Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Penningpolitiken och det svårfångade resursutnyttjandet Maj 2009 Förste vice riksbankschef Svante Öberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Penningpolitiken och det svårfångade resursutnyttjandet Maj 2009 Förste vice riksbankschef Svante Öberg."— Presentationens avskrift:

1 Penningpolitiken och det svårfångade resursutnyttjandet Maj 2009 Förste vice riksbankschef Svante Öberg

2 Diagram 1. BNP-gap Miljoner SEK respektive procentuell avvikelse från HP-trend, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Trend beräknad med Hodrick-Prescott-filtret. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

3 Diagram 2. Flexprisgap Procentuell avvikelse från HP-trend respektive flexprisproduktion, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Trend beräknad med Hodrick-Prescott-filtret. Flexprisgapet beräknat med Riksbankens makromodell Ramses. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

4 Diagram 3. Sysselsättning och arbetslöshet Procent, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

5 Diagram 4. Arbetsmarknadsgap Procentuell avvikelse från HP-trend, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Trend beräknad med Hodrick-Prescott-filtret. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

6 Diagram 5. Industrins kapacitetsutnyttjande Index respektive procentuell avvikelse från HP-trend, säsongsrensade data Källor: Konjunkturinstitutet, SCB och Riksbanken Anm. Trend beräknad med Hodrick-Prescott-filtret. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

7 Diagram 6. Resursutnyttjandeindikator Index respektive procentuell avvikelse från HP-trend, säsongsrensade data Anm. Trend beräknad med Hodrick-Prescott-filtret. Resursutnyttjandeindikatorn är normerad till BNP-gapets standardavvikelse. Streckad linje avser Riksbankens prognos. Källor: SCB och Riksbanken


Ladda ner ppt "Penningpolitiken och det svårfångade resursutnyttjandet Maj 2009 Förste vice riksbankschef Svante Öberg."

Liknande presentationer


Google-annonser