Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Etableringsprojekt Nordost-RTK – Uppstart Uppstartsmöte Skellefteå 19 juni Piteå 20 juni Luleå 21 juni Umeå 22 juni Andreas Engfeldt Lantmäteriet/SWEPOS.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Etableringsprojekt Nordost-RTK – Uppstart Uppstartsmöte Skellefteå 19 juni Piteå 20 juni Luleå 21 juni Umeå 22 juni Andreas Engfeldt Lantmäteriet/SWEPOS."— Presentationens avskrift:

1 Etableringsprojekt Nordost-RTK – Uppstart Uppstartsmöte Skellefteå 19 juni Piteå 20 juni Luleå 21 juni Umeå 22 juni Andreas Engfeldt Lantmäteriet/SWEPOS Andreas.Engfeldt@lm.se

2 Om projektet Nätverks-RTK Att komma igång Funktionsrapporter Frivilliga testmätningar Låneutrustningar Etableringsprojekt Nordost-RTK

3 Aktiviteter AktivitetStartSlut Planeringsfas2006-01-012006-04-20 Kick-off möte2006-05-12 Implementerings- och verifieringsfas2006-04-212006-06-30 Produktionsmätningsfas2006-07-012007-06-30 Utvärdering2006-08-142007-06-30 2006 2007 J FM A M JJ F M A M J J A S O N D

4 Uppstartsdagar 19:e - 22:e juni Funktionskontroll av egen / lånad utrustning Info från resp. leverantör Eventuell inläggning av transformationssamband En “hektisk” uppstartsdag I projektet “Position Mitt”

5 Produktions- mätningsfas 1 juli 2006 – 30 juni 2007 Tjänsten är tillgänglig för produktionsmätning Intressenterna skickar regelbundet in funktionsrapporter och resultat från frivilliga testmätningar

6 Utvärderingsfas Löpande under året Utvärdering av funktionsrapporter och frivilliga testmätningar samt sammanställning av lägesrapporter

7 Skellefteå, Umeå och Överkalix igång sedan 1993 Luleå, Gunnarsbyn, Älvsbyn, Jävre och Ratan igång sedan 1-5 veckor Fler stationer installeras denna vecka Resten är på gång Status för nätet

8 Deltagande intressenter Banverket Bodens kommun Haparanda kommun Kalix kommun Kurt Jonssons Entrepenad AB Lantmäterimyndigheten, AC och BD län Luleå kommun Lycksele kommun Nordmalings kommun Piteå kommun Skellefteå kommun

9 Deltagande intressenter Umeva Umeå kommun Vindelns kommun Vägverket Vännäs kommun Älvsbyns kommun Överkalix kommun Övertorneå kommun + ev. Malå, Norsjö och Robertsfors kommuner + ev. Metria i AC- och BD-län + ev. ett par konsultbolag

10 Deltagande Leverantörer Leica Geosystems Picab AB Trimtec AB

11 SWEPOS driftledningscentral Gävle Position RTCM Virtuell referens GPS referens- stations data Steg för steg: 1.Användaren startar rovern. 2.Då användaren ansluter till nätverks-RTK-servern skickas samtidigt aktuell position. 3.Nätverks-RTK-programmet ”skräddarsyr” korrektioner för användarens position. 4.Korrektionerna sänds tillbaka kontinuerligt till användaren. 5.Användaren kan börja mäta. Hur fungerar nätverks-RTK?

12 Konfiguration av GPS-utrustningen –GGA/NMEA-meddelande skickas –ta emot korrektioner i RTCM-format –Transformationsparametrar –NTRIP krävs för GPRS Tel.nr. för nätverks-RTK: RTCM 3.0 026644419 RTCM 2.3 026644779 RTCM 3.0 (GPS/GLONASS) 026644879 Nätverks-DGPS f.n. endast via GPRS Att komma igång Allmänt

13 Meddela eget GSM-nummer –inkommande GSM-nummer kontrolleras –OBS! Ej hemligt nummer! Meddela telefonnummer för SMS –för att få driftinformation SWEPOS-driften –026-63 37 53 –swepos@lm.se –www.swepos.com Att komma igång Allmänt

14 Att komma igång Mobilt Internet, GPRS Anslut mot ip-nr: 194.16.178.79 portnr: 80 Användarnamnet är ert mobilnr utan inledande nolla (t.ex. 701234567) Lösenord

15 Att komma igång GSM-abonnemang F.d. Vodafone Telematik Fasta avgifter –Inträdesavgift 195 kr –Månadsavgift 105 kr/mån Uppkopplingsavgifter –0:67 kr/min, alla dagar dygnet runt –Ingen öppningsavgift Användaren tecknar själv abonnemang med Vodafone/Telenor, men an-mälan måste gå via SWEPOS- driften.

16 Att komma igång GSM-abonnemang Telia Telematik (Lantmäteriets avtal) Fasta avgifter –Ingen inträdesavgift –Månadsavgift 48 kr/mån Uppkopplingsavgifter –0:53 kr/min, alla dagar dygnet runt –0:22 kr/uppkoppling OBS! Taltrafik 10 kr/min Lantmäteriet står för av-talet, men faktura och SIM-kort går direkt till användaren. Tecknas via SWEPOS- driften.

17 Att komma igång Mobilt Internet, GPRS Telia Online Connect Månadsavgift 28 kr/ månad Lantmäteriet står för av-talet, men faktura och SIM-kort går direkt till användaren. Tecknas via SWEPOS- driften.

18 Att komma igång Testa sambandet Om det kommunala systemet inte är homogent? Mäta passpunkter med nätverks-RTK Hur får jag höjder i kommunens system?

19 Transformationsparametrar Kvalitetsmått (RMS och max.fel) Kontrollpunkter Giltighetsområde (karta) Transformationsfiler för GTRANS Passfel (grafisk redovisning) Publiceras på www.lantmateriet.se Resultatredovisning

20 Grafisk redovisning av passfel

21 Problem med deformationer

22 För att kunna utnyttja GPS- tekniken effektivt krävs ett homogent referenssystem Att räta upp ett befintligt system är en möjlig utväg Homogent referenssystem

23 De efter en inpassning resterande felen används för att kartlägga deformationer samt till att räta upp systemet En korrektion interpoleras fram från omkringliggande passpunkter Restfelsinterpolation

24 Restfelsinterpolation i TRIAD

25 Restfelsmodell För att skapa en restfelsmodell skall passpunkter mätas in i båda systemen Inpassning av lämplig typ görs. Inpassningens restfel utgör en första restfelsmodell Fler punkter mäts i områden där kartläggningen av deformationerna anses otillräcklig Kompletteringsmätningar görs till restfelsmodellen anses klar

26 N H h Jordyta Geoid Ellipsoid K=H-(h-N) H=h-N Höjdkorrektion för GPS

27 Funktions- rapporter och frivilliga test- mätningar

28 Testmätning på kända punkter Mätning på fyra SWEREF/RIX95- punkter Punkterna placerade på varierande avstånd från närmaste referensstation Stativ för noggrann centrering Spara råa observationsdata så ofta som möjligt 2 mätserier bestående av 10 upprepade mätningar; upprepas vid annan tid på dagen

29 Mätprocedur För varje mätserie utförs 10 mätningar enligt följande procedur: 1. GPS-mottagaren ominitialiseras (ny RTK-initialisering) 2. Invänta fixlösning och notera tid till fix 3. Notera eventuellt kvalitetstal vid fix 4. Notera antal satelliter på rover/bas/gemensamt vid fix 5. Notera PDOP vid fix 6. Notera kvalitetstal för GSM-länk och ålder på basstationsdata 7. Gör en mätning, d.v.s. registrera positionen när fixlösning erhållits 8. Ev anmärkningar noteras Upprepa punkt 1 - 8.

30 Sammanställning Mätfilerna levereras i lämpligt format som är enkelt att importera till t.ex. Excel Mätfilen bör innehålla –Tid –Punkt-ID –Antal satelliter –PDOP –Koordinater –Kvalitetstal –Flyt/fixlösning –Kvalitet på GSM-länk

31

32 Låneutrustning Schema för låneperiod, ej helt klart En huvudansvarig hos varje användare Varje användare står för försäkring av utrustning Varje användare står för GSM-kostnaden, d.v.s. använder eget SIM-kort till modemet (om inte annat avtalas) Instrumentleverantören tillhandahåller nödvändig programvara


Ladda ner ppt "Etableringsprojekt Nordost-RTK – Uppstart Uppstartsmöte Skellefteå 19 juni Piteå 20 juni Luleå 21 juni Umeå 22 juni Andreas Engfeldt Lantmäteriet/SWEPOS."

Liknande presentationer


Google-annonser