Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kapitel 2 Nationalekonomiska verktyg. 1 Modeller och data En modell –är en teoretisk referensram baserad på förenklande antaganden –som hjälper en att.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kapitel 2 Nationalekonomiska verktyg. 1 Modeller och data En modell –är en teoretisk referensram baserad på förenklande antaganden –som hjälper en att."— Presentationens avskrift:

1 Kapitel 2 Nationalekonomiska verktyg

2 1 Modeller och data En modell –är en teoretisk referensram baserad på förenklande antaganden –som hjälper en att organisera ekonomiskt tänkande Data –det faktamaterial man har om verkligheten –som man sedan testar modellerna på –tidsserier –tvärsnittsdata

3 2 Reella och nominella storheter Många ekonomiska variabler mäts i monetära termer Nominella värden –mäts i löpande priser Reella värden –korrigeras med prisförändringar utgående från ett basår –mäts i konstanta priser

4 3 Ex.: prisindex Förändringen av konsumentpriserna på årsnivå 1/2001-till senaste behandlade data Indextalen finns här (bara på finska): Kuluttajahintaindeksi 2000=100Kuluttajahintaindeksi 2000=100 Som tar grafisk form såsom på nästa sida

5 4

6 5 Diagram … hjälper oss att se mönster och trender i data

7 6 Diagram (2) … help to analyse patterns and trends in data

8 7 Diagrams (3) … help to analyse patterns and trends in data

9 8 Exempel på användning av modeller i nationalekonomin För att få ordning på vårt tänkande behöver vi en förenklad bild av verkligheten som fokuserar på nyckelelementen i problemet Efterfrågan på tunnelbaneresor (se Begg = funktion av (priser, inkomster och preferenser)

10 9 Samband Diagrammen hjälper oss att förstå sambandet mellan ekonomiska variabler

11 10 Att bestyrka samband i nationalekonomin diagram hjälper oss att konfrontera ekonomisk teori med den empiriska verkligheten Ekonometri innebär att man också utnyttjar statistisk teknik för detta Med hjälp av dessa tekniker kan vi acceptera eller förkasta en teori


Ladda ner ppt "Kapitel 2 Nationalekonomiska verktyg. 1 Modeller och data En modell –är en teoretisk referensram baserad på förenklande antaganden –som hjälper en att."

Liknande presentationer


Google-annonser