Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MinPlan-information Ibruktagning period 2/05 Presentationer HF 28.11.2005 MNF 29.11.2005 ESF/EM 7.12.2005 KTF 9.12.2005 ESF/PM&RN 13.12.2005.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MinPlan-information Ibruktagning period 2/05 Presentationer HF 28.11.2005 MNF 29.11.2005 ESF/EM 7.12.2005 KTF 9.12.2005 ESF/PM&RN 13.12.2005."— Presentationens avskrift:

1 MinPlan-information Ibruktagning period 2/05 Presentationer HF 28.11.2005 MNF 29.11.2005 ESF/EM 7.12.2005 KTF 9.12.2005 ESF/PM&RN 13.12.2005

2 MinPlan - bakgrund Universitetslagen: undervisning och studiehandledning erbjuds så att heltidsstuderande kan avlägga examen inom föreskriven tid ÅAs examensstadga: personlig studieplan görs för lägre och högre högskoleexamen; en förutsättning för inskrivning ÅA: MinPlan Period 2/05  studieplanen Ytterligare funktioner på väg

3 MinPlan – stöd http://www.abo.fi/studera/minplan/ minplan@abo.fi –studierådgivarna Sanna Westerlund (MinPlan) och Johanna Hedenborg –svar på tekniska och allmänna frågor; övriga frågor vidareförmedlas till rätt person vid resp fakultet

4 MinPlan – stöd Egenläraren – formell handledare Tutorn – informell handledare MinPlan-webbsidan: –Manualer –Begreppsschema

5 Att komma igång med MinPlan Ta utskrift på manual – läs/utnyttja den! Logga in på MinPlan http://www.abo.fi/minplan/ http://www.abo.fi/minplan/ Testa på egen hand – vid problem, kontakta –egenläraren –tutorn –minplan@abo.fiminplan@abo.fi


Ladda ner ppt "MinPlan-information Ibruktagning period 2/05 Presentationer HF 28.11.2005 MNF 29.11.2005 ESF/EM 7.12.2005 KTF 9.12.2005 ESF/PM&RN 13.12.2005."

Liknande presentationer


Google-annonser