Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

National Assessment Sweden: Nation- Employment type Privat sektor Prepared by: Barrett Values Centre March 12, 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "National Assessment Sweden: Nation- Employment type Privat sektor Prepared by: Barrett Values Centre March 12, 2013."— Presentationens avskrift:

1 National Assessment Sweden: Nation- Employment type Privat sektor Prepared by: Barrett Values Centre March 12, 2013

2 National Assessment Sweden: Nation- Employment type Privat sektor (478) arbetslöshet (L) 2791(O) byråkrati (L) 2413(O) osäkerhet om framtiden (L) 1981(I) yttrandefrihet 1774(O) resursslöseri (L) 1713(O) skyller på varandra (L) 1652(R) fred 1617(S) materialistiskt (L) 1591(I) kortsiktighet (L) 1541(O) våld och brott (L) 1301(R) arbetstillfällen 2991(O) ekonomisk stabilitet 2321(I) ansvar för kommande generationer 1907(S) bevarande av naturen 1626(S) välfungerande sjukvård 1601(O) långsiktighet 1367(S) demokratiska processer 1274(R) miljömedvetenhet 1226(S) fred 1177(S) omsorg om de äldre 1154(S) Values PlotMarch 12, 2013 Copyright 2013 Barrett Values Centre I = Individuell R = Relationsvärdering Understruket med svart = PV & CC Orange = PV, CC & DC Orange = CC & DC Blå = PV & DC P = Positiv L = Möjligtvis begränsande (vit cirkel) O = Organisationsvärdering S = Samhällsvärdering Värderingar som matchar PV - CC 0 CC - DC 1 PV - DC 1 Hälsoindex (PL) PV-10-0 CC - 2-8 DC-10-0 humor/ glädje 2265(I) familj 1982(R) ansvar 1834(I) ärlighet 1755(I) tar ansvar 1444(R) positiv attityd 1405(I) medkänsla 1327(R) rättvisa 1305(R) anpassningsbarhet 1244(I) ekonomisk stabilitet 1131(I) NivåPersonliga värderingar (PV)Nuvarande kulturella värderingar (CC)Önskade kulturella värderingar (DC) 7 6 5 4 3 2 1 IRS (P)=6-4-0 IRS (L)=0-0-0IROS (P)=0-0-1-1 IROS (L)=2-2-4-0IROS (P)=1-1-2-6 IROS (L)=0-0-0-0

3 National Assessment Sweden: Nation- Employment type Privat sektor (478) CTS = 43-21-36 Entropi = 5% CTS = 22-16-62 Entropi = 47% Personliga värderingar CTS = 42-25-33 Entropi = 1% Values distribution March 12, 2013 Copyright 2013 Barrett Values Centre Positiva värderingar Värderingar som kan vara begränsande Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar C T S 2 1 3 4 5 6 7 C = Gemensamt goda T = Förändring S = Egenintresse

4 National Assessment Sweden: Nation- Employment type Privat sektor (478) Personliga värderingarNuvarande kulturella värderingarÖnskade kulturella värderingar Positive Values distribution Copyright 2013 Barrett Values Centre March 12, 2013

5 National Assessment Sweden: Nation- Employment type Privat sektor (478) Kulturentropi Personliga värderingar Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar Egenintresse Förändring Gemensamt goda CTS Copyright 2013 Barrett Values Centre March 12, 2013

6 National Assessment Sweden: Nation- Employment type Privat sektor (478) Antalet värderingar som kan vara begränsande valda av utvärderarna per nivå för Nuvarande kultur. Dem representerar alla värderingar som kan vara begränsande som valdes och inkluderar därför nödvändigtvis inte de tio högst rankade värderingar i värderingsdiagrammet. Värderingar som kan vara begränsande finns bara på nivå 1, 2 och 3. Det är en reflektion av nivån av oordning inom ett system. Nivå Värderingar som kan vara begränsande (röster) Percent entropi 3 byråkrati (241) resursslöseri (171) centralstyrning (98) elitism (84) analfabetism (23) strikt moral/ religiositet (5) 622 out of 879: 13% of total votes 2 skyller på varandra (165) etnisk diskriminering (73) tradition (68) konflikt/ aggression (63) könsdiskriminering (60) hat (58) 487 out of 604: 10% of total votes 1 arbetslöshet (279) osäkerhet om framtiden (198) materialistiskt (159) kortsiktighet (154) våld och brott (130) miljöförstöring (85) korruption (78) fattigdom (71) terrorism (15) 1169 out of 1528: 24% of total votes Totalt 2278 out of 478047% of total votes Entropy TableMarch 12, 2013 Copyright 2013 Barrett Values Centre Denna nivå av kulturell entropi reflekterar inhemska problem som kan leda till demonstrationer, våldsamma oroligheter och/eller allvarligt ekonomiskt sönderfall och som indikerar ett behov av politisk förändring och/eller regeringsskifte. Det är viktigt att minska nivån av kulturell entropi för att förbättra individuellt och socialt välbefinnande. Entropirapport

7 National Assessment Sweden: Nation- Employment type Privat sektor (478) värdering Röster: Nuvarande kulturRöster: Önskad kulturHopp arbetstillfällen16299283 ansvar för kommande generationer26190164 ekonomisk stabilitet104232128 långsiktighet15136121 välfungerande sjukvård50160110 omsorg om de äldre12115103 bevarande av naturen62162100 engagemang149985 upprätthållande av lag & ordning3710770 socialt ansvarstagande158469 Ett värderingshopp inträffar när det är fler röster för en värdering gällande Önskad kultur än för en värdering gällande Nuvarande kultur. Nedan listas de värderingar vars röster har ökat mest. Värderingar i fet stil är representerade i Önskad kultur. Values Jumps Table March 12, 2013 Copyright 2013 Barrett Values Centre VÄRDERINGSHOPP


Ladda ner ppt "National Assessment Sweden: Nation- Employment type Privat sektor Prepared by: Barrett Values Centre March 12, 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser