Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

20204 2011-01-25 49 kommuner 1 500 000 invånare 20 sjukhus 199 kontrakterade vårdcentraler Västra Götalandsregionen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "20204 2011-01-25 49 kommuner 1 500 000 invånare 20 sjukhus 199 kontrakterade vårdcentraler Västra Götalandsregionen."— Presentationens avskrift:

1 20204 2011-01-25 49 kommuner 1 500 000 invånare 20 sjukhus 199 kontrakterade vårdcentraler Västra Götalandsregionen

2 20204 2011-01-25 Västra Götaland PKL och POSOM – vem har kontakt med vem?

3 20204 2011-01-25 Postadress Regionens Hus 405 44 Göteborg Telefon 031 - 63 05 00 E-post pkmc@vgregion.se Webb www.vgregion.se/pkmc : Besöksadress: Svangatan 4 PKMC P rehospitalt och K atastrof m edicinskt C entrum

4 20204 2011-01-25 PKMC Kris- och katastroforganisation inom Västra Götalandsregionen före – under – efter Utbildningscentrum utbildning – träning - övning

5 20204 2011-01-25 Organisationen runt PKMC Beredskapssamordnare (sjukhus och primärvård) Utbildare Regionala beredskapsläkare PKMC

6 20204 2011-01-25 Utbildning och övning CENTRALT/NATIONELLT Genomförs av PKMC på uppdrag av Socialstyrelsen REGIONALT PKMC genomför regionala utbildningar enligt den egna kurskatalogen LOKALT Genomförs lokalt på sjukhus och inom primärvården UPPDRAGSUTBILDNINGAR Regionalt, nationellt och internationellt INTERNATIONELLT ALSG Sweden, MACSIM m fl

7 20204 2011-01-25 Lagar och föreskrifter  Hälso- och sjukvårdslagen 1982:763  Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544)  Katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands (2008:552)  Säkerhetsskyddslag (1996:627)  Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)  Smittskyddslag (2004:168)  Patientdatalag (2008:355)  Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd: Fredstida katastrofmedicinsk beredskap och planläggning inför höjd beredskap (SOSFS 2005:13(M)

8 20204 2011-01-25 Regional tjänsteman i beredskap - RTiB Regional beredskapsläkare - RBL  Ingång till Västra Götalandsregionen  I beredskap dygnet runt  Larmas via SOS Alarm  Har mandat att använda regionens totala sjukvårdsresurser i akuta lägen vid allvarlig händelse.  Initierar vid behov Regional Katastrofmedicinsk Ledning (RKML)

9 20204 2011-01-25 Antal händelser där RTiB sökts 1999-2010 38 57 110 201 239 367 402 332 0 100 200 300 400 500 1/3-992000200120022003200420052006 346 2007 445 2008 546 519 2009 2010

10 20204 2011-01-25 Regionala sjukvårdsgrupper i larmplan Regional sjukvårdsgrupp från sjukhus

11 20204 2011-01-25 Begreppsdefinitioner Allvarlig händelse En händelse som är så omfattande eller allvarlig att resurserna måste organiseras, ledas och användas på särskilt sätt. CBRNE C – Kemiska ämnen B – Biologiska ämnen R – Radiologiska ämnen N – Nukleära ämnen E – Explosiva ämnen Farliga ämnen kan användas som ett samlingsnamn för CBRNE

12 20204 2011-01-25 Begreppsdefinitioner Hänvisning till Socialstyrelsens hemsida http://www.socialstyrelsen.se/krisberedskap Se även SOSFS 2005:13 (M) kap 2

13 20204 2011-01-25 Intranätet http://intra.vgregion.se/pkmc Internet www.vgregion.se/pkmc


Ladda ner ppt "20204 2011-01-25 49 kommuner 1 500 000 invånare 20 sjukhus 199 kontrakterade vårdcentraler Västra Götalandsregionen."

Liknande presentationer


Google-annonser