Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sociala perspektiv på vetenskaplig praktik Hur läroböcker osynliggör paradigm (Kuhn) Hur experiment kan tolkas historiskt och socialt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sociala perspektiv på vetenskaplig praktik Hur läroböcker osynliggör paradigm (Kuhn) Hur experiment kan tolkas historiskt och socialt."— Presentationens avskrift:

1 Sociala perspektiv på vetenskaplig praktik Hur läroböcker osynliggör paradigm (Kuhn) Hur experiment kan tolkas historiskt och socialt

2 Utgångspunkter ● Deskriptiva argument snarare än normativa (vetenskapsfilosofiska) ● Sociala faktorer snarare än rationellt regelföljande ● Kontingens snarare än linjaritet/kumulativitet

3 Revolutionernas osynlighet ● Hur “stänger sig” en vetenskaplig revolution? Genom att auktoriteter etablerar sig ● Läroböcker ● Populariseringarxt ● “Filosofiska” texter (whig)

4 Revolutionernas osynlighet II ● Det förflutna kommuniceras i den samtida vetenskapliga terminologin (jfr. Whig history) ● Efter varje vetenskaplig revolution måste alla läroböcker skrivas om ● Funktionellt, men bedrägligt ● Genom att tidigare paradigmskiften osynliggörs ser vetenskaperna linjära/kumulativa ut

5 Exempel ● Begreppet “element” betyder olika saker hos Aristoteles, Boyle och Lavoisier ● Begreppet “liv” innebär olika saker för Aristoteles, Linneaus och Darwin ● Begrepp har alltså bara en meningsfull betydelse när de är införlivade i ett paradigm

6 Kontrovers mellan vetenskapsfilosofi och vetenskapssociologi ● Kumulativitet vs. paradigm ● Långsam progression vs. revolution ● Universell rationalitet vs. situerade rationaliteter.

7 Collins & Pinch - huvudargument ● Argumenterar emot “backward history” (jfr. Kuhn, Kearney) ● Experimentell osäkerhet osynliggörs i retrospekt ● Data är teoriberoende (jrf. Induktionsproblem) ● Ömsesidig förstärkning mellan experiment (mutual reinforcement of experiments) ● Experimentens grad av “sanning” är resultat av (sociala) beslut, snarare än experimenten själva.


Ladda ner ppt "Sociala perspektiv på vetenskaplig praktik Hur läroböcker osynliggör paradigm (Kuhn) Hur experiment kan tolkas historiskt och socialt."

Liknande presentationer


Google-annonser