Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Västra Götalandsregionen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Västra Götalandsregionen"— Presentationens avskrift:

1 Västra Götalandsregionen
49 kommuner invånare 20 sjukhus 199 kontrakterade vårdcentraler Om Västra Götalandsregionen I Västra Götaland bor drygt 1,5 miljoner invånare i de 49 kommunerna. Det är 17 procent av Sveriges befolkning. Västra Götalandsregionen har ca anställda, främst inom hälso- och sjukvården. Regionen är därmed en av de största arbetsgivarna i Sverige. Västra Götalandsregionen arbetar också för att främja tillväxt och en hållbar utveckling i Västra Götaland. Det görs i samarbete med bland annat företag, organisationer, kommuner, högskolor, universitet och statliga organ. Politik och beslut Västra Götalandsregionen är en politiskt styrd organisation. Regionfullmäktige är det högsta beslutande organet i Västra Götalandsregionen, alltså regionens "riksdag". De 149 ledamöterna väljs av invånarna i regionen på valdagen. Regionfullmäktige ansvarar för de långsiktiga målen och visionerna för regionen samt för den ekonomiska hushållningen. Sjukhusen Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Frölunda specialistsjukhus, Kungälv NU-SJUKVÅRDEN; Dalslands sjukhus, Lysekils sjukhus, Norra Älvsborgs länssjukhus – NÄL, Uddevalla sjukhus, Strömstads sjukhus SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET; SU/Högsbo, SU/Mölndal, SU/Sahlgrenska, SU/Östra, Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus SKARABORGS SJUKHUS (SKaS); Kärnsjukhuset i Skövde, Sjukhuset i Falköping, Sjukhuset i Lidköping, Sjukhuset i Mariestad SÖDRA ÄLVSBORGS SJUKHUS (SÄS), Borås, Skene

2 Västra Götaland PKL och POSOM – vem har kontakt med vem?

3 Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum
PKMC Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum Postadress Regionens Hus Göteborg Telefon E-post Webb Besöksadress: Svangatan 4

4 Utbildningscentrum utbildning – träning - övning
PKMC Kris- och katastroforganisation inom Västra Götalandsregionen före – under – efter Utbildningscentrum utbildning – träning - övning

5 Organisationen runt PKMC
Utbildare Regionala beredskapsläkare Beredskapssamordnare (sjukhus och primärvård) PKMC

6 Utbildning och övning CENTRALT/NATIONELLT Genomförs av PKMC på uppdrag av Socialstyrelsen REGIONALT PKMC genomför regionala utbildningar enligt den egna kurskatalogen LOKALT Genomförs lokalt på sjukhus och inom primärvården INTERNATIONELLT ALSG Sweden, MACSIM m fl UPPDRAGSUTBILDNINGAR Regionalt, nationellt och internationellt

7 Lagar och föreskrifter
Hälso- och sjukvårdslagen 1982:763 Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) Katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands (2008:552) Säkerhetsskyddslag (1996:627) Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Smittskyddslag (2004:168) Patientdatalag (2008:355) Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd: Fredstida katastrofmedicinsk beredskap och planläggning inför höjd beredskap (SOSFS 2005:13(M)

8 Regional tjänsteman i beredskap - RTiB Regional beredskapsläkare - RBL
Ingång till Västra Götalandsregionen I beredskap dygnet runt Larmas via SOS Alarm Har mandat att använda regionens totala sjukvårdsresurser i akuta lägen vid allvarlig händelse. Initierar vid behov Regional Katastrofmedicinsk Ledning (RKML)

9 Antal händelser där RTiB sökts 1999-2010
546 519 500 445 400 402 367 346 332 300 239 200 201 110 100 57 38 1/3-99 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

10 Regionala sjukvårdsgrupper i larmplan
Regional sjukvårdsgrupp från sjukhus

11 Begreppsdefinitioner
Allvarlig händelse En händelse som är så omfattande eller allvarlig att resurserna måste organiseras, ledas och användas på särskilt sätt. CBRNE C – Kemiska ämnen B – Biologiska ämnen R – Radiologiska ämnen N – Nukleära ämnen E – Explosiva ämnen Farliga ämnen kan användas som ett samlingsnamn för CBRNE

12 Begreppsdefinitioner
Hänvisning till Socialstyrelsens hemsida Se även SOSFS 2005:13 (M) kap 2

13 Intranätet Internet


Ladda ner ppt "Västra Götalandsregionen"

Liknande presentationer


Google-annonser