Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

20204 2011-01-25 49 kommuner 1 500 000 invånare 20 sjukhus 199 kontrakterade vårdcentraler Västra Götalandsregionen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "20204 2011-01-25 49 kommuner 1 500 000 invånare 20 sjukhus 199 kontrakterade vårdcentraler Västra Götalandsregionen."— Presentationens avskrift:

1 kommuner invånare 20 sjukhus 199 kontrakterade vårdcentraler Västra Götalandsregionen

2 Västra Götaland PKL och POSOM – vem har kontakt med vem?

3 Postadress Regionens Hus Göteborg Telefon E-post Webb : Besöksadress: Svangatan 4 PKMC P rehospitalt och K atastrof m edicinskt C entrum

4 PKMC Kris- och katastroforganisation inom Västra Götalandsregionen före – under – efter Utbildningscentrum utbildning – träning - övning

5 Organisationen runt PKMC Beredskapssamordnare (sjukhus och primärvård) Utbildare Regionala beredskapsläkare PKMC

6 Utbildning och övning CENTRALT/NATIONELLT Genomförs av PKMC på uppdrag av Socialstyrelsen REGIONALT PKMC genomför regionala utbildningar enligt den egna kurskatalogen LOKALT Genomförs lokalt på sjukhus och inom primärvården UPPDRAGSUTBILDNINGAR Regionalt, nationellt och internationellt INTERNATIONELLT ALSG Sweden, MACSIM m fl

7 Lagar och föreskrifter  Hälso- och sjukvårdslagen 1982:763  Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544)  Katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands (2008:552)  Säkerhetsskyddslag (1996:627)  Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)  Smittskyddslag (2004:168)  Patientdatalag (2008:355)  Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd: Fredstida katastrofmedicinsk beredskap och planläggning inför höjd beredskap (SOSFS 2005:13(M)

8 Regional tjänsteman i beredskap - RTiB Regional beredskapsläkare - RBL  Ingång till Västra Götalandsregionen  I beredskap dygnet runt  Larmas via SOS Alarm  Har mandat att använda regionens totala sjukvårdsresurser i akuta lägen vid allvarlig händelse.  Initierar vid behov Regional Katastrofmedicinsk Ledning (RKML)

9 Antal händelser där RTiB sökts /

10 Regionala sjukvårdsgrupper i larmplan Regional sjukvårdsgrupp från sjukhus

11 Begreppsdefinitioner Allvarlig händelse En händelse som är så omfattande eller allvarlig att resurserna måste organiseras, ledas och användas på särskilt sätt. CBRNE C – Kemiska ämnen B – Biologiska ämnen R – Radiologiska ämnen N – Nukleära ämnen E – Explosiva ämnen Farliga ämnen kan användas som ett samlingsnamn för CBRNE

12 Begreppsdefinitioner Hänvisning till Socialstyrelsens hemsida Se även SOSFS 2005:13 (M) kap 2

13 Intranätet Internet


Ladda ner ppt "20204 2011-01-25 49 kommuner 1 500 000 invånare 20 sjukhus 199 kontrakterade vårdcentraler Västra Götalandsregionen."

Liknande presentationer


Google-annonser