Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Riksbanken och penningpolitiken - perspektiv på ränteprognoser Barbro Wickman-Parak, 2007-10-03.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Riksbanken och penningpolitiken - perspektiv på ränteprognoser Barbro Wickman-Parak, 2007-10-03."— Presentationens avskrift:

1 Riksbanken och penningpolitiken - perspektiv på ränteprognoser Barbro Wickman-Parak, 2007-10-03

2 Diagram 1. Arbetsmarknaden hade stramats åt Procent av arbetskraften Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos i PPR 2007:2. Källor: SCB och Riksbanken

3 Diagram 2. Bristen på arbetskraft hade tilltagit Nettotal Källa: KI

4 Diagram 3. Den svaga produktivitetstillväxten bedömdes vara tillfällig Årlig procentuell förändring Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos i PPR 2007:2. Källor: SCB och Riksbanken

5 Diagram 4. Inflationen var i linje med prognosen men… Årlig procentuell förändring Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos i PPR 2007:2. Källor: SCB och Riksbanken

6 Diagram 5. …företagens kostnader steg Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje och stapel avser Riksbankens prognos i PPR07:2.

7 Diagram 6. Stigande livsmedelspriser Årlig procentuell förändring Källor: The Economist, SCB och Riksbanken

8 Diagram 7. Stigande inflationsförväntningar Årlig procentuell förändring Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos i PPR 2007:2. Källor: KI, SCB och Riksbanken

9 Diagram 8. Reporänta med osäkerhetsintervall Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken

10 Diagram 9. Förväntningar om reporäntan enligt implicita terminsräntor Procent Källa: Riksbanken

11 Diagram 10. Ränteförväntningar 19 och 20 juni Procent Källa: Riksbanken


Ladda ner ppt "Riksbanken och penningpolitiken - perspektiv på ränteprognoser Barbro Wickman-Parak, 2007-10-03."

Liknande presentationer


Google-annonser