Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Logistikbasdata-design Tillverkning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Logistikbasdata-design Tillverkning"— Presentationens avskrift:

1 Logistikbasdata-design Tillverkning
SAP Best Practices

2 Produkthierarki Logistik
Dessa data skapas i BB 104 00001 Toppnivå Nivå 1 Nivå 2 00001B0001 Produkter A (Tillverk./handel) 00001B0002 Produkter B (Tjänster) Nivå 3 00001B Produkter A.01 (MTO) 00001B Produkter A.02 (MTS) 00001B Komponenter A.03 00001B Produkter B.01 00001B Produkter B.02 Alla materialbasposter har allokerats till produkthierarkinivå 3 CO-PA SOP-gränssnitt Produkthierarki Nivå 3 Produktgrupp Nivå 2

3 Produktgrupp Tillverkning/handel
Dessa data skapas i BB 143 Nivå 1 00001B001 Produkter A PE 1000 Nivå 2 00001B Products A.01 (Produktion mot order) 00001B Produkter A.02 (Produktion mot lager) 00001B Komponenter A.03 PE 1000 Material*: F226 F100-M1 F1000-P1 Material*: F126 F29 Material*: H11 S23 S25 * Alla använda material allokeras inte till provproduktgrupper CO-PA SOP-gränssnitt Produkthierarki Nivå 3 Produktgrupp Nivå 2

4 Klassificering Klass och egenskaper för partier
Dessa data skapas i BB 117 Klass YB_EXP_DATE_001 Partiprodukter med utgångsdatum Klass YB_EXP_DATE_001 Partiprodukter med utgångsdatum Egensk. LOBM_VFDAT Utgångsdatum, hållbarhet Egensk. LOBM_RLZ Återstående hållbarhet för parti Egensk. LOBM_LFDAT Partibestämn. leveransdatum Egensk. LOBM_VFDAT Utgångsdatum, hållbarhet Används i alla processer med partimaterial Klass YB_BATCH Parti FIFO 1 Egensk. YB_BATCH_NUMBER Partinummer Egensk. YB_SUPPLIER_BATCH_NUMBER Leventörspartinummer

5 Klassificering Klass och egenskaper för beställningsfrisläppning
Dessa data skapas i BB 104 Klassificering Klass och egenskaper för beställningsfrisläppning Anskaffningsprocess med beställnings-frisläppnings-strategi Klass 032 R 2 R _ CL _ REL _ CEKKO Beställningsfrisl. på rubriknivå Egensk. Egensk. Egensk. R 2 R _ INKÖP _ ORD _ TYP R 2 R _ INKÖP _ ORD _ VÄRDE R 2 R _ INKÖP _ GRP Ordertyp ( Inköp) Tot. nettobeställningsvärde Inköpsgrupp Värden Värden Värden FO-framework Belopp och lokal Inköpsgrupp NB standardbeställning valuta UB Omlagringsbeställning

6 Handelsvaror Produktstruktur
Dessa data skapas i BB 152 H12 Handelsvara, beställningspunkt, vanlig handel ( (HAWA-VB) H11 Handelsvara, vanlig handel (HAWA-PD) Används i alla MM/SD-scenarier för tillv. (återanvänt från handel).* H12 Handelsvara, beställningspunkt, tredje part (HAWA-VB) H11 Handelsvara, tredje part (HAWA-PD) Används för tredje part med/utan leveransavi Basdata-utökning i BB (126 – Skikt 2 Används i alla MM-/SD-scenarier för tillv. (återanvänds från handel) och visar (serienr) H20 Handelsvara, beställningspunkt, serienr (HAWA-VB) SN Basdata-utökning i BB (117 – Skikt 2 Används i alla MM-/SD-scenarier för tillv. (återanvänds från handel) (partihanter. funkt.) H20 Handelsvara, beställningspunkt, parti-FIFO (HAWA-VB) B H21 Handelsvara, beställn.punkt, utg.datum parti (HAWA-VB) B H14 Handelsvara, inköpt (HAWA-PD) Används i försäljning av inköpt artikel SN Serienummer B Partihantering * Förutom scenarier: Tredje partsorderproc. och Försäljning inköpt artikel

7 Låneemballage Produktstruktur
Dessa data skapas i BB 152 L001 Tomgods (LEIH-ND) Hantering av låne-emballage

8 MTO med variantkonfiguration Produktstruktur
Dessa data skapas i BB 143 och 147 F1000-M1 – Metall med normal krympplast F1000-P1 – Plast med normal krympplast F1000-P1 – Guldfärgad med normal krympplast F1000-G2 –Guldfärgad med specialförpackning F100 Slutprodukt MTO VC konfigurerbar (KMAT-PD) MTO med variant-konfigura-tion CF K-positionskategori Klasskomponent 1 Klasskomponent 2 S25 Halvfabrikat, Serietillverkning (HALB-20-PD) R20 Råmaterial (ROH - PD) R28 Råmaterial, förpackningsfolie (ROH - PD) R27 Råmaterial, förpackningslåda (ROH - PD) S21 Halvfabrikat, Serietillverkning Initial (HALB-20 PD)  (HALB-PD) Klass: YB_CL_TYPE_COMP_1 (S2201, S2202, S2203) VC-avhängigt: YB_PACKAGING_1 = NORMAL VC-avhängigt: YB_PACKAGING_1 = NORMAL Klass: YB_CL_TYPE_COMP_2 (S2301, S2302, S2303) Basdata-utökning i BB 149 Skikt 2 Serie- tillverkning S2201 Halvfabrikat Fiktivt montage, plast (HALB-50-PD) S2301 Halvfabrikat Fiktivt montage, plast (HALB-50-PD) R1401 Råmaterial, plast (ROH-PD) R1301 SC S2302 Halvfabrikat Fiktivt montage, metall R1402 R1302 S2303 Halvfabrikat Fiktivt montage, guldfärgad R1403 Råmaterial, guldfärgat R1303 R1601 Råmaterial, plast (ROH-PD) R1701 Råmaterial, plast (ROH-PD) R1801 Råmaterial, plast (ROH-PD) S2202 Halvfabrikat Fiktivt montage, metall (HALB-50-PD) Basdata-utökning i BB 138 Skikt 2 MM lego-bearbetning R1602 Råmaterial, metall (ROH-PD) R1702 Råmaterial, metall (ROH-PD) R1802 Råmaterial, metall (ROH-PD) S2203 Halvfabrikat Fiktivt montage, guldfärgat (HALB-50-PD) CF Konfigurerbar SC Legobearbetning R1603 Råmaterial, guldfärgat (ROH-PD) R1703 Råmaterial, guldfärgat (ROH-PD) R1803 Råmaterial, guldfärgat (ROH-PD)

9 Produktion mot order (MTO) – variantkonfiguration Stycklisteallokering
Dessa data skapas i BB 147 Produktion mot order (MTO) – variantkonfiguration Stycklisteallokering Variantlänkar till maximala materialstycklistor F1000 Slutprodukt MTO VC konfigurerbar (KMAT-PD) F1000-M1 Slutprodukt Materialvariant, metall, folieförp. (FERT-PD) F1000-P1 Slutprodukt Materialvariant, metall, folieförp. (FERT-PD) F1000-G1 Slutprodukt Materialvariant, guldfärgad, folieförp. (FERT-PD) F1000-G2 Slutprodukt Materialvariant, guldfärgad, i låda (FERT-PD) CF K-positionskategori Klass-komponent 1 Klasskomponent 2 Typ av material Metall - komponent 1 Typ av material Metall - komponent 1 Typ av material guldfärgat – komponent 1 Typ av material guldfärgat – komponent 1 Typ av material Metall - komponent 2 Typ av material Metall - komponent 2 Typ av material guldfärgat – komponent 2 Typ av material guldfärgat – komponent 2 S25 Halvfabrikat, extern anskaffning (HALB-20-PD) S25 Halvfabrikat, extern anskaffning (HALB-20-PD) S25 Halvfabrikat, extern anskaffning (HALB-20-PD) S25 Halvfabrikat, extern anskaffning (HALB-20-PD) S25 Halvfabrikat, extern anskaffning (HALB-20-PD) R20 Råmaterial (ROH-PD) R20 Råmaterial (ROH-PD) R20 Råmaterial (ROH-PD) R20 Råmaterial (ROH-PD) R20 Råmaterial (ROH-PD) S21 Halvfabrikat, serietillverkning Initial (HALB-20 PD)  (HALB-PD) S21 Halvfabrikat, serietillverkning Initial (HALB-20 PD)  (HALB-PD) S21 Halvfabrikat, serietillverkning Initial (HALB-20 PD)  (HALB-PD) S21 Halvfabrikat, serietillverkning Initial (HALB-20 PD)  (HALB-PD) S21 Halvfabrikat, serietillverkning Initial (HALB-20 PD)  (HALB-PD) R28 Råmaterial, förpackningsfolie (ROH-PD) R27 Råmaterial, förpackningslåda (ROH-PD) Krympplastförpackning Krympplastförpackning Krympplastförpackning Förpackningslåda CF Konfigurerbar

10 Klassificering Klass och egenskaper för variantkonfiguration
Dessa data skapas i BB 147 Klass -200 YB_CL_TYPE_COMP_1 Klass . Komponent 1 Klass -200 YB_CL_TYPE_COMP_2 Klass . Komponent 1 Klass -200 YB_CL_TYPE_PROD_1 Klass Slutprodukt 1 MTP Produktion med variant-konfiguration Egenskap YB_BASIC-MATERIAL_1 Materialtyp Egenskap YB_BASIC-MATERIAL_1 Materialtyp Egenskap YB_BASIC-MATERIAL_1 Materialtyp Egensk. YB_PACKAGING_1 Förpackningstyp Värden Beskrivning Värden Beskrivning Värden Beskrivning Värden Beskrivningar PLAST Plast PLAST Plast PLAST Plastpenna NORMAL Krymp - plastförpackning METALL Metall METALL Metall METALL Metallpenna SPECIAL Specialförpackning GULDFÄRGAD Guldfärgad GULDFÄRGAD Guldfärgad GULDFÄRGAD Guldfärgad penna

11 MTS-produktion - processindustri Produktstruktur
Dessa data skapas i BB 143 PA ej inkluderad i process Utgångsdatum F29 Slutprodukt MTS PI (FERT-PD) B MTS-produktion – processindustri Planerings recept F29 Alla processer för försäljning och distribution För tillverkning* 10 - Slutoperation R15 Råmaterial (ROH-PD) FIFO S24 Halvfabrikat parti-FIFO, vätskor (HALB-PD) B Planerings recept S24 R09 Råmaterial parti-FIFO (ROH-PD) B FIFO Alla andra råmaterial som används i MM/anskaffningsprocesser 10 - Operation 1 20 - Operation 2 R19 Råmaterial parti-FIFO, Lean QM (ROH-PD) B FIFO LQ Lean QM B Partihantering LQ Bulk material R30 Råmaterial, parti- FIFO, beställningspunkt (ROH - VB) B FIFO * Förutom scenarier: Tredjepartsorderhant. Försäljning inköpt artikel, hantering av låneemballage

12 MTS-produktion - diskret tillverkningsindustri Produktstruktur
Dessa data skapas i BB 143 MTS-produktion - diskret tillverkningsindustri Produktstruktur MTS-produktion – diskret tillverkningsindustri Operationslista FERT 10 Montering 20 Slutligt godkännande av vara 30 Målning (ext. bearbetning) 40 Förpackning 50 GM m. serienummertilld. Alla processer för försäljning och distribution För tillv. ** FIFO B F126 Slutprodukt, MTS-DI, parti-FIFO, serienummer (FERT-PD) EP PP-legobearb. (Extern hantering) Basdata-utökning i BB:er i skikt 2 Serietill-verkning SN RL* RW Omarbetningsprocesser *Kan användas men ej förklaras i detalj i processen FIFO S21 Halvfabrikat, serietillverkning Initial (HALB-20 PD)  (HALB-PD) S22 Halvfabrikat Fiktivt montage (HALB-50-PD) R122 Råmaterial Parti-FIFO, import (ROH-PD) B R128 Råmaterial Konsignation (ROH - PD) CP R120 Råmaterial kvalitetsstyrt (ROH - PD) QM S23 Halvfabrikat legobearbetning initial (HALB-20-PD)  (HALB-30-PD) SC S25 Halvfarikat, ext. anskaffning (HALB-20-PD) S124 Halvfabrikat delmontage (HALB-PD) R20 Råmaterial (ROH - PD) R27 Råmaterial förpackningslåda (ROH-PD) IM R16 Råmaterial (ROH - PD) R13 Råmaterial (ROH - PD) R124 Råmaterial, förbrukning, FastLAdr (ROH-VB) Operationslista delmontage 10 Mekan. CNC-bearbetning FB R17 Råmaterial (ROH - PD) R14 Råmaterial (ROH - PD) SN Serienr IM Importera Basdata-utökning i BB 127 Skikt 2 Basdata-utökning i BB 139 Skikt 2 FB Fast lageradress Basdata-utökning i BB 138 Skikt 2 QM Kvalitetsstyrning R18 Råmaterial (ROH - PD) RW Omarbete SC Legobearbetning Anskaffning och förbrukning av konsignations-lager Kvalitets-styrning för anskaffning med leverantörs-bedömning MM-legobear-betning Alla andra råmaterial och halvfabrikat som används i MM/anskaffningsprocesser EP Extern bearbetning B Partihantering CP Hantering av konsignationslager RL Revisionsnivå * Förutom scenarier: Tredjepartsorderhant. och Försäljning inköpt artikel

13 Serietillverkning Produktstruktur
Dessa data skapas i BB 143 Serietillverkning Produktstruktur S21 Halvfabrikat, Serietillverkning (HALB-PD) Basdata-utökning i BB 149 Skikt 2 Serie-tillverkning Operationslista serietillverkning 10 Seriemontage Råmaterial som används i MM/anskaff-ningsprocesser för tillverkning R12 Råmatrerial, serietillverkning (ROH - PD)

14 Produktion mot order (MTO) – utan variantkonfig. Produktstruktur
Dessa data skapas i BB 143 Produktion mot order (MTO) – utan variantkonfig. Produktstruktur Produktion mot order (MTO) – diskret tillverkningsindustri Operationslista FERT 10 Montering 20 Slutligt godkännande av vara 30 Målning (ext. bearbetning) 40 Förpackning 50 GM m. serienummertilld. FIFO B F226 Slutprodukt, MTS-DI, parti-FIFO, serienummer (FERT-PD) EP* Basdatautökning i BB:er i skikt 2 SD-processer i skikt 1/2 ** Serie-tillverkning SN RL* RW* *Kan användas men ej förklaras i detalj i processen FIFO S21 Halvfabrikat, serietillverkning Initial (HALB-20 PD)  (HALB-PD) S22 Halvfabrikat Fiktivt montage (HALB-50-PD) R122 Råmaterial Parti-FIFO, import (ROH-PD) B R128 Råmaterial Konsignation (ROH - PD) CP R120 Råmaterial kvalitetsstyrt (ROH - PD) QM S23 Halvfabrikat legobearbetning initial (HALB-20-PD)  (HALB-30-PD) SC S25 Halvfarikat, ext. anskaffning (HALB-20-PD) S224 Halvfabrikat Delmontage (HALB - PD) R20 Råmaterial (ROH - PD) R27 Råmaterial Förpackningslåda (ROH - PD) IM R16 Råmaterial (ROH - PD) R13 Råmaterial (ROH - PD) R124 Råmaterial, förbrukning, FastLAdr (ROH-VB) FB Operationslista delmontage 10 Mekan. CNC-bearbetning R17 Råmaterial (ROH - PD) R14 Råmaterial (ROH - PD) SN Serienr IM Importera Basdatautökning i BB 127 Skikt 2 Basdatautökning i BB 139 Skikt 2 FB Fast lageradress Basdatautökning i BB 138 Skikt 2 QM Kvalitetsstyrning R18 Råmaterial (ROH - PD) RW Omarbete SC Legobearbetning Anskaffning och förbrukning av konsignations-lager Kvalitets-styrning för anskaffning med leverantörsbedömning MM-legobear-betning Alla andra råmaterial som används i MM/anskaffningsprocesser för tillv. EP Extern bearbetning B Partihantering CP Hantering av konsignationslager RL Revisionsnivå * Förutom scenarier: Tredjepartsorderhant. och Försäljn. inköpt artikel; Förs. från lager, hanter. av returemballage

15 MTS-produktion – intern produktutveckl. Produktstruktur
Dessa data skapas i BB 143 Operationslista FERT 10 Montering 20 Slutligt godkännande av vara 30 Målning (ext. bearbetning) 40 Förpackning 50 GM m. serienummertilld. FIFO B* F326 Slutprodukt, PLM, parti-FIFO, serienr (FERT-PD) EP* Styck- lista, uppläg-gning av operationslista i BB 210 PLM - intern produktutveckl Serie-tillverkning SN* RW* RL *Kan användas men ej förklaras i detalj i processen FIFO S21 Halvfabrikat, serietillverkning Initial (HALB-20 PD)  (HALB-PD) S22 Halvfabrikat Fiktivt montage (HALB-50-PD) R122 Råmaterial Parti-FIFO, import (ROH-PD) B R128 Råmaterial Konsignation (ROH - PD) CP R120 Råmaterial kvalitetsstyrt (ROH - PD) QM S23 Halvfabrikat legobearbetning initial (HALB-20-PD)  (HALB-30-PD) SC S325A Halvfabrikat, ext. anskaffning (HALB-20-PD) S124 Halvfabrikat Delmontage (HALB - PD) R20 Råmaterial (ROH - PD) R27 Råmaterial Förpackningslåda (ROH - PD) IM R16 Råmaterial (ROH - PD) R13 Råmaterial (ROH - PD) R124 Råmaterial, förbrukning, FastLAdr (ROH-VB) FB Operationslista delmontage 10 Mekan. CNC-bearbetning R17 Råmaterial (ROH - PD) R14 Råmaterial (ROH - PD) SN S325B Halvfarikat, ext. anskaffning (HALB-20-PD) Serienr IM Importera Basdata-utökning i BB 127 Skikt 2 Basdata-utökning i BB 139 Skikt 2 FB Fast lageradress Basdata-utökning i BB 138 Skikt 2 Ersättning i ECH-delprocess QM Kvalitetsstyrning R18 Råmaterial (ROH - PD) RW Omarbete SC Legobearbetning Anskaffning och förbrukning av konsignations-lager Kvalitets-styrning för anskaffning med leverantörs-bedömning MM-legobearbet-ning Alla andra råmaterial och halvfabrikat som används I MM/ anskaffnings-processer EP Extern bearbetning B Partihantering CP Hantering av konsignationslager RL Revisionsnivå

16 SAP Best Practices Produktionsgruppshierarki
Dessa data skapas i BB 143 TOT_PLNT Produktionsenhet – toppnivå 0001 PVRSN_MF Process/serietillverkning - toppnivå 0001 (Kap. 001/002) DISCR_MF Diskret tillverkningsindustri - toppnivå 0001 (Kap. 001/002) MANU_SERV Tillverkningstjänst - toppnivå 0001 (Kap. 001) BLANDNING Vätskeblandning 0008 (Kap.: 001/002) PACK01 Förpackningslinje 0001 (Kap. 001) PLANT_MC Underhåll 0005 Flasktappning Flasktappning vätskor 0008 (Kap.: 001/002) PACK02 Produktionsgrupp handpackning 0001 (Kap.: 001) Service 0003 Service 1 0003 Förpackning Vätskeförpackning 0008 (Kap.: 001/002) MONTAGE Maskinkapacitet 0001 (Kap. 001) Service 2 0003 Lindningar Serietillverkning av lindningar 0007 (Kap. 001) TESTNING maskinkapacitet 0001 (Kap. 001) Ej realiserad i BL V Möjlig utökning för tillverknings relaterade serviceadministrationsscenarier TEKNIK CNC-bearbetning 0001 (Kap. 001) ARBETE Arbete maskin/person 0008 (Kap.: 001/002)

17


Ladda ner ppt "Logistikbasdata-design Tillverkning"

Liknande presentationer


Google-annonser