, Sidhuvud och Sidfot. Vill du använda hörnet med loggan över en utfallande bild, gå in på Bildbakgrund och kopiera. Klistra sedan in på den sida du vill ha den.

2 Introduktion till design och produktutveckling TMKT98*, 12 hp, bl 1+2
ht1 ht2 vt1 vt2 1 Introduktion till design och produktutveckling TMKT98*, 12 hp, bl 1+2 Formgivning och formseende TMKT58* Matematiska beräkningar med MATLAB TANA17, 6hp, bl 1 Mekanik – statik TMME07* Användardriven produktutveckling TDDD37* Grundkurs matematik TATM79, 6hp, bl 3 Linjär algebra med geometri TATA67, 6hp, bl 4 Envariabelanalys 1 TATA41 Envariabelanalys 2 TATA42 2 Ingenjören och CAD-verktyget TMKT94 Datorn som designverktyg TMKT59 Mekanik – dynamik TMME13* Termodynamik TMMV04 Hållfasthetslära TMHL14* Strömningslära och värmeöverföring TMMV11 Flervariabelanalys TATA69 Miljöteknik TKMJ24 Produktionsteknik för design och produktutveckling TMPT06* Industriell ekonomi och organisation TEAE04 3 Produktergonomi TMKT97* Industriell projektledning TEIO23* Material för design TMKM11* Kandidatarbete produktutveckling TMKT82* Eltekniska system TMEL08 Maskinelement TMKT39 Reglerteknik TSRT19 4 Interaktiva produkter, TDDD90* Industriell organisation, TEIO19, 6hp, bl 4 5 Examensarbete

3 Masterspecialiseringar
Starka master specialiseringar som står sig väl i internationell konkurrens Specialiseringarna har en stark forsknings-överbyggnad för att vara livskraftiga och komma väl ut i olika utvärderingar. Bygga på LiU:s styrkor Valfrihet bland kurser från andra specialiseringarna och program. Johan Ölvander

4 Masterspecialiseringar
Produktutveckling -Teknisk design Product Design and Development Huvudområde: Produktutveckling Produktutveckling - Konstruktion Engineering Design Huvudområde: Maskinteknik (Mechanical Engineering) Produktutveckling - Management Management Huvudområde: Industriell ekonomi Johan Ölvander

5 DPU - konstruktion För dig som: Gillar syntes såväl som analys
Känner att du hör hemma på DPU programmet men samtidigt att M inte är otänkbart långt bort. Vill bredda din design och produktutvecklingsprofil med konstruktion och kanske beräkning Har ett intresse åt det tekniska hållet, gillar att jobba med teknik och fysiska system Vill arbeta med produktutveckling, konstruktion, projektledning mm. Möjligheter till individuell fördjupning Johan Ölvander

6 DPU – Konstruktion - Kurser
Beräkningsmekanik – Tillämpad FEM Mekatronik – Teknikkurs som bygger på maskinelement, eltekniskasystem, reglerteknik Produktmodellering – Smart CAD Konstruktionsoptimering – Tillämpad optimering, automatisk konstruktion Konstruktionsmetodik och analys – metoder för systems engineering Hållbarproduktion – Tekniker och processer för hållbar tillverkning Johan Ölvander

7 Introduktion till design och produktutveckling TMKT98*, 12 hp, bl 1+2
ht1 ht2 vt1 vt2 1 Introduktion till design och produktutveckling TMKT98*, 12 hp, bl 1+2 Formgivning och formseende TMKT58* Matematiska beräkningar med MATLAB TANA17, 6hp, bl 1 Mekanik – statik TMME07* Användardriven produktutveckling TDDD37* Grundkurs matematik TATM79, 6hp, bl 3 Linjär algebra med geometri TATA67, 6hp, bl 4 Envariabelanalys 1 TATA41 Envariabelanalys 2 TATA42 2 Ingenjören och CAD-verktyget TMKT94 Datorn som designverktyg TMKT59 Mekanik – dynamik TMME13* Termodynamik TMMV04 Hållfasthetslära TMHL14* Strömningslära och värmeöverföring TMMV11 Flervariabelanalys TATA69 Miljöteknik TKMJ24 Produktionsteknik för design och produktutveckling TMPT06* Industriell ekonomi och organisation TEAE04 3 Produktergonomi TMKT97* Industriell projektledning TEIO23* Material för design TMKM11* Kandidatarbete produktutveckling TMKT82* Eltekniska system TMEL08 Maskinelement TMKT39 Reglerteknik TSRT19 4 Interaktiva produkter, TDDD90*, 6hp, bl 1 Produktutvecklingsmetodik, TKMJ34*, 6hp, bl 2 Industriell organisation, TEIO19, 6hp, bl 4 Introduktion till beräkningsmekanik TMHL63, 6hp, bl 3 5 Examensarbete Projektkurs avancerad – design och produktutveckling

8 Profil KONSTRUKTION på DPU
valbara kurser inom profilen för att skapa fördjupning Konstruktionsmaterial - materialval Konstruktionsmetodik och Analys val. 6 hp Konstruktionsoptimering val. 6 hp Konceptuell konstruktion – projektkurs Wod - Material 6hp Wood - Realization 6hp Wood - Innovation 6hp Resurseffektiva produkter 6hp Av Miljöteknik 6hp Integrerade PSS 6hp Avancerad CAD val. 6 hp Collaborative multidisciplinary Optimization val. 6 hp Sustainable production val. 6 hp Systemsäkerhet val. 6 hp CAD och ritteknik val. 6 hp Johan Ölvander Produktvisualisering, val. 6 hp

9 CAD och beräkning Konstruktion Prod. miljö CAD Trä
Profil KONSTRUKTION & PU på DPU 7 8 9 10 Konstruktionsopt. val. 6 hp Produktmodellering val. 6 hp Collaborative multidisciplinary Optimization, val. 6 hp CAD och beräkning Konstruktionsmet. och Analys, val. 6 hp Konstruktions- material – materialval Konceptuell konst. projektkurs Systemsäkerhet val. 6 hp Konstruktion Prod. miljö Resurseffektiva produkter 6hp Av Miljöteknik Integrerade PSS Sustainable production val. 6 hp Avancerad CAD val. 6 hp CAD och ritteknik Produktvisualisering, val. 6 hp Produktmodellering val. 6 hp CAD Wood – material 6hp Wood - realization 6hp Wood – innovation 6hp Trä Johan Ölvander

10 DPU – Konstruktion - Spår
Inom profilen finns möjlighet att skräddarsy egna spår för att skapa ytterligare fördjupning. Varje spår består av 3-4 kurser. Design automation och beräkning Konstruktion Miljö Produktion CAD Trä Johan Ölvander

11 DPU – Konstruktion - Projekt
Genomförs i termin nio Har en tydlig konstruktions och produktutvecklings prägel Resulterar ofta i fysiska demonstratorer Genomförs ofta tillsammans med DPU studenter från alla specialiseringar Kan genomföras tillsammans med M-studenter Handlar mycket om att arbeta i team, och få en komplex helhet att fungera i praktiken Nyttjar kunskaper från hela utbildningen Johan Ölvander

12 Final year project: Light Weight Robot
Task: To design a new robot concept that through its shape enhances the technical characteristics of the robot.

13 Final year project: Light Weigh Robot

14 Master thesis – Mech. Eng: Industrial robotics
Twin robot crossbar Significant contribution for new product development Product release 2013 Conference publication in Mechatronics 2014

15 Master thesis – Mech. Eng: Automotive

16 Master thesis – Mech. Eng: Automotive

17 Frågor och svar! Johan Ölvander


Ladda ner ppt "Valinformation för DPU"

Liknande presentationer


Google-annonser