Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Etableringsprojekt Nordost-RTK – Uppstart

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Etableringsprojekt Nordost-RTK – Uppstart"— Presentationens avskrift:

1 Etableringsprojekt Nordost-RTK – Uppstart
Uppstartsmöte Skellefteå 19 juni Piteå 20 juni Luleå 21 juni Umeå 22 juni Andreas Engfeldt Lantmäteriet/SWEPOS

2 Etableringsprojekt Nordost-RTK
Om projektet Nätverks-RTK Att komma igång Funktionsrapporter Frivilliga testmätningar Låneutrustningar

3 Aktiviteter 2006 2007 J F M A M J J A S O N D J F M A M J Aktivitet
Start Slut Planeringsfas Kick-off möte Implementerings- och verifieringsfas Produktionsmätningsfas Utvärdering 2006 2007 J F M A M J J A S O N D J F M A M J Översiktlig tidplan för projektet. Planeringsfas Genomgång av grundförutsättningarna, planering av aktiviteter under projektet, tidsplanering. Val av stationer. Implementerings och verifieringsfas Etablering av antennfundament och installation av stationsutrustning. Genomgång av systemfunktioner. Användarseminarier, projektmöten, utbildning och uppstartsdagar. Produktionsmätningsfas Tjänsten är tillgänglig för obegränsad produktionsmätning och intressenterna skickar regelbundet in funktionsrapporter och mätningar för noggrannhetskontroll Utvärderingsfas. Utvärdering av funktionsrapporter och mätningar för noggrannhetskontroll samt sammanställning av lägesrapporter

4 En “hektisk” uppstartsdag I projektet “Position Mitt”
Uppstartsdagar 19:e - 22:e juni Funktionskontroll av egen / lånad utrustning Info från resp. leverantör Eventuell inläggning av transformationssamband En “hektisk” uppstartsdag I projektet “Position Mitt”

5 Produktions-mätningsfas
1 juli 2006 – 30 juni 2007 Tjänsten är tillgänglig för produktionsmätning Intressenterna skickar regelbundet in funktionsrapporter och resultat från frivilliga testmätningar Funktionsrapporterna viktiga för uppföljning av hur anv upplever tjänsten!

6 Utvärderingsfas Löpande under året
Utvärdering av funktionsrapporter och frivilliga testmätningar samt sammanställning av lägesrapporter För att utvärdering ska kunna göras finns behov av att de som är ute och mäter, kontinuerligt skickar in erfarenheter från hur mätningen fungerar, så att sammanställning av oss kan göras och skickas tillbaka till användarna.

7 Status för nätet Skellefteå, Umeå och Överkalix igång sedan 1993
Luleå, Gunnarsbyn, Älvsbyn, Jävre och Ratan igång sedan 1-5 veckor Fler stationer installeras denna vecka Resten är på gång

8 Deltagande intressenter
Banverket Bodens kommun Haparanda kommun Kalix kommun Kurt Jonssons Entrepenad AB Lantmäterimyndigheten, AC och BD län Luleå kommun Lycksele kommun Nordmalings kommun Piteå kommun Skellefteå kommun

9 Deltagande intressenter
Umeva Umeå kommun Vindelns kommun Vägverket Vännäs kommun Älvsbyns kommun Överkalix kommun Övertorneå kommun + ev. Malå, Norsjö och Robertsfors kommuner + ev. Metria i AC- och BD-län + ev. ett par konsultbolag

10 Leica Geosystems Picab AB Trimtec AB
Deltagande Leverantörer Leica Geosystems Picab AB Trimtec AB

11 Hur fungerar nätverks-RTK?
Steg för steg: Användaren startar rovern. Då användaren ansluter till nätverks-RTK-servern skickas samtidigt aktuell position. Nätverks-RTK-programmet ”skräddarsyr” korrektioner för användarens position. Korrektionerna sänds tillbaka kontinuerligt till användaren. Användaren kan börja mäta. SWEPOS driftledningscentral Gävle GPS referens-stations data Position RTCM Virtuell referens Position

12 Att komma igång Allmänt
Konfiguration av GPS-utrustningen GGA/NMEA-meddelande skickas ta emot korrektioner i RTCM-format Transformationsparametrar NTRIP krävs för GPRS Tel.nr. för nätverks-RTK: RTCM RTCM RTCM 3.0 (GPS/GLONASS) Nätverks-DGPS f.n. endast via GPRS

13 Att komma igång Allmänt
Meddela eget GSM-nummer inkommande GSM-nummer kontrolleras OBS! Ej hemligt nummer! Meddela telefonnummer för SMS för att få driftinformation SWEPOS-driften

14 Att komma igång Mobilt Internet, GPRS
Anslut mot ip-nr: portnr: 80 Användarnamnet är ert mobilnr utan inledande nolla (t.ex ) Lösenord

15 Att komma igång GSM-abonnemang
F.d. Vodafone Telematik Fasta avgifter Inträdesavgift 195 kr Månadsavgift 105 kr/mån Uppkopplingsavgifter 0:67 kr/min, alla dagar dygnet runt Ingen öppningsavgift Användaren tecknar själv abonnemang med Vodafone/Telenor, men an-mälan måste gå via SWEPOS-driften.

16 Att komma igång GSM-abonnemang
Telia Telematik (Lantmäteriets avtal) Fasta avgifter Ingen inträdesavgift Månadsavgift 48 kr/mån Uppkopplingsavgifter 0:53 kr/min, alla dagar dygnet runt 0:22 kr/uppkoppling OBS! Taltrafik 10 kr/min Lantmäteriet står för av-talet, men faktura och SIM-kort går direkt till användaren. Tecknas via SWEPOS-driften.

17 Att komma igång Mobilt Internet, GPRS
Telia Online Connect Månadsavgift 28 kr/ månad Lantmäteriet står för av-talet, men faktura och SIM-kort går direkt till användaren. Tecknas via SWEPOS-driften.

18 Att komma igång Testa sambandet
Om det kommunala systemet inte är homogent? Mäta passpunkter med nätverks-RTK Hur får jag höjder i kommunens system?

19 Resultatredovisning Transformationsparametrar
Kvalitetsmått (RMS och max.fel) Kontrollpunkter Giltighetsområde (karta) Transformationsfiler för GTRANS Passfel (grafisk redovisning) Publiceras på

20 Grafisk redovisning av passfel

21 Problem med deformationer

22 Homogent referenssystem
För att kunna utnyttja GPS-tekniken effektivt krävs ett homogent referenssystem Att räta upp ett befintligt system är en möjlig utväg

23 Restfelsinterpolation
De efter en inpassning resterande felen används för att kartlägga deformationer samt till att räta upp systemet En korrektion interpoleras fram från omkringliggande passpunkter

24 Restfelsinterpolation i TRIAD

25 Restfelsmodell För att skapa en restfelsmodell skall passpunkter mätas in i båda systemen Inpassning av lämplig typ görs. Inpassningens restfel utgör en första restfelsmodell Fler punkter mäts i områden där kartläggningen av deformationerna anses otillräcklig Kompletteringsmätningar görs till restfelsmodellen anses klar

26 Höjdkorrektion för GPS
Jordyta Geoid Ellipsoid H=h-N K=H-(h-N)

27 Funktions- rapporter och frivilliga test- mätningar
.

28 Testmätning på kända punkter
Mätning på fyra SWEREF/RIX95-punkter Punkterna placerade på varierande avstånd från närmaste referensstation Stativ för noggrann centrering Spara råa observationsdata så ofta som möjligt 2 mätserier bestående av 10 upprepade mätningar; upprepas vid annan tid på dagen

29 Mätprocedur För varje mätserie utförs 10 mätningar enligt följande procedur: 1. GPS-mottagaren ominitialiseras (ny RTK-initialisering) 2. Invänta fixlösning och notera tid till fix 3. Notera eventuellt kvalitetstal vid fix 4. Notera antal satelliter på rover/bas/gemensamt vid fix 5. Notera PDOP vid fix 6. Notera kvalitetstal för GSM-länk och ålder på basstationsdata 7. Gör en mätning, d.v.s. registrera positionen när fixlösning erhållits 8. Ev anmärkningar noteras Upprepa punkt

30 Sammanställning Mätfilerna levereras i lämpligt format som är enkelt att importera till t.ex. Excel Mätfilen bör innehålla Tid Punkt-ID Antal satelliter PDOP Koordinater Kvalitetstal Flyt/fixlösning Kvalitet på GSM-länk

31 KOM IHÅG ATT VISA BILD PÅ DEN FÖRSTÄRKTA-GSM-ANTENNEN FRÅN MALUX!

32 Låneutrustning Schema för låneperiod, ej helt klart
En huvudansvarig hos varje användare Varje användare står för försäkring av utrustning Varje användare står för GSM-kostnaden, d.v.s. använder eget SIM-kort till modemet (om inte annat avtalas) Instrumentleverantören tillhandahåller nödvändig programvara


Ladda ner ppt "Etableringsprojekt Nordost-RTK – Uppstart"

Liknande presentationer


Google-annonser