Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Finansiell stabilitetsrapport 2011:2. Bankerna har god motståndskraft.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Finansiell stabilitetsrapport 2011:2. Bankerna har god motståndskraft."— Presentationens avskrift:

1 Finansiell stabilitetsrapport 2011:2

2 Bankerna har god motståndskraft

3 …men osäkerheten är stor

4 Oro på de finansiella marknaderna Räntor på 10-åriga statsobligationerKälla: Reuter EcoWin

5 Hushållen och företagens upplåning dämpas Källa: Riksbanken

6 Låga kreditförluster Källor: Bankernas resultatrapporter och RiksbankenDe svenska storbankerna, summerat över fyra kvartal, miljarder kronor, fasta priser september 2011

7 Bankerna är väl kapitaliserade i ett internationellt perspektiv Kärnprimärkapitalrelationer enligt Basel IIKällor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

8 Bankerna klarar betydligt sämre utveckling Källor: Bankernas resultatrapporter och RiksbankenKärnprimärkapitalrelationer enligt Basel III initialt och i stresstestet

9 Bankernas likviditetsrisker Källor: Liquidatum och Riksbanken Överlevnadsperiod, antal dagar, under förutsättning att bankerna upplever stressade utflöden av in-sättningar och inte lyckas refinansiera hälften av den marknadsfinansiering som förfaller under en tremånadersperiod

10 Riksbankens rekommendationer De svenska storbankerna bör bibehålla eller fortsätta att öka dagens kärnprimärkapitalnivåer De svenska storbankerna bör fortsätta att minska sina finansierings- och likviditetsrisker De svenska storbankerna bör fortsätta att förbättra sin offentliga likviditetsrapportering

11 Högre kapitaltäckningskrav än minimikraven i Basel III Minst 10 procent den 1 januari 2013 Minst 12 procent den 1 januari 2015 Enligt Basel III 7 procent gradvis under 2013 -2019 Kapitaltäckningskraven anges exklusive kontracyklisk buffert

12 Kortfristiga likviditetsmått bör införas tidigare Tidpunkterna för införande enligt Baselkommitténs förslag och Riksbankens rekommendationer Källa: Riksbanken

13 Likviditetsrapporteringen behöver bli bättre Källor: Bankernas resultatrapporter och RiksbankenTabellen baseras på information från bankernas delårsrapporter.

14 Bankerna har god motståndskraft


Ladda ner ppt "Finansiell stabilitetsrapport 2011:2. Bankerna har god motståndskraft."

Liknande presentationer


Google-annonser