Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

E FFEKTIVA SAMARBETEN – KOLLEKTIV INTELLIGENS Philip Runsten Boverket 14 mars 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "E FFEKTIVA SAMARBETEN – KOLLEKTIV INTELLIGENS Philip Runsten Boverket 14 mars 2014."— Presentationens avskrift:

1 E FFEKTIVA SAMARBETEN – KOLLEKTIV INTELLIGENS Philip Runsten Boverket 14 mars 2014

2 A GENDA OCH SYFTE Komplexa projekt – Olika huvudmän och intressenter – Affärer, politik, kort sikt, lång sikt – Vem bestämmer egentligen vad? – Vem är chef? Forskning på effektiva grupper – Effektiv = hög kunskapsintegration Övning + Verktyg + Diskussion

3 M IKROSYSTEM – G RUNDEN FÖR KUNSKAPSINTEGRATION Strukturer: - mål, planer, organisation, system, rutiner mm Individer Organisation/ Projekt Mikrosystem: grupper, möten, diskussioner, telefonsamtal

4 S TOR VARIATION I MIKROSYSTEMENS EFFEKTIVITET Genomsnittligt fokus på uppgift ~ 38%* Genomsnittligt fokus på uppgift ~ 76%* Samarbets- förmåga Antal arbets- grupper (* Wheelan, 2005)

5 V AD KÄNNETECKNAR EFFEKTIVA MIKROSYSTEM ? Uppgift Funderingar över hur andra uppfattar mig Jag vill inte visa vad jag tänker Jag vill ändra andras beteenden, men utan att behöva säga det högt… Kunskapsintegration är grunden för kollektiv intelligens Kunskapsintegration kan inte separeras från den sociala processen Effektiva mikrosystem är därför beroende av vad vi kan kalla effektiva sociala processer

6 E N SAMARBETSÖVNING Låt oss studera detaljerna med egna grupper som exempel… Forma grupper runt ett bord, 6-7 personer Utse en observatör

7 D ISKUTERA I GRUPPERNA Hur känner man igen effektivt samarbete? Vad gör om en grupp blir effektiv eller inte?

8 I NSTRUKTIONER Lös uppgiften enskilt först – tid 5 min Därefter ska ni I grupp skapa en gemensam lösning – tid 25 min Observatörerna studerar gruppen under övningen och lämnar feedback efteråt

9 R EFLEKTION Grupperna reflekterar 10 min över: – Fundera över detaljer i ert samarbete? Var ni effektiva? – Hur leddes arbetet? – Är ni nöjda med resultatet?

10 D ESERT SURVIVAL Genomsnittligt resultat för grupp är på samma nivå som näst bästa individen i samma grupp Upplevd synergi, men ineffektiv kunskapsintegration Driver på objekt eller prioriteting – ibland beräkningar Sociala hänsyn, exempel – Subgrupper baserat på sympati – Ibland anpassningar för de “utanför” Antal poäng Verklig synergi Individuellt genomsnitt xxxxxx Individuella resultat x y Upplevd synergi

11 V AD ÄR FAKTORERNA I GRUPPERS EFFEKTIVITET ? VAD -Struktur -Mål, organisation, roller -Chef HUR -Process -Beteende -Attityder -Ledare UPPDRAGRESULTAT

12 T RE IAKTTAGELSER OM HÖG KOLLEKTIV FÖRMÅGA 1.Effektiva grupper hanterar den sociala processen mer effektivt – De får mer tid över för uppgiften och högre kvalitet i sin kommunikation 2.Effektiva grupper lägger mer tid och intelligens på sin problemformulering – De förlorar därför inte tid och energi på att lösa fel problem 3.Effektiva grupper är beroende av deltagarnas diskretionära beteende – Stödjande beteende för att få gruppen att fungera

13 Losada & Heaphy, 2004 Andras perspektiv Eget perspektiv Utforska Förespråka Högpresterande Lågpresterande H UR SER KUNSKAPSINTEGRATION UT ? Effektivt kunskapsutnyttjande = hög kunskapsintegration = hög kommunikativ dynamik = kollektiv intelligens

14 V ARFÖR BLIR MAN EFFEKTIV AV UTFORSKANDE ? Anta att du ska öppna en burk ”Bullens Pilsnerkorv” till middag. Men så upptäcker du att du saknar en konservöppnare… Hur kan du se på problemet? Tekniskt – ”Burkf-n ska upp!!!” Laga middag – ”Finns det något annat i skafferiet” Äta middag – ”jag åker till McDonalds istället” Filosofiskt – ”Behöver jag middag, jag kanske ska åka och köpa en konservöppnare istället…”

15 Losada & Heaphy, 2004 Andras perspektiv Eget perspektiv Utforska Förespråka Högpresterande Lågpresterande V AD BEROR AV HÖG KOMMUNIKATIV DYNAMIK AV ? P/N: 0,375 P/N: 5,625 Deltagarnas interagerande

16 V ARFÖR ÄR VI SÅ KÄNSLIGA ? Kunskap går inte att separera från identitet Alla människor har ett “skal av sanningar” Med det kan vi förstå omvärlden… men också anpassa omvärlden ”vinst”, ”snäll”… (ord) (objekt) ”jag” andra

17 D ÄRFÖR ÄR VI KODADE ATT VARA FÖRSIKTIGA MED LÄRANDE ”The curse of knowledge” System 1 och system 2 Förmåga till reflekterande och analytiskt beror av kontext i mikrosystemet: – Förståelse – Socialt klimat Som skapas av mönster i deltagarnas interaktion Reflekterande, analytiskt Snabbt, effektivt

18 S LUTSATSER Kunskapsintegration bygger på kommunikation och interaktion Kollektiv intelligens kännetecknas av hög kommunikativ dynamik Dynamiken är beroende av hur individerna i gruppen bemöter varandra Grupper och deras deltagare skapar därför i hög grad sina egna förutsättningar Effektiva grupper kännetecknas av att deltagarna är aktiva, lyhörda, närvarande och omsorgsfulla – (Weick & Roberts, 1993; Edmondson, 1999; Losada & Heaphy, 2004; Wheelan, Runsten, 2011)

19 V ERKTYG

20 H UR HÅLLER MAN ETT BRA MÖTE ? V ERKTYG 1: K OLLEKTIV REFLEKTION Formulera frågeställningen Låt alla tänka enskilt – och skriva ned sina tankar Lyssna av en efter en – Säkerställ att inte deltagarna stör varandra – Om nödvändigt, låt deltagarna visa sina anteckningar Summera och analysera Kompletterande kommentarer? Fortsättning: beslut, fortsatt analys, bordläggning?

21 V AD KRÄVS FÖR ATT HÅLLA ETT EFFEKTIVT MÖTE ? V ERKTYG 2: L EDARENS FUNKTION 1.Sätta och bevaka ramar 2.Facilitera kommunikation – Formulera reflektionsfrågor – Fördela ordet – Aktivt lyssnande – Normvakta – Sortera och summera 3.Säkerställa beslutsfattande – Konsensus, majoritetsbeslut, mandatbeslut 4.Upprätta det kollektiva systemet – Fördela roller, koordinera och följa upp – Kontrollera förståelse och gemensam bild – Agera fokalpunkt

22 G RUPPER BEHÖVER DISKUTERA HUR DE SAMARBETAR ! V ERKTYG 3: T IME OUT ”Pulling the string”, Toyota ”Obligation to descent”, McKinsey time Reflection (attention switches) time Teams with distinct ”time outs” to discuss cooperative issues involved more of the participants, addressed more issues and had higher performance levels (Okhuysen & Eisenhardt, 2002) Reflection (attention switches)

23 V AD BEHÖVER GRUPPER PRATA OM ? V ERKTYG 4: C HECKLISTA – S TRUKTUR FÖR EFFEKTIVA GRUPPER Rubrik Beskrivning Kommentar Förstå uppgiften Förstår alla i gruppen uppgiften – finns det en samsyn kring vad uppgiften innebär? Tydlig gemensam idé om mål Har gruppen ett gemensamt mål som alla känner till? Analyserar man vad som kommer att krävas för att nå detta mål? Plan och plan B Handlingsplan (finns plan för planeringstiden och för bygget?) Finns tidsplan? Finns plan B – om något går snett Tydlig chef/ledareFinns det en tydlig ledare som alla accepterar? Kompetensinventering Rollfördelning Inventeras vem som kan vad? Görs en tydlig rollfördelning? Beskrivs tydligt vad rollerna innebär? Kommunikation och reflektion Ger gruppens medlemmar varandra feedback Ställs reflekterande frågor? Kvitteras förslag och delegeringar? Personligt ledarskap Visar gruppens medlemmar engagemang – tar initiativ, lyssnar på varandra, samspelar Ställer gruppens medlemmar upp för varandra – stödjer varandra vid behov – visar laganda

24 R EFLEKTION OCH DISKUSSION Hur ser förutsättningarna för att tillämpa dessa verktyg ut i era arbetssituationer? Frågor?

25 C LOSING Behöver ni hjälp att utveckla er Kollektiva förmåga? kontakta: Philip.Runsten@hhs.se 070 545 88 05 Behöver ni hjälp att utveckla er Kollektiva förmåga? kontakta: Philip.Runsten@hhs.se 070 545 88 05


Ladda ner ppt "E FFEKTIVA SAMARBETEN – KOLLEKTIV INTELLIGENS Philip Runsten Boverket 14 mars 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser