Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VetU termin 4 moment 3 Analysera nivåer av kalium och kreatinin Mätningar genomförda på 120 män och 120 kvinnor (tidigare studenter KI) Dagens uppgift:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VetU termin 4 moment 3 Analysera nivåer av kalium och kreatinin Mätningar genomförda på 120 män och 120 kvinnor (tidigare studenter KI) Dagens uppgift:"— Presentationens avskrift:

1 VetU termin 4 moment 3 Analysera nivåer av kalium och kreatinin Mätningar genomförda på 120 män och 120 kvinnor (tidigare studenter KI) Dagens uppgift: Beräkna referensintervall Testa om det är skillnad mellan män och kvinnors nivåer KönKaliumKreatinin M3,780 M3,984 M3,789 K3,561 K4,074 K3,460 K3,984 K4,472

2 Referensintervall Referensintervall (95%): anger ett intervall inom vilka 95% av observationerna ligger Samma som ett konfidensintervall Vi använder referensintervall för att avgöra om provresultat är normala eller avviker 95% 2.5%

3 Referensintervall Ett sätt att beräkna ett 95% referensintervall (normalfördelning): (m – 2*s, m + 2*s) m = medelvärdet Konstanten 2 kommer från normalfördelningen s = standardavvikelsen (spridningen/variationen inom observationerna) (OBS! Ni behöver inte kunna denna formel) Denna beräkningar baseras på en normalfördelning vilket bl a innebär att vi antar att observationerna är symmetriskt fördelade

4 Referensintervall Ett annat sätt att beräkna ett 95% referensintervall (percentilmetoden): Sortera alla observationer i stigande ordning Ta bort de 2.5% lägsta värdena Ta bort de 2.5% högsta värdena Intervallets nedre gräns ges sedan av det lägsta kvarvarande värdet och intervallets övre gräns av det högsta kvarvarande värdet Kallas för parameterfri beräkning (vi gör inga fördelningsantaganden)

5 95% 2.5%

6 Exempel: längd Längden på 5050 svenska män mätta Medellängden = 176.6 cm Standardavvikelsen = 6.5 Normalfördelning: 95% CI = (176.6-2*6.5, 176.6+2*6.5) = (163.6, 189.6) Percentilmetoden: 95% CI = (164, 190) Hur många (män) här idag ligger utanför detta intervall? 95% 2.5% 164 cm190cm

7 Testa för skillnad Vi vill testa om det är signifikant skillnad mellan två grupper Vi kan göra det genom att beräkna ett konfidensintervall för skillnaden mellan grupperna Exempel: Vi har testat en ny medicin för att sänka (systoliska) blodtrycket för 100 patienter. Före behandling var det genomsnittliga blodtrycket 150 mmHg. Efter behandling var det genomsnittliga blodtrycket 130 mmHg. I genomsnitt har alltså behandlingen sänkt blodtrycket med 20 mmHg. Standardavvikelsen för skillnaden beräknas till 8 mmHg. Är denna sänkning av blodtrycket signifikant? 95% konfidensintervall för skillnaden: (20-2x8, 20+2x8) = (4, 36) Sänkningen är signifikant (på 5% nivån)


Ladda ner ppt "VetU termin 4 moment 3 Analysera nivåer av kalium och kreatinin Mätningar genomförda på 120 män och 120 kvinnor (tidigare studenter KI) Dagens uppgift:"

Liknande presentationer


Google-annonser