Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

National Assessment Sweden: Nation- Age 61 - 70 Prepared by: Barrett Values Centre March 12, 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "National Assessment Sweden: Nation- Age 61 - 70 Prepared by: Barrett Values Centre March 12, 2013."— Presentationens avskrift:

1 National Assessment Sweden: Nation- Age 61 - 70 Prepared by: Barrett Values Centre March 12, 2013

2 National Assessment Sweden: Nation- Age 61 - 70 (109) arbetslöshet (L) 661(O) byråkrati (L) 503(O) yttrandefrihet 464(O) osäkerhet om framtiden (L) 451(I) fred 417(S) resursslöseri (L) 403(O) våld och brott (L) 361(R) materialistiskt (L) 331(I) kortsiktighet (L) 321(O) utbildningsmöjligheter 293(O) arbetstillfällen 641(O) ekonomisk stabilitet 551(I) ansvar för kommande generationer 497(S) omsorg om de äldre 404(S) bevarande av naturen 366(S) demokratiska processer 344(R) långsiktighet 307(S) välfungerande sjukvård 291(O) upprätthållande av lag & ordning 283(O) rättssäkerhet 273(O) Values PlotMarch 12, 2013 Copyright 2013 Barrett Values Centre I = Individuell R = Relationsvärdering Understruket med svart = PV & CC Orange = PV, CC & DC Orange = CC & DC Blå = PV & DC P = Positiv L = Möjligtvis begränsande (vit cirkel) O = Organisationsvärdering S = Samhällsvärdering Värderingar som matchar PV - CC 0 CC - DC 0 PV - DC 1 Hälsoindex (PL) PV-10-0 CC - 3-7 DC-10-0 ärlighet 545(I) ansvar 514(I) humor/ glädje 475(I) tar ansvar 444(R) familj 402(R) ekonomisk stabilitet 351(I) positiv attityd 345(I) rättvisa 335(R) medkänsla 307(R) anpassningsbarhet 294(I) NivåPersonliga värderingar (PV)Nuvarande kulturella värderingar (CC)Önskade kulturella värderingar (DC) 7 6 5 4 3 2 1 IRS (P)=6-4-0 IRS (L)=0-0-0IROS (P)=0-0-2-1 IROS (L)=2-1-4-0IROS (P)=1-1-4-4 IROS (L)=0-0-0-0

3 National Assessment Sweden: Nation- Age 61 - 70 (109) CTS = 44-22-34 Entropi = 4% CTS = 22-16-62 Entropi = 46% Personliga värderingar CTS = 40-27-33 Entropi = 2% Values distribution March 12, 2013 Copyright 2013 Barrett Values Centre Positiva värderingar Värderingar som kan vara begränsande Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar C T S 2 1 3 4 5 6 7 C = Gemensamt goda T = Förändring S = Egenintresse

4 National Assessment Sweden: Nation- Age 61 - 70 (109) Personliga värderingarNuvarande kulturella värderingarÖnskade kulturella värderingar Positive Values distribution Copyright 2013 Barrett Values Centre March 12, 2013

5 National Assessment Sweden: Nation- Age 61 - 70 (109) Kulturentropi Personliga värderingar Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar Egenintresse Förändring Gemensamt goda CTS Copyright 2013 Barrett Values Centre March 12, 2013

6 National Assessment Sweden: Nation- Age 61 - 70 (109) Antalet värderingar som kan vara begränsande valda av utvärderarna per nivå för Nuvarande kultur. Dem representerar alla värderingar som kan vara begränsande som valdes och inkluderar därför nödvändigtvis inte de tio högst rankade värderingar i värderingsdiagrammet. Värderingar som kan vara begränsande finns bara på nivå 1, 2 och 3. Det är en reflektion av nivån av oordning inom ett system. Nivå Värderingar som kan vara begränsande (röster) Percent entropi 3 byråkrati (50) resursslöseri (40) centralstyrning (24) elitism (14) analfabetism (2) strikt moral/ religiositet (2) 132 out of 197: 12% of total votes 2 skyller på varandra (28) könsdiskriminering (18) etnisk diskriminering (13) hat (13) tradition (12) konflikt/ aggression (11) 95 out of 114: 9% of total votes 1 arbetslöshet (66) osäkerhet om framtiden (45) våld och brott (36) materialistiskt (33) kortsiktighet (32) korruption (23) fattigdom (17) miljöförstöring (17) terrorism (5) 274 out of 363: 25% of total votes Totalt 501 out of 109046% of total votes Entropy TableMarch 12, 2013 Copyright 2013 Barrett Values Centre Denna nivå av kulturell entropi reflekterar inhemska problem som kan leda till demonstrationer, våldsamma oroligheter och/eller allvarligt ekonomiskt sönderfall och som indikerar ett behov av politisk förändring och/eller regeringsskifte. Det är viktigt att minska nivån av kulturell entropi för att förbättra individuellt och socialt välbefinnande. Entropirapport

7 National Assessment Sweden: Nation- Age 61 - 70 (109) värdering Röster: Nuvarande kulturRöster: Önskad kulturHopp arbetstillfällen46460 ansvar för kommande generationer94940 omsorg om de äldre94031 ekonomisk stabilitet285527 långsiktighet43026 bevarande av naturen163620 social rättvisa42420 upprätthållande av lag & ordning92819 rättssäkerhet82719 pålitlig samhällsservice72619 Ett värderingshopp inträffar när det är fler röster för en värdering gällande Önskad kultur än för en värdering gällande Nuvarande kultur. Nedan listas de värderingar vars röster har ökat mest. Värderingar i fet stil är representerade i Önskad kultur. Values Jumps Table March 12, 2013 Copyright 2013 Barrett Values Centre VÄRDERINGSHOPP


Ladda ner ppt "National Assessment Sweden: Nation- Age 61 - 70 Prepared by: Barrett Values Centre March 12, 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser